Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10108/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KM mélyépítési munkákra – 8 útszakasz (II.)
Hivatkozási szám: EKR000022392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 7. rész: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné) HRSZ.:205008;
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
7. rész: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné) - aszfaltburkolatú útpálya építése és csapadékvíz elvezetés kiépítése: 175 m hosszon; - részleges járdafelújítás: 344 m hosszon;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 072 - 170410

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54721195
Postai cím: Tsz telep Külterület
Város: DÉLEGYHÁZA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
E-mail: info@gerulus.hu
Telefon: +36 24402330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 92861425 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 7. rész: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné) HRSZ.:205008;
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Pikkely (Királyhágó – Mária Királyné) - aszfaltburkolatú útpálya építése és csapadékvíz elvezetés kiépítése: 175 m hosszon; - részleges járdafelújítás: 344 m hosszon;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 108743825
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54721195
Postai cím: Tsz telep Külterület
Város: DÉLEGYHÁZA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
E-mail: info@gerulus.hu
Telefon: +36 24402330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Folyt.: Az adott utcaszakaszra vonatkozó kivitelezési szerződés általános jellege sem változik ezáltal, tekintettel arra, hogy a vízkiváltási feladatok műszaki szükségesség okán merültek fel és kerültek előírásra a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. - A módosítás során felmerülő plusz költségek nettó összege (a Keretmegállapodás szerinti összegekkel számolva) mindösszesen 15.882.400,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték tartalékkeret nélkül számított összegének 17,1 %-a.
A Szerződés módosított rendelkezései:
A Szerződés IX.2. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: nettó 108.743.825 Ft + Áfa, azaz bruttó 138.104.658 Ft, azaz bruttó százharmincnyolcmillió-száznégyezer-hatszázötvennyolc forint.
2.1. Útépítés összege: nettó 46.987.218 + fordított Áfa,
Tekintettel arra, hogy jelen, 2.1. pontban meghatározott munka építési engedély köteles, így erre vonatkozóan a fordított Áfa fizetés szabályait kell alkalmazni.
2.2. Szakaszos járdaépítés-felújítás összege: nettó 3.588.443 Ft + Áfa, azaz bruttó 4.557.323 Ft.
Tekintettel arra, hogy a jelen 2.2. pontban meghatározott munka nem építési engedély köteles, így erre vonatkozóan az egyenes Áfa fizetés szabályait kell alkalmazni.
2.3. Csapadékvíz elvezetés összege: nettó 42.285.764 Ft + fordított Áfa.
Tekintettel arra, hogy jelen, 2.3. pontban meghatározott munka vízjogi létesítési engedély köteles, így erre vonatkozóan a fordított Áfa fizetés szabályait kell alkalmazni.
2.4. Vízvezeték kiváltás valamennyi részfeladat elvégzésével összege: nettó 15.882.400 Ft + Áfa, azaz bruttó 20.170.648 Ft.
Tekintettel arra, hogy a jelen 2.4 pontban meghatározott munka építési engedély köteles, így erre vonatkozóan a fordított Áfa fizetés szabályait kell alkalmazni.
A vállalkozói díjra vonatkozó tartalékkeret (5%) összege: nettó 5.437.191 Ft + Áfa, azaz bruttó 6.905.233 Ft, azaz bruttó hatmillió-kilencszázötezer-kétszázharminchárom forint.
A Szerződés XIII.2. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
Részszámlázás ütemezése: (Az 1. sz. módosításban foglaltak szerinti ütemezésben)
A részszámlákat folyamatos sorszámozással kell ellátni, - azaz a részszámlák számozása automatikusan eggyel nő - függetlenül attól, hogy egyes részszámlázási ütemeken belül, hány darab részszámla került kiállításra.
A fizetési ütemekhez tartozó részszámlák összege nem haladhatja meg a jelen pont szerint meghatározott részszámlázási ütemekhez tartozó részösszegek értékét.
A Szerződés XVII.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a szerződés teljesítésének az elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték mértéke a – tartalékkeret nélküli – teljes, a kivitelezés során adott esetben felmerülő szerződésmódosítás(ok) nettó összegével emelt nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja a teljesítés időpontjától követő 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).
A Szerződés XVIII.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték mértéke a – tartalékkeret nélküli – teljes, a kivitelezés során adott esetben felmerülő szerződésmódosítás(ok) nettó összegével emelt nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) nyújtja a teljesítés időpontjától számított 2 évig terjedő időtartamra (futamidő).
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Szerződés módosítás kizárólag a 7. részben Pikkely utca (Királyhágó – Mária Királyné) történt.
A szerződésmódosításának időpontja: 2020. április 30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre - A vízkiváltás szükségessége kizárólag a feltárást követően merült fel, azaz Megrendelő azt a konzultációra szóló felhívás előkészítése során előre nem láthatta.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét - A módosítás során plusz feladatként kerül meghatározásra a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen vízvezeték kiváltás. A vízvezeték kiváltás (valamennyi részfeladat elvégzésével) a Keretmegállapodásban szerepel, azaz olyan feladat, amelyet Megrendelő jogosult előírni Vállalkozó számára.
Folyt. VII.2.1)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 92861425 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 108743825 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben