Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10075/2020
CPV Kód:33696000-5
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU331;HU331;HU331;HU331;HU331;HU331;HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Werfen Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.;Buda Labor Kft.;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.;MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Dialab Kft.;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.;LABIMMUN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István hadnagy
Telefon: +36 14651800
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 13403129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszer-reagens KM - RAVGYI
Hivatkozási szám: EKR000471822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése részenként 36+12 hónap időtartamra orvosi vegyszerek beszerzésére a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ kecskeméti telephelyén a teljes időtartamra összesen az alábbi nettó keretösszegekben:
1. rész: 36.000.000,- Ft
2. rész: 18.000.000,- Ft
3. rész: 48.000.000,- Ft
4. rész: 132.000.000,- Ft
5. rész: 33.480.000,- Ft
6. rész: 36.000.000,- Ft
7. rész: 8.520.000,- Ft
8. rész: 36.000.000,- Ft
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 348000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hematológiai vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a hematológiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mintaelőkészítő- és mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Vérkép WBC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCHC, MCH, PLT, MPV, PDW PCT, RDW-SD, RCW-CV, LYM(#,%), NEUT(#,%), MONO(#,%), EO(#,%), BASO(#,%), NRBC(#,%). (B)20.000 (C)20.000
(A)Reticulocita (B)100 (C)--
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Véralvadási vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a véralvadási vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülék hiányában egy darab mintaelőkészítő- és mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)Összes tervezett vizsgálatszám/év
(A)Protronbin (B)6.500
(A)APTT (B)1.800
(A)Thombinidő (B)50
(A)Ddimer kvantitatív (B)150
(A)Fibrinogén (B)200
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Immunkémiai vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)TSH (B)8.500 (C)--
(A)fT4 (B)1.400 (C)--
(A)fT3 (B)1.300 (C)--
(A)Béta Crosslab (B)500 (C)--
(A)Osteocalcin (B)500 (C)--
(A)Total Ige (B)200 (C)--
(A)TroponinT (B)400 (C)--
(A)Prostata specifikus antigén (B)600 (C)500
(A)Hepatitis C vírus (HCV Ab) (B)-- (C)20.000
(A)HbsAg Quant (B)-- (C)20.000
(A)HIV Ab/Ag (B)-- (C)20.000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Kémiai vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Összfehérje meghatározása szérumban (B)1.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása szérumban (B)1.700 (C)--
(A)Karbamid meghatározása szérumban (B)19.000 (C)20.000
(A)Húgysav meghatározása (B)16.000 (C)20.000
(A)Kreatinin meghatározása kinetikus JAFFÉ módszerrel (B)20.000 (C)--
(A)Bilirubin meghatározása szérumban (B)18.000 (C)20.000
(A)Glukóz meghatározása szérumban (B)20.000 (C)20.000
(A)Nátrium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Kálium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Klór meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Foszfor meghatározása szérumban (B)2.000 (C)--
(A)Magnézium meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben (B)500 (C)--
(A)Kálcium meghatározása (B)4.200 (C)--
(A)LDH meghatározása szérumban (B)3.100 (C)--
(A)CK keratin-kináz meghatározása szérumban (B)3.600 (C)--
(A)Alkalikus f. meghatározása szérumban (B)13.000 (C)20.000
(A)CK-MB koncentráció meghatározása immunoassay-vel (B)300 (C)--
(A)Triglicerid meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)HDL- koleszterin meghatározása szérumban (B)13.000 (C)--
(A)Koleszterin meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Gamma-glutamil-transzferáz meghatározás (B)18.000 (C)20.000
(A)Alfa-amyláz meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Vas (B)8.500 (C)500
(A)Vaskötő kapacitás (B)-- (C)300
(A)Totál transzferin meghatározása (B)2.500 (C)--
(A)Hemoglobin A1c (B)4.000 (C)--
(A) C ralaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása (B)6.000 (C)--
(A)Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatárotása (B)700 (C)--
(A)Reuma faktor kvantitatív meghatározása immunkémiai módszerrel (B)300 (C)--
(A)LDL direkt koleszterin meghatározás (B)250 (C)250
(A)Colinesteraz meghatározás (B)100 (C)--
(A)Ferritin (B)300 (C)--
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez reagensek biztosítása a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Helikobakter Pylori (B)160 (C)--
(A)Széklet, vérvizsgálat (B)500 (C)--
(A)IM gyorsteszt (B)100 (C)--
(A)VDRL (B)500 (C)20.000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Vizelet vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a vizelet vizsgálataihoz reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése két darab mérőkészülék egyidejű biztosításával és azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Vizeletvizsgálat ( általános) (B)20.000 (C)20.000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Multi drogteszthez 6 paraméteres reagensek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, multidrogteszt beszerzése Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Multi drogteszt 6 paraméteres (B)-- (C)20.000
(A)BZD (B)-- (C)200
(A)Methadon (B)-- (C)200


Részletezés:
Fszám Vizsgálat megnevezése Paraméterek Érzékenység ng/ml
1. Multi drogteszt Ampfetamin 300
Metamfetamin 300
THC/Marihuana 15-30
Kokain 300
MDMA/Extasy/ 300
Opiát 300
2. BZD 300
3. Methadon 300
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

II.2.1)
Elnevezés: Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek és fogyóanyagok beszerzése Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Vércsoport és RH meghatározás (B)-- (C)8.000
(A)Standard vér ABO vércsoport meghatározáshoz. (B)-- (C)8.000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2.7) pont folyt:
A szerződés megszűnik a részben rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésével is

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369011
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Hematológiai vizsgálatokhoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29522747
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Véralvadási vizsgálatokhoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Werfen Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15597904
Postai cím: Montevideo Utca 2/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gdomotor@werfen.com
Telefon: +36 18827310
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18827319
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Immunkémiai vizsgálatokhoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Buda Labor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18097171
Postai cím: Álmos fejedelem Utca 27.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: info@budalabor.hu
Telefon: +36 14240960
Internetcím(ek): (URL) www.budalabor.hu
Fax: +36 12262064
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Kémiai vizsgálatokhoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74037986
Postai cím: Fiastyúk Utca 1/A
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: bartucz@medi-lab.hu
Telefon: +36 26505325
Internetcím(ek): (URL) www.medi-lab.hu
Fax: +36 26505327
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dialab Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89469310
Postai cím: Pasaréti Út 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: info@dialab.hu
Telefon: +36 12122505
Internetcím(ek): (URL) www.dialab.hu
Fax: +36 13557370
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33480000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Vizelet vizsgálatokhoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: LABIMMUN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16187720
Postai cím: Fiastyúk Utca 1/A
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: bartucz@labimmun.hu
Telefon: +36 26505325
Internetcím(ek): (URL) www.labimmun.hu
Fax: +36 26505327
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Multi drogteszthez 6 paraméteres reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75960803
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL) www.diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8520000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29522747
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1./
Ajánlattevő neve: Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A.
Adószám: 10938164-2-13
Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek (8)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 1 772 400
2./
Ajánlattevő neve: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 126.
Adószám: 10824487-2-41
Manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez (5)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 989 860
Multi drogteszthez 6 paraméteres reagensek (7)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 9 999 600
3./
Ajánlattevő neve: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 48-52.
Adószám: 10831050-2-41
Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek (8)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 2 754 806
4./
Ajánlattevő neve: Dialab Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 31.
Adószám: 10384417-2-41
Manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez (5)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 789 460
Multi drogteszthez 6 paraméteres reagensek (7)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 15 646 560
5./
Ajánlattevő neve: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest, Dereglye utca 2.
Adószám: 10429879-2-41
Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek (8)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 4 599 040
6./
Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A.
Adószám: 10875397-2-13
Manuális vizsgálatokhoz szükséges gyorstesztekhez (5)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 2 519 315
Multi drogteszthez 6 paraméteres reagensek (7)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 14 412 496
7./
Ajánlattevő neve: REAGENS Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1155 Budapest, Wysocki utca 1.
Adószám: 10446795-2-42
Hematológiai vizsgálatokhoz reagensek (1)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 2 970 000
Vércsoport és RH meghatározáshoz reagensek (8)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 994 000
8./
Közös Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.
Adószám: 24227333-2-13
Közös Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 1.
Adószám: 12176780-2-44
Immunkémiai vizsgálatokhoz reagensek (3)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 62 811 375
9./
Közös Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám: 10875397-2-13
Közös Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A.
Közös Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 1.
Adószám: 12176780-2-44
Kémiai vizsgálatokhoz reagensek (4)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 26 788 811
10./
Közös Ajánlattevő neve: LABIMMUN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A.
Adószám: 14819193-2-13
Közös Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 1.
Adószám: 12176780-2-44
Vizelet vizsgálatokhoz reagensek (6)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 7 617 970
11./
Ajánlattevő neve: Werfen Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c.
Adószám: 23591541-2-41
Véralvadási vizsgálatokhoz reagensek (2)
Össz. nettó ajánlati ár az össz. terv. vizsgálatra (Ft): 4 095 200
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)