Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/221
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.13.
Iktatószám:20609/2020
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Teljesítés helye:Ajánlatkérő 1051 Budapest, Széchényi tér 7-8. szám alatti épületének szerverterme, valamint a Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85667101
Postai cím: AKADÉMIA UTCA 3.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Kontrolling Osztály
Telefon: +36 18961789
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000890182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A. Egyes informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbi felsorolás szerint, illetve a csatolt tájékoztató alapján.
1.) Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
2.) Akadálymentesítési Portál – „A Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése” elnevezésű TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt – szervere üzemeltetői feladatainak ellátása (2020.12.31-ig, majd archiválás);
3.) UNESCO.hu portál üzemeltetői feladatainak ellátása;
4.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása;
5.) TEXTLIB szerver üzemeltetői feladatainak ellátása;
6.) A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretében létrehozott és működtetett „Szülői Információforrás Központ” internetes oldalt kiszolgáló szerver üzemeltetése (2020.12.31-ig, majd archiválás);
7.) Vagyonkataszter alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
8.) LEO alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése.
B. A Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály végzi az infrastrukturális környezet egyes elemeinek üzemeltetését, amelyhez szerver oldali üzemeltetői támogatás szükséges:
1.) EMMI Ügyfélszolgálati Portál üzemeltetői feladatai;
2.) Hivatali Kapu VPN szerverei üzemeltetői feladatai;
3.) Tűzfal üzemeltetésének teljes kőrű támogatása;
4.) Hálózati eszközök üzemeltetése;
5.) Mentési rendszer üzemeltetése, mentési feladatok elvégzése, mentési megoldás optimalizálása;
6.) Monitoring és menedzsment szerverek üzemeltetésének támogatása, a megoldás optimalizálása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31920000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72260000-5
72267100-0
72300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1051 Budapest, Széchényi tér 7-8. szám alatti épületének szerverterme, valamint a Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumnak egyes informatikai rendszereihez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbiak szerint 20 hónapig terjedő időtartamban;
A. Egyes informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbi felsorolás szerint, illetve a csatolt tájékoztató alapján.
1.) Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
2.) Akadálymentesítési Portál – „A Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése” elnevezésű TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt – szervere üzemeltetői feladatainak ellátása (2020.12.31-ig, majd archiválás);
3.) UNESCO.hu portál üzemeltetői feladatainak ellátása;
4.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása;
5.) TEXTLIB szerver üzemeltetői feladatainak ellátása;
6.) A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretében létrehozott és működtetett „Szülői Információforrás Központ” internetes oldalt kiszolgáló szerver üzemeltetése (2020.12.31-ig, majd archiválás);
7.) Vagyonkataszter alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
8.) LEO alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése.
B. A Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály végzi az infrastrukturális környezet egyes elemeinek üzemeltetését, amelyhez szerver oldali üzemeltetői támogatás szükséges:
1.) EMMI Ügyfélszolgálati Portál üzemeltetői feladatai;
2.) Hivatali Kapu VPN szerverei üzemeltetői feladatai;
3.) Tűzfal üzemeltetésének teljes kőrű támogatása;
4.) Hálózati eszközök üzemeltetése;
5.) Mentési rendszer üzemeltetése, mentési feladatok elvégzése, mentési megoldás optimalizálása;
6.) Monitoring és menedzsment szerverek üzemeltetésének támogatása, a megoldás optimalizálása.
A vonatkozó informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása magukban foglalják a III. 1.3) pont M2) alpontjában rögzített rendszerek ismeretét és a meghatározott minimum szakmai tapasztalat szükségességét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1 Az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakemberigényen felül további Informatikus szakember bevonása (fő)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (1.1 + 1.2) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: + 20 %-os mértékű opció keretében további, a II.2.4) pont szerinti felsorolásban nem szereplő informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján (mennyiségi egység: rendszergazdai óradíj, mennyisége: maximum a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 20 hónapig terjedő időtartamának 20%-a, 4 hónapnak megfelelő rendszergazdai órák).
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) kiegészítése: A Közbeszerzési dokumentumok III. fejezete részletesen tartalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont, az értékelési ár szempont: Ajánlati ár: 1.1. Üzemeltetési feladatok havi átalánydíja (nettó HUF) súlyszám: 50, 1.2. Rendszergazdai óradíj (nettó HUF) súlyszám: 20., az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100, a módszerek meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17034 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Z 1000525 Rész száma: Elnevezés: Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36545087
Postai cím: Dobó István Utca 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@ick.hu
Telefon: +36 309609965
Internetcím(ek): (URL) www.ick.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12044320213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36545087
Postai cím: Dobó István Utca 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12044320213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges