Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10152/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:A kivitelezéssel érintett terület Budapest, XVIII. kerület belterületén a 152635 hrsz-ú területen található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +36 12920258
E-mail: varosfejlesztes@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély György
Telefon: +36 12961320
E-mail: jkpi@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerület, Kártoló utca útépítése II
Hivatkozási szám: EKR001269602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest XVIII. kerület, Kártoló utca útépítése II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kivitelezéssel érintett terület Budapest, XVIII. kerület belterületén a 152635 hrsz-ú területen található.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési szakasz elején a szelvényezéssel a Malomkő utcához csatlakozva indulunk, majd a két helyszínrajzi egyenes 130 fokkal csatlakozik egymáshoz, majd a tervezési szakasz végénél a meglévő burkolathoz szintben csatlakozunk. Magassági kialakításnál igyekeztünk követni a meglévő viszonyokat, a szakasz végein a meglévő burkolatokhoz szintben csatlakozunk. Ennek megfelelően az utca hossz-esése egy 0%-os, majd egy 0,22%-os emelkedős szakaszból áll, melyek között egy R=8500 m sugarú homorú ív teremt kapcsolatot. A burkolatot a 20 km szelvénynél kezdjük kiépíteni. A bal útszéllel egyenesen, mintegy 10 m hosszon csatlakozunk a meglévő földút széléhez. A burkolat szélessége a teljes kiépülő szakaszon 5,50 m. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez mindkét oldalon 0.50 m széles füves padka csatlakozik, még a jobb oldalon a padkától 50 cm szélességben szalagkorlátot terveztünk a vasútvonal védelmében. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik a baloldal felé. A burkolatot mindkét oldalán a teljes szakaszon süllyesztett szegély zárja le. Egyenértékűség - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
A részletes leírást a Műszaki leírás és az annak részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00708 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21 Rész száma: Elnevezés: KM alapján útépítés - Kártoló utca útépítése II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66847911
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kivitelezéssel érintett terület Budapest, XVIII. kerület belterületén a 152635 hrsz-ú területen található.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési szakasz elején a szelvényezéssel a Malomkő utcához csatlakozva indulunk, majd a két helyszínrajzi egyenes 130 fokkal csatlakozik egymáshoz, majd a tervezési szakasz végénél a meglévő burkolathoz szintben csatlakozunk. Magassági kialakításnál igyekeztünk követni a meglévő viszonyokat, a szakasz végein a meglévő burkolatokhoz szintben csatlakozunk. Ennek megfelelően az utca hossz-esése egy 0%-os, majd egy 0,22%-os emelkedős szakaszból áll, melyek között egy R=8500 m sugarú homorú ív teremt kapcsolatot. A burkolatot a 20 km szelvénynél kezdjük kiépíteni. A bal útszéllel egyenesen, mintegy 10 m hosszon csatlakozunk a meglévő földút széléhez. A burkolat szélessége a teljes kiépülő szakaszon 5,50 m. A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez mindkét oldalon 0.50 m széles füves padka csatlakozik, még a jobb oldalon a padkától 50 cm szélességben szalagkorlátot terveztünk a vasútvonal védelmében. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik a baloldal felé. A burkolatot mindkét oldalán a teljes szakaszon süllyesztett szegély zárja le. Egyenértékűség - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
A részletes leírást a Műszaki leírás és az annak részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100129335
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1.1. Folyt.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feltéteknek való megfelelés vizsgálata:
- nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt, tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés szerinti feladatok befejezése addig nem lehetséges, míg a közvilágítás kiépítése nem történik meg. Más vállalkozó által elvégzett feladatok, azok szoros kapcsolata miatt nem megoldható, különös tekintettel a jótállási igényekre, azok esetleges érvényesítésére, a hibák kijavítására.
- az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A szerződésmódosítás a bb) pontban foglaltaknak is maradéktalanul megfelel, tekintettel arra, hogy új közbeszerzési eljárás kiírása esetén mind az időtartam, mind a költségek növekedésével lehet számolni a ba) pontban foglaltak mellett. A módosítás értéke az eredeti szerződéses érték (nettó 66.847.911,- Ft + ÁFA) kb. 30 %-a.
2.1.2. A műszaki ellenőr által igazolt pótmunkák elvégzése szükséges:
A pótmunka a szerződésszerű teljesítéshez szükséges műszaki szempontból. A kivitelezés során derült ki, hogy a vasút mentén ideiglenes kerítést kell kialakítani, a felhagyott vasúti sínt el kell bontani és egyeztetni kell a MÁV-val, illetve több földet kell kitermelni. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltéteknek való megfelelés vizsgálata:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Ajánlatkérő a hivatkozott közbeszerzési eljárás előkészítése során nem láthatta előre, hogy a kivitelezés megkezdését követően milyen további teendőket ír elő számára a MÁV.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződés szerinti feladat továbbra is a közbeszerzési eljárás során meghatározott feladat, a plusz feladatok annak érdekében szükségesek, hogy az útépítés valamennyi, ajánlatkérő előírásain túl szükséges feltételnek megfeleljen.
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A szerződésmódosítás a c) pontban foglaltaknak is maradéktalanul megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás értéke az eredeti szerződéses érték (nettó 66.847.911,- Ft + ÁFA) kb. 19 %-a.
A fentiek miatt szükséges a műszaki tartalom módosítása a szerződésmódosítás mellékletét képező árazott költségvetés szerint. (1-2. számú melléklet).
2.2. A fent megjelölt műszaki tartalom változás miatt szükségszerűen változik a Vállalkozói díj is: a többletmennyiség értéke: 2.1.1: 20.413.474 Ft + FAD, illetve 2.1.2: 12.867.950,- + FAD, amely összességében nem éri el a Szerződés VIII.2. pontjában meghatározott összeg 50%-át.
2.3. Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt mennyiségi változás a teljesítési határidőként további 150 napot határoz meg az eredeti határidőn felül, amely összhangban áll az elvégzendő feladatok mértékével és időigényével.
2.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésmódosítás a Szerződés IX. pontjában meghatározott előleg mértékét nem érinti.
Szerződés módosított rendelkezései:
A Szerződés VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 100.129.335,- Ft + FAD.
A Szerződés XII. 2. pontja (Részszámlázás ütemezése) módosul.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1.Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjai alapján módosítják.
2. Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
2.1. A módosítást a kivitelezés során felmerülő műszaki szükségesség tette szükségessé.
2.1.1. A forgalomba helyezéshez szükséges a közvilágítás kiépítése (többletmunka):
A közvilágítás kiépítése többletmunka szorosan érinti az útpálya kivitelezésének befejező munkálatait, tekintettel arra, hogy a padkarendezés addig nem tud elkészülni, amíg a közvilágítási oszlopok, illetve az ehhez szükséges földkábelek elhelyezése nem történik meg.
Folyt. VI.2.1)
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66847911 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100129335 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben