Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10231/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:9025 Győr, Híd utca 2. (Hrsz.:8130/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Ákos
Telefon: +36 306878994
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.petz.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PAMOK Híd u. rendelő viharkár utáni helyreállítás
Hivatkozási szám: EKR000314242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tárgyi Győr, Híd utca 2. szám alatti épület 2020. február 10-11.-i vihar során jelentős károsodásokat szenvedett. A szél által felbontott korcolt fedést a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelem munkatársai ugyan rövidtávon stabilizálták spaniferekkel. Ezt követően az állagmegóvás érdekében sor került az épületről fellazult bádogfedés teljes bontására, napelemek ideiglenes eltávolítására, fellazult egyéb szerkezetek, illetve bitumenes alátétlemez elbontására, bádogfedéssel együtt felszakított deszkázott tetőfelület bontására és helyreállítására.
Továbbá a csapadék elleni ideiglenes védelemként a teljes tetőfelület vastag fóliával került letakarásra, amelyet tetőléccel rögzítettek, illetve a padlástérbe is fóliát terítettek.
Adatok:
Az épület funkciója szerint kórházi rendelő épület benne orvosi rendelő, vizsgáló helyiségekkel és kór-termekkel. A rendelő épület alagsor+földszint+ 2 szintes kisméretű tégla falazatú, monolit vasbeton lemezfödémes épület. Fedése egyrészt lapos tetős bitumenes csupaszlemezzel burkolt (~210 m2), másrészt a korábban bádoggal fedett, jelenleg fóliázott tető (~525 m2). A korábban lemezfedéssel héjalt épületrész alacsony dőlésszögű (~5,7 °), hagyományos állószékes ácsszerkezettel készült. Jelenleg tetőlécekkel rögzített fólia borítás takarja az épületrészt. A tető külső vízelvezetéssel rendelkezik, bádogozott párkánnyal és ereszcsatornával.
Tervezett állapot:
Az ideiglenes fóliázás és azt rögzítő ellenlécezés bontása szükséges, hogy hozzáférhető legyen a tető deszkázata, illetve a meglévő-megmaradt bitumenes lemezt el kell távolítani, és meglévő párkány bádogozást, ereszt és lefolyókat le kell bontani. A felépítményre elhelyezett 4 cm-es EPS hőszigetelést le kell bontani.
A meglévő fa deszkázat vizsgálata alapján, leginkább az északi és keleti oldalon, különösen a felépítmény és párkány mentén 176 m2-en (becsült érték) szükséges a korhadt, sérült deszkázat bontása és cseréje, illetve a már új deszkázattal rendelkező, vagy megfelelő állapotban lévő deszkák ideiglenes bontása 118 m2-en (becsült érték). A korhadt, sérült vagy alakváltozott szarufák és szelemenek cseréje után (előirányzott 6 fam3) lehetséges az ideiglenesen eltávolított deszkázat vissza-szerelése. Az ideiglenes megerősítések eltávolítása csak az alátámasztott szerkezet bontása után lehetséges!
A tetőszerkezet helyreállítása a meglévő állapotnak megfelelő kialakításban történjen.
A javított deszkázatra tetőfólia terítése szükséges ellenlécezéssel szorítva. Ellenlécezésen szögtömítő szalag elhelyezése szükséges, erre kell rögzíteni az új kettős állókorcolt fedés alkalmazástechnikai útmutatója szerinti új deszkázatot, esetleg OSB lapokat. Az aljzatra a terméknek megfelelő alátét elválasztó fólia terítendő, amire a héjalás készülhet. Ezzel átszellőztetett rétegrend érhető el tetőgerincnél és párkányoknál perforált lemezzel védett szellőzőnyílásokkal.
A felépítmény tégla falaira 3 oldalról fa stafni váz szerelése szükséges, és a meglévő bitumenes vízszigetelés helyett a tetőhéjalásnak megfelelő falburkoló korcolt falburkolat kiépítése szükséges.
Betonpárkány felülvizsgálata szükséges, amennyiben laza, levált, repedezett részek találhatóak, azokat le kell bontani, majd deszkázatot vagy OSB fedést szükséges rögzíteni és alkalmazástechnikai útmutatónak megfelelő módon. Újrabádogozása a tetőhéjalással azonos termékkel. Az ereszcsatorna és csapadékvíz-elvezető csövek az elbontandó kialakítással azonos keresztmetszettel építendők újra, 4 db egyedi vízgyűjtő üst létrehozásával.
Villámhárító rendszer visszaépítése szükséges!
Miután minden építőmesteri és szerkezetépítési munka elkészült, utána lehetséges a 112 db napelem visszaépítése és beüzemelése.
Munkálatok végeztével a tetőtérben kiépítetett ideiglenes szerkezetek visszabontása szükséges, illetve takarítás a tetőtérben, és szükség esetén az épület körül.
A leírásban szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása, építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása és beépítése is a Vállalkozó feladata!
Bontási feladatokhoz automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is.
A Vállalkozónak számolnia kell az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi be-rendezések üzemköltségével, illetve anyagok, szerkezetek bontásához vagy beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége és az épület és az építési terület folyamatos tisztán tartása, takarítása.
Tetőfelújításhoz kapcsolódó főbb mennyiségek:
• Ideiglenes fóliázás és az alatta lévő bitumenes lemez maradványok, ellenlécezés bontása: 588,00 m2
• Deszkázat bontása (a szelemen/szarufa cserék miatt többet kell bontani, mint ami korhadt): 294,00 m2
• Padlástérben, a belső vízszintes födém szigetelésen elhelyezett ideiglenes neilonozások eltávolítása, elbontása és elszállítása: 550,00 m2
• Deszkázat készítése- bontott deszkával: 118,00 m2
• Deszkázat készítése új deszkával: 176,00 m2
• Teljes deszkázat készítése - új deszkával: 588,00 m2
• Ereszlemez szerelése, Prefalz: 97,42 m
• Teljes tetőfelületre Dörken Delta Alpina fólia fektetése vízhatlan alátétfedés készítése, trapéz alakú ellenlécekre fektetve, szögtömítő szalaggal az ellenléc tetején: 588,00 m2
• Ereszcsatorna és lefolyócső szerelése, 4 db egyedi vízgyűjtő üsttel, felépítményre is, Prefa: 162,70 m
• Deszkázatra Bauder NSK Top 40 alátétlemez feketetése: 588,00 m2
• Korcolt lemezfedés készítése ferde síkokon (teljes tetőfelületen) gerincszellőző kialakításával, felépítmény oldalain és elején, párkány fedésével együtt: 667,65 m2
• Villámvédelem felújítása, javítása: 1,00 ktg
• Korábban lebontott napelemek visszaépítése szükséges javítása, pótlása, beüzemelése (112db): 1,00 ktg
További információ ld. műszaki leírás és árazatlan költségvetés. A mennyiségekre vonatkozó részletes adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 96370319 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: PAMOK Híd u. rendelő viharkár utáni helyreállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9025 Győr, Híd utca 2. (Hrsz.:8130/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyi Győr, Híd utca 2. szám alatti épület 2020. február 10-11.-i vihar során jelentős károsodásokat szenvedett. A szél által felbontott korcolt fedést a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelem munkatársai ugyan rövidtávon stabilizálták spaniferekkel. Ezt követően az állagmegóvás érdekében sor került az épületről fellazult bádogfedés teljes bontására, napelemek ideiglenes eltávolítására, fellazult egyéb szerkezetek, illetve bitumenes alátétlemez elbontására, bádogfedéssel együtt felszakított deszkázott tetőfelület bontására és helyreállítására.
Továbbá a csapadék elleni ideiglenes védelemként a teljes tetőfelület vastag fóliával került letakarásra, amelyet tetőléccel rögzítettek, illetve a padlástérbe is fóliát terítettek.
Adatok:
Az épület funkciója szerint kórházi rendelő épület benne orvosi rendelő, vizsgáló helyiségekkel és kór-termekkel. A rendelő épület alagsor+földszint+ 2 szintes kisméretű tégla falazatú, monolit vasbeton lemezfödémes épület. Fedése egyrészt lapos tetős bitumenes csupaszlemezzel burkolt (~210 m2), másrészt a korábban bádoggal fedett, jelenleg fóliázott tető (~525 m2). A korábban lemezfedéssel héjalt épületrész alacsony dőlésszögű (~5,7 °), hagyományos állószékes ácsszerkezettel készült. Jelenleg tetőlécekkel rögzített fólia borítás takarja az épületrészt. A tető külső vízelvezetéssel rendelkezik, bádogozott párkánnyal és ereszcsatornával.
Tervezett állapot:
Az ideiglenes fóliázás és azt rögzítő ellenlécezés bontása szükséges, hogy hozzáférhető legyen a tető deszkázata, illetve a meglévő-megmaradt bitumenes lemezt el kell távolítani, és meglévő párkány bádogozást, ereszt és lefolyókat le kell bontani. A felépítményre elhelyezett 4 cm-es EPS hőszigetelést le kell bontani.
A meglévő fa deszkázat vizsgálata alapján, leginkább az északi és keleti oldalon, különösen a felépítmény és párkány mentén 176 m2-en (becsült érték) szükséges a korhadt, sérült deszkázat bontása és cseréje, illetve a már új deszkázattal rendelkező, vagy megfelelő állapotban lévő deszkák ideiglenes bontása 118 m2-en (becsült érték). A korhadt, sérült vagy alakváltozott szarufák és szelemenek cseréje után (előirányzott 6 fam3) lehetséges az ideiglenesen eltávolított deszkázat vissza-szerelése. Az ideiglenes megerősítések eltávolítása csak az alátámasztott szerkezet bontása után lehetséges!
A tetőszerkezet helyreállítása a meglévő állapotnak megfelelő kialakításban történjen.
A javított deszkázatra tetőfólia terítése szükséges ellenlécezéssel szorítva. Ellenlécezésen szögtömítő szalag elhelyezése szükséges, erre kell rögzíteni az új kettős állókorcolt fedés alkalmazástechnikai útmutatója szerinti új deszkázatot, esetleg OSB lapokat. Az aljzatra a terméknek megfelelő alátét elválasztó fólia terítendő, amire a héjalás készülhet. Ezzel átszellőztetett rétegrend érhető el tetőgerincnél és párkányoknál perforált lemezzel védett szellőzőnyílásokkal.
A felépítmény tégla falaira 3 oldalról fa stafni váz szerelése szükséges, és a meglévő bitumenes vízszigetelés helyett a tetőhéjalásnak megfelelő falburkoló korcolt falburkolat kiépítése szükséges.
Betonpárkány felülvizsgálata szükséges, amennyiben laza, levált, repedezett részek találhatóak, azokat le kell bontani, majd deszkázatot vagy OSB fedést szükséges rögzíteni és alkalmazástechnikai útmutatónak megfelelő módon. Újrabádogozása a tetőhéjalással azonos termékkel. Az ereszcsatorna és csapadékvíz-elvezető csövek az elbontandó kialakítással azonos keresztmetszettel építendők újra, 4 db egyedi vízgyűjtő üst létrehozásával.
Villámhárító rendszer visszaépítése szükséges!
Miután minden építőmesteri és szerkezetépítési munka elkészült, utána lehetséges a 112 db napelem visszaépítése és beüzemelése.
Munkálatok végeztével a tetőtérben kiépítetett ideiglenes szerkezetek visszabontása szükséges, illetve takarítás a tetőtérben, és szükség esetén az épület körül.
A leírásban szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása, építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása és beépítése is a Vállalkozó feladata!
Bontási feladatokhoz automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is.
A Vállalkozónak számolnia kell az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi be-rendezések üzemköltségével, illetve anyagok, szerkezetek bontásához vagy beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége és az épület és az építési terület folyamatos tisztán tartása, takarítása.
Tetőfelújításhoz kapcsolódó főbb mennyiségek:
• Ideiglenes fóliázás és az alatta lévő bitumenes lemez maradványok, ellenlécezés bontása: 588,00 m2
• Deszkázat bontása (a szelemen/szarufa cserék miatt többet kell bontani, mint ami korhadt): 294,00 m2
• Padlástérben, a belső vízszintes födém szigetelésen elhelyezett ideiglenes neilonozások eltávolítása, elbontása és elszállítása: 550,00 m2
• Deszkázat készítése- bontott deszkával: 118,00 m2
• Deszkázat készítése új deszkával: 176,00 m2
• Teljes deszkázat készítése - új deszkával: 588,00 m2
• Ereszlemez szerelése, Prefalz: 97,42 m
• Teljes tetőfelületre Dörken Delta Alpina fólia fektetése vízhatlan alátétfedés készítése, trapéz alakú ellenlécekre fektetve, szögtömítő szalaggal az ellenléc tetején: 588,00 m2
• Ereszcsatorna és lefolyócső szerelése, 4 db egyedi vízgyűjtő üsttel, felépítményre is, Prefa: 162,70 m
• Deszkázatra Bauder NSK Top 40 alátétlemez feketetése: 588,00 m2
• Korcolt lemezfedés készítése ferde síkokon (teljes tetőfelületen) gerincszellőző kialakításával, felépítmény oldalain és elején, párkány fedésével együtt: 667,65 m2
• Villámvédelem felújítása, javítása: 1,00 ktg
• Korábban lebontott napelemek visszaépítése szükséges javítása, pótlása, beüzemelése (112db): 1,00 ktg
További információ ld. műszaki leírás és árazatlan költségvetés. A mennyiségekre vonatkozó részletes adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap - max. 24 hónap) 2
2 3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata (0-5 db között) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. A nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PAMOK Híd u. rendelő viharkár utáni helyreállítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84096803
Postai cím: István Utca 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: info@davidbau.hu
Telefon: +36 96456456
Internetcím(ek): (URL) www.davidbau.hu
Fax: +36 96456456
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94192465
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96370319
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ácsmunkák, Bádogos munkák, Tetőfedő munkák, Villamos munkák
Tervezői művezetés, Megvalósulási tervdokumentáció készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29212956
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13941770208

Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84096803
Postai cím: István Utca 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges