Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 21682/2020
CPV Kód: 72212900-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: AK székhelye (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
LRL rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000684422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212900-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésének és védelmének folyamatát támogató informatikai rendszer (LRL rendszer) kialakítása, fejlesztése: számítógépes programalkotás keretében történő tervezése, kialakítása és üzembe helyezése.
Az LRL rendszert webes felületen kell megvalósítani.
Az LRL rendszer feladata az, hogy támogassa az azonosítási jelentés és az üzemeltetői biztonsági terv NMHH-n belüli kezelésének folyamatát, valamint ki lehessen szűrni azokat a szolgáltatókat, amelyek nem tettek eleget az azonosítási jelentés megküldésére vonatkozó jogszabályi előírásnak.
A rendszer fő eleme egy ügy lapja. Minden ehhez kapcsolódik.
Az LRL rendszerben nyilvántartandó adatok: szolgáltatók (pl.: név, cím, adószam, kapcsolattartó, szolgáltatás), ügyek (1-1-es megfeleltetés minden azonosítási jelentéshez), üzembiztonsági tervek, szakhatóságok, rendszerelemek (csak a kijelöltek), valamint a rendszer működéséhez szükséges adatok.
Részletek a II.2.4 pontban és KD-ban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: LRL rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212900-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: AK székhelye (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésének és védelmének folyamatát támogató informatikai rendszer (LRL rendszer) kialakítása, fejlesztése
Az LRL rendszer felhasználóinak száma várhatóan 25 fő.
Az LRL rendszer feladata az, hogy támogassa az azonosítási jelentés és az üzemeltetői biztonsági terv NMHH-n belüli kezelésének folyamatát, valamint ki lehessen szűrni - a HIR-ből (Hatósági Informatikai Rendszer) átvett szolgáltatói lista és a szolgáltatók által már megküldött jelentések alapján - azokat a szolgáltatókat, amelyek nem tettek eleget az azonosítási jelentés megküldésére vonatkozó jogszabályi előírásnak.
Az azonosítási jelentés érkezhet elektronikusan vagy postai úton, de minden esetben az NMHH ügyiratkezelő rendszere az, ahol elsőnek megjelenik. Az ügyiratkezelő rendszerben a beérkezett jelentés saját főszámot kap, minden ezen jelentéssel kapcsolatos ügyintézés aztán ezen főszám alszámait kaphatja. Az azonosítási jelentés az ügyiratkezelő rendszerben a jogszabályokban meghatározott ügyintézési időt kapja. Az azonosítási jelentés az ügyiratkezelő rendszerben kiszignálásra kerül egy ügyintézőhöz. A kiszignálás után jöhet létre az ügy az LRL rendszerben, amelynek alapját az azonosítási jelentés képezi.
Az LRL rendszer és az ügyiratkezelő rendszer között szoros kapcsolatot kell létrehozni. Az elérendő cél az, hogy az ügyiratkezelő rendszeren érkezett és kiküldött minden dokumentum megnyitható legyen az LRL rendszerben anélkül, hogy azokat átemelnénk az LRL-be. Az LRL rendszerben csak a munkapéldányok kerülnének tárolásra. Az LRL rendszernek Microsoft SharePoint felé interfésszel kell rendelkeznie. A SharePoint site-on működő, LRL által használandó webservice szolgáltatás kialakítása is része a fejlesztési feladatnak. A Sharepoint site-ot Ajánlatkérő biztosítja.
Az ügy létrejötte után az ügyintéző feladata, hogy azt végigvigye a döntési folyamaton. A folyamat lépései általában az előre meghatározott egymás után következő lépésekből állnak, azonban gyakran vannak olyan kivételek, melynek során egy vagy több lépés teljesen kimarad. Így az ügyintézőnek döntési joga van minden ügyénél arra vonatkozóan, hogy melyik lesz a következő lépés a folyamatban, mely alapján később akár a korábban kimaradt folyamatlépésekre is visszateheti az ügyet, ha szükséges (mérföldkövek).
Az LRL rendszert webes felületen kell megvalósítani. A webes felületen megtekinthetőnek kell lennie a szolgáltatók, ügyek, Üzemeltetői Biztonsági Tervek, szakhatóságok, rendszerelemek listájának és az arra jogosult felhasználóknak szerkesztői jogosultsággal kell rendelkeznie. (a pontos szerkeszthetőség meghatározandó lista és listaelem szinten!).
A rendszer fő eleme egy ügy lapja. Minden ehhez kapcsolódik. Az ügyhöz tartozik egy szolgáltató. Az ügynél külön al-lapokon jelennek meg az egyes mérföldkövek.
Az LRL a határidőket az ügyiratkezelő rendszerből veszi és azok alapján jeleníti meg ahol szükséges.
Az LRL rendszerben nyilvántartandó adatok: szolgáltatók (pl.: név, cím, adószam, kapcsolattartó, szolgáltatás), ügyek (1-1-es megfeleltetés minden azonosítási jelentéshez), üzemeltetői biztonsági tervek, szakhatóságok, rendszerelemek (csak a kijelöltek), valamint a rendszer működéséhez szükséges adatok.
Jogosultságok: Az NMHH belső hálózatából, webböngésző segítségével elérhető rendszert csak azok az NMHH dolgozók érhetik el, akiket az Adminisztrátor felvett a rendszerbe és megfelelő jogosultságokkal látta el. A felhasználó azonosítás az NMHH AD autentikációval történik. (SSO login) A rendszerből felhasználó nem törölhető, csak inaktiválható. Inaktív felhasználó nem jelentkezhet be.
A 2018. augusztus óta tartó feladatvégzés segítésére a folyamatokhoz kapcsolódó adatok rögzítése Excel táblákba történik. Ezen adatok migrálása szükséges az LRL rendszerbe, mivel a rendszernek képesnek kell lennie a múltbéli adatok tárolására, visszakereshetőségére. A migrálással egyidejűleg további felhasználásukra már nem lesz szükség. A rendszer élesítését követően a továbbiakban csak az LRL rendszerben lesz lehetőség azok rögzítésére és exportálására.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12371 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LRL rendszer kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87053742
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1. b. ép.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@tfszzrt.hu
Telefon: +36 705159696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25564402203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fejlesztési feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95977197
Postai cím: Felső Erdősor 9. 2/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: gytafferner@millmen.hu
Telefon: +36 706145550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14753488242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 59749000 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Intelliport Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65784132
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24121392241

Hivatalos név: TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87053742
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1. b. ép.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25564402203

Hivatalos név: AutSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17024280
Postai cím: Gábor Dénes Utca 4. Infopark "C" ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26500706243

Hivatalos név: Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95977197
Postai cím: Felső Erdősor 9. 2/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14753488242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
AutSoft Zrt.
1117 Budapest, Gábor Dénes Utca 4. Infopark "C" ép.
26500706-2-43
középvállalkozásnak minősül
Intelliport Systems Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74.
24121392-2-41
mikrovállalkozásnak minősül
Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Felső Erdősor 9. 2/6.
14753488-2-42
kisvállalkozásnak minősül
TFSz Zrt.
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor Utca 1. b. ép.
25564402-2-03
kisvállalkozásnak minősül
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges