Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/192
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.02.
Iktatószám: 17669/2020
CPV Kód: 45110000-1
Ajánlatkérő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1141 Budapest, Rákos-patak Egressy út-Mogyoródi út közötti szakaszai (hrsz. 39651/8), Miskolci utca 1-31. közötti partszakasza (hrsz. 39651/7, hrsz. 39651/9 és hrsz. 40090/1 tárgyi része)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Wastl Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22083717
Postai cím: Pétervárad Utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zugloizrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zugloizrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Rákos-patak revitalizációja"
Hivatkozási szám: EKR000671352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rákos-patak revitalizációja az Egressy út-Mogyoródi út közötti szakaszon.
- bontás-előkészítés (118 db meglévő fa kalodázása, 460 m3 patakmeder-burkolat bontás, 6.263 m2 finomtereprendezés mederben és részűben, 20.000 m2 gyepnyesés, földkiemelés, 36 db fa kivágása, 1,3 m3 kerti beton szegély bontása, 4 m3 aszfaltburkolat bontása)
- patakrendezés földmunkái (3330 m3 bevágás, 1310 m3 töltés, 2.675 m3 földfelesleg elszállítása)
- patakmeder építése (810 m2 RENO matrac, 372 t andezit RENO matrac feltöltésére, 2.435 m2 geotextília fektetése geocella alá, 2.435 m2 geocella, 244 m3 durva zúzalék geocella feltöltésére, 244 m3 humusz geocella feltöltésére, 2.435 m2 gyepesítés fűmagvetéssel rézsűben, 950 m2 kókuszrostos hálós rézsűvédelem beépítése, 4 m3 földkiemelés hordalékfogó zsomp beépítésére, 2 m3 homokos kavics ágyazat építése, 1 db hordalékfogó zsomp beépítése, 5 db hídvizsgáló lépcső beépítése)
- burkolatépítés (185 m2 térkő, 1.337 m2 stabilizált kavicsburkolat, 1.435 fm beton kerti szegély)
- támfalak építése (110 m3 földkiemelés, 45 m2 munkagödör dúcolása, 89 m2 geotextília fektetése, 31 m3 zúzottkő ágyazat, 57 m3 gabion támfal kihelyezése és feltöltése, 26 m3 földvisszatöltés, 90 m3 földfelesleg elszállítása, 16 fm ülőfelület fogadóelemeinek beépítése, 16 fm ülőfelület alátámasztó szögvas rögzítése, 3 m3 ülőfelület kialakítása)
- közművek (1 db csatorna kitorkolás átépítése, 10 m3 földkiemelés csatornakitorkolás átépítéséhez, 20 m2 munkagödör dúcolása, 4 m3 ágyazati homok, 2 m3 földvisszatöltés, 2 db ivókút, 2 db kerti csap közművesítéssel)
- berendezési tárgyak (6 db kerékpártároló, 29 db pad, 6 db napozóágy, 21 db hulladékgyűjtő, 4 db kutyaürülék-gyűjtő, 16 db napelemes kandeláber) zöldfelületi munkák (3.678 m2 termőföld beszállítása és terítése rézsűben, 3.678 m2 gyepesítés fűmagvetéssel részűben, 13.603 m2 finomtereprendezés, 13.603 m2 termőföld beszállítása és terítése közel sík területen, 13.603 m2 gyepesítés fűmagvetéssel közel sík területen, 1.494 db évelő ültetése, 8.846 db cserje ültetése, 87 db fa ültetése, 61 db meglévő fa kezelése, 2.119 m2 zöldfelület fenntartása az 1. évben)
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 358240570 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Rákos-patak revitalizációja”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03120000-8
További tárgyak: 39221260-7
45110000-1
45111100-9
45111290-7
45233200-1
77211400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1141 Budapest, Rákos-patak Egressy út-Mogyoródi út közötti szakaszai (hrsz. 39651/8), Miskolci utca 1-31. közötti partszakasza (hrsz. 39651/7, hrsz. 39651/9 és hrsz. 40090/1 tárgyi része)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rákos-patak revitalizációja az Egressy út-Mogyoródi út közötti szakaszon.
- bontás-előkészítés (118 db meglévő fa kalodázása, 460 m3 patakmeder-burkolat bontás, 6.263 m2 finomtereprendezés mederben és részűben, 20.000 m2 gyepnyesés, földkiemelés, 36 db fa kivágása, 1,3 m3 kerti beton szegély bontása, 4 m3 aszfaltburkolat bontása)
- patakrendezés földmunkái (3330 m3 bevágás, 1310 m3 töltés, 2.675 m3 földfelesleg elszállítása)
- patakmeder építése (810 m2 RENO matrac, 372 t andezit RENO matrac feltöltésére, 2.435 m2 geotextília fektetése geocella alá, 2.435 m2 geocella, 244 m3 durva zúzalék geocella feltöltésére, 244 m3 humusz geocella feltöltésére, 2.435 m2 gyepesítés fűmagvetéssel rézsűben, 950 m2 kókuszrostos hálós rézsűvédelem beépítése, 4 m3 földkiemelés hordalékfogó zsomp beépítésére, 2 m3 homokos kavics ágyazat építése, 1 db hordalékfogó zsomp beépítése, 5 db hídvizsgáló lépcső beépítése)
- burkolatépítés (185 m2 térkő, 1.337 m2 stabilizált kavicsburkolat, 1.435 fm beton kerti szegély)
- támfalak építése (110 m3 földkiemelés, 45 m2 munkagödör dúcolása, 89 m2 geotextília fektetése, 31 m3 zúzottkő ágyazat, 57 m3 gabion támfal kihelyezése és feltöltése, 26 m3 földvisszatöltés, 90 m3 földfelesleg elszállítása, 16 fm ülőfelület fogadóelemeinek beépítése, 16 fm ülőfelület alátámasztó szögvas rögzítése, 3 m3 ülőfelület kialakítása)
- közművek (1 db csatorna kitorkolás átépítése, 10 m3 földkiemelés csatornakitorkolás átépítéséhez, 20 m2 munkagödör dúcolása, 4 m3 ágyazati homok, 2 m3 földvisszatöltés, 2 db ivókút, 2 db kerti csap közművesítéssel)
- berendezési tárgyak (6 db kerékpártároló, 29 db pad, 6 db napozóágy, 21 db hulladékgyűjtő, 4 db kutyaürülék-gyűjtő, 16 db napelemes kandeláber) zöldfelületi munkák (3.678 m2 termőföld beszállítása és terítése rézsűben, 3.678 m2 gyepesítés fűmagvetéssel részűben, 13.603 m2 finomtereprendezés, 13.603 m2 termőföld beszállítása és terítése közel sík területen, 13.603 m2 gyepesítés fűmagvetéssel közel sík területen, 1.494 db évelő ültetése, 8.846 db cserje ültetése, 87 db fa ültetése, 61 db meglévő fa kezelése, 2.119 m2 zöldfelület fenntartása az 1. évben)
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3) M/2 a) pontjára bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min.: 0 hónap, max. 36 hónap)  10
2 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 36 hónap - max. 60 hónap) 5
3 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj 0,5%-a, max.1,5%-a/nap) 5
4 Projektterv kidolgozottsága 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12713 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Rákos-patak revitalizációja”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wastl Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18084322
Postai cím: Kötő Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: wastl0704@gmail.com
Telefon: +36 204399874
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10718870243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 370000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 358240570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Karakterkorlátozás miatt VI.1.5) További információk rovatban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wastl Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18084322
Postai cím: Kötő Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10718870243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (MV-VI jogosultság)
Tájépítész mérnök szakember biztosítása, építési munkák szakmai irányítása
Fák, cserjék, évelők telepítése részfeladatok
Mederburkolat bontása részfeladatok
Patak rendezés földmunkái és burkolatépítési munkák részfeladatok
Kikerülő föld elszállítása
Stabilizált kavicsburkolat építése
Burkolatépítési munkák részfeladatok
Közmű építési munkák
Napelemes kültéri kandeláberek kihelyezése
Gyepesítési munkák részfeladatok
Hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedély biztosítása, hulladék szállítási munkák
Parkfenntartó technikus (OKJ szám: 52620702) végzettségű, minimum 2 éves zöldterület és sorfa/parkfa felmérési gyakorlattal
rendelkező szakember biztosítása, zöldterület felmérési munkák
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges