Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10305/2020
CPV Kód:45210000-2;45211000-9
Ajánlatkérő:Ibrány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ibrány, Kossuth Lajos u. 27. hrsz: 603/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Muki-Épker Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47897072
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Béla
Telefon: +36 42527017
E-mail: hivatal@ibrany.hu
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Leromlott városrészek rehabilitációja Ibrányban
Hivatkozási szám: EKR000570952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közösségi ház építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ibrány, Kossuth Lajos u. 27. hrsz: 603/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész:
Közösségi Ház építése
- 141,36 m2 (+ 15,15 m2 fedett terasz) hasznos alapterületű épület építése az alábbiak szerint:
- hagyományos szerkezetű, vasbeton alapozással, tégla falazattal, vasbeton födémmel
- az épülethez szükséges térburkolatok és kerítés készítését is tartalmazzák a tervek
- 1 db 5kW-os napelemes rendszer építése is szerepel a tervekben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12425 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Közösségi ház építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Muki-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87868647
Postai cím: Mihálytelep 1.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
E-mail: mukiepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 704234406
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42275957
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34094487
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ibrány, Kossuth Lajos u. 27. hrsz: 603/3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész:
Közösségi Ház építése
- 141,36 m2 (+ 15,15 m2 fedett terasz) hasznos alapterületű épület építése az alábbiak szerint:
- hagyományos szerkezetű, vasbeton alapozással, tégla falazattal, vasbeton födémmel
- az épülethez szükséges térburkolatok és kerítés készítését is tartalmazzák a tervek
- 1 db 5kW-os napelemes rendszer építése is szerepel a tervekben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34094487
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Muki-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87868647
Postai cím: Mihálytelep 1.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
E-mail: mukiepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 704234406
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42275957
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
módosított szöveg:
6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020.08.28.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az országban kialakult COVID-19 vírushelyzetre való hivatkozással a helyi vízmű szolgáltató jelenleg nem vállal közműrákötést, ezért Vállalkozó nem tudja megkezdeni a műszaki átadás- átvételi eljárást, mivel a használatba vételhez szükséges negatív vízminta vizsgálatot sem tudja megkérni az ivóvíz vízminőségének tanúsításához. Erre az előre nem látható vis major helyzetre tekintettel a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34094487 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34094487 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben