Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10103/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés keretmegállapodás 1. konzultáció
Hivatkozási szám: EKR001029992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3 - Móri, stb. utcák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. Kerület Csepel
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.
3. rész:
Móri utca (Királyhágó utca - Királyerdő út) 111 m
Orgonás utca (Diós utca - Szent István út) 194 m
Örvény utca (Királyerdő út - Királyhágó utca) 119 m
Pöltenberg utca (Ady Endre út-Teller Ede út) 380 m
Szent István utca (Sáska utca - Hollandi út) 434 m
Varjú utca (Ölyv utca - Mátra utca) 190 m
Vihorlát utca (Csorbatói utca - Kárpáti utca) 308 m
Vihorlát utca (Kárpáti utca - Királyerdő út) 281 m
Zsilvölgyi út (Kökörcsin utca - Szilfás utca) 346 m
Zsilvölgyi út (Szilfás utca - Damjanich J, utca) 237 m
(a műszaki leírás szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 255
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 212 - 520493

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 - Móri, stb. utcák
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telefon: +36 204188722
Internetcím(ek): (URL) www.createvalue.hu
Fax: +36 17002486
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 34190345 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2020. február 6.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. Kerület Csepel
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.
3. rész:
Móri utca (Királyhágó utca - Királyerdő út) 111 m
Orgonás utca (Diós utca - Szent István út) 194 m
Örvény utca (Királyerdő út - Királyhágó utca) 119 m
Pöltenberg utca (Ady Endre út-Teller Ede út) 380 m
Szent István utca (Sáska utca - Hollandi út) 434 m
Varjú utca (Ölyv utca - Mátra utca) 190 m
Vihorlát utca (Csorbatói utca - Kárpáti utca) 308 m
Vihorlát utca (Kárpáti utca - Királyerdő út) 281 m
Zsilvölgyi út (Kökörcsin utca - Szilfás utca) 346 m
Zsilvölgyi út (Szilfás utca - Damjanich J, utca) 237 m
(a műszaki leírás szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 255
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 34190345
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telefon: +36 204188722
Internetcím(ek): (URL) www.createvalue.hu
Fax: +36 17002486
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szent István utca tervezési idejének módosulása nem érintette ugyanakkor a többi, Szerződés szerinti utca teljesítési határidejét, azok a Szerződés szerinti határidőben és feltételekkel kerülnek teljesítésre. Erre tekintettel a részszámlázás és a teljesítés igazolás Szerződés szerinti feltételeit módosítani szükséges.
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.
A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
a) A Kbt. 141. § (6) bek. a) pontban meghatározottak nem állnak fenn, mert a Megrendelő a Keretmegállapodást kizárólag Tervezővel kötötte meg, a keretmegállapodás alapján lefolytatott konzultáció során sem más gazdasági szereplő érdeklődésére, sem más ajánlat nyertességére nem volt lehetőség.
b) A módosítás nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát, a részszámlázás módosítására kizárólag a kimentett késedelem (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltétel) okán van szükség, a Szerződés egyéb részei esetében nem állt fenn olyan körülmény, ami a teljesítést befolyásolta volna. A részszámlázás módosítása a fenti utca esetében és annak megfelelő mértékben történik.
c) A módosítás a Szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre, a Szerződés szerinti feladatokat nem érinti a jelen szerződésmódosítás.
A szerződés módosított rendelkezései:
A szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A hibátlan, hiánytalan teljesítésének ellenértékét képező Díj teljes összege: a Szent István utca esetében nettó 3.730.680 Ft + Áfa, valamennyi egyéb utca esetében nettó 30.459.665 Ft + Áfa, mindösszesen nettó 34.190.345 Ft + 9.231.393 Ft Áfa, azaz bruttó 43.421.738 Ft azaz bruttó negyvenhárommillió-négyszázhuszonegyezer-hétszázharmincnyolc forint.
Az ÁFA fizetése a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
A szerződés VI.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására a Szent István utca esetében:
Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően – a VI.2. pontban rögzített Díj 70%-a /nettó 2.611.476 Ft + 705.098 Ft Áfa, bruttó 3.316.574 Ft, azaz bruttó hárommillió-háromszáztizenhatezer-ötszázhetvennégy forint/;
Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően – a VI.2. pontban rögzített Díj 10%-a /nettó 373.068 Ft + 100.728 Ft Áfa, bruttó 473.796 Ft, azaz bruttó négyszázhetvenháromezer-hétszázkilencvenhat forint/;
Vízjogi létesítési engedély kiadását követően – a VI.2. pontban rögzített Díj 20%-a /nettó 746.136 Ft + 201.457 Ft Áfa, bruttó 947.593 Ft, azaz bruttó kilencszáznegyvenhétezer-ötszázkilencvenhárom forint.
Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására valamennyi egyéb utca esetében:
Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően – a VI.2. pontban rögzített Díj 70%-a /nettó 21.321.765 Ft + 5.756.877 Ft Áfa, bruttó 27.078.642 Ft, azaz bruttó Huszonhétmillió-hetvennyolcezer-hatszáznegyvenkettő forint/;
Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően – a VI.2. pontban rögzített Díj 10%-a /nettó 3.045.967 Ft + 822.411 Ft Áfa, bruttó 3.868.378 Ft, azaz bruttó hárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer-háromszázhetvennyolc forint/;
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tervező a KM IV.3.-5. pontjainak megfelelően akadályközlést nyújtott be a Szent István utca tervezési feladataival kapcsolatban, amely akadályközlés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti feltétel fennállásának okán a teljesítési határidő a kimentett késedelem napjaival meghosszabbodik. Felek a Szent István utcát érintő akadályoztatás okán a részteljesítési határidőket, valamint ezzel összefüggésben a részszámlázás módját és mértékét módosítják. A módosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:
A Szent István utcában új csapadék csatorna tervezése a Szerződés szerinti feladat. A csapadék csatorna elhelyezésével kapcsolatos egyeztetések egyrészről Tervezőn kívül álló okokból elhúzódtak, másrészről a tervezendő csatorna befogadójának Megrendelői adatszolgáltatása nem valósult meg a Szerződés szerinti első részteljesítési határidőre.A KM IV.5. pontja szerint a teljesítési határidőt a kimentett késedelem napjainak számával, azaz 60 nappal szükséges módosítani.
Folyt. VII.2.1)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34190345 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 34190345 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben