Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10322/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Teljesítés helye:6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53075466
Postai cím: Tempfli Tér 7.
Város: Deszk
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6772
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szekeres Péter
Telefon: +36 308223739
E-mail: info@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36 62551608
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged,Kálvária sgt.45.- felújítás,bővítés
Hivatkozási szám: EKR000237952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged,Kálvária sgt.45.- felújítás,bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
További tárgyak:45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. szám alatti, Szeged III. kerület, belterület 25241. helyrajzi szám alatti ingatlan alatti főzőkonyha felújítása és kapacitásának bővítése, valamint a beépítésre kerülő eszközök beszerzése, beépítése. A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
A kivitelezés főbb tervezett mennyiségei:
Elvégzendő feladatok:
- Világítás korszerűsítés: átalakítás mértékében
- Belső festés: teljes alapterületen két réteg diszperziós festés szükséges
- Padlóburkolat: átalakítás mértékében
- Bejárat akadálymentesítése: A Kálvária sgt felől akadálymentes bejutás a két irodába és az akadálymentes mosdóba
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása: a kiegészítő tervek szerint.
- Konyhai berendezések: 1000 adagosra való bővítéshez szükséges, bekötést igénylő konyhai gépek
(üstök, kombi tűzhelyek, stb.) beszerzése, és infrastruktúrájuk kiépítése.
Beépített eszközök:
- 2 db zuhany elválasztó panel
- 4 db kombi kézmosó kiöntő
- 1 db 2 medencés mosogató, medence méret 50x50x30
- 1 db Hűtött munkaasztal – 3 db ajtóval, 500 l-es
- 1 db 2 medencés csepptálcás mosogató, medence méret 40x40x25
- 4 db fali kézmosó térdkarral és kifolyóval
- 4 db rozsdamentes falikút
- 1 db Gázüzemű főzőüst – blokkba építhető, szögletes csészével
- 6 db Fali elszívó ernyő, mennyezetről lelógatva, szívómotor nélkül
- 4 db Snacc fali elszívóernyők, vagy azzal egyenértékű
- 1 db Easyplus kombisütő elektromos 10 1/1 GN, vagy azzal egyenértékű
- 1 db Easyplus kombisütő elektromos 20 1/1 GN, vagy azzal egyenértékű
- 1 db 2 medencés mosogató, medence méret 70x70x30
- 1 db 2 medencés mosogató tojás mosásra, medence méret 60x50x30
- 1 db 2 medencés mosogató tojás mosásra, medence méret 70x70x30
Mennyiségek (tervezett helyiségek m2)
1000 adagos főzőkonyha - csm.gress - 87,65
közlekedő - csm. gress - 15,94
takarítószer tároló - csm. gress - 4,98
tepsi tároló - csm. gress - 3,5
tészta konyha - csm. gress - 28,78
tusoló - csm. gress - 6,1
üzemi edény mosogató - csm. gress - 6,14
előtér - csm. gress. - 2,59
expediáló ételkiadó - csm.gress - 10,87
földesárú előkészítő - csm.gress - 14,9
földesárú raktár - csm.gress - 15,88
hideg konyha - csm.gress - 10,33
hulladék tároló - csm.gress - 3,36
hús eelőkészítő - csm.gress - 16,83
száll.edény mosogató - csm.gress - 8,41
száll.edény tároló - csm.gress - 9,57
Összesen 245,8
előtér - kerámia - 1,51
wc - kerámia - 1,08
wc - kerámia - 1,23
áru átvevő - kerámia - 12,82
előtér - kerámia - 1,37
I. szárazárú raktár - kerámia - 10,77
II. szárazárú raktár - kerámia - 10,85
III. szárazárú raktár – kerámia - 10,57
közlekedő hűtőtároló – kerámia - 21,94
takarítószer tároló – kerámia - 0,48
Összesen 72,62
dietetikus iroda – PVC - 7,46
konyha főnöki iroda - PVC - 7,15
női öltöző - PVC - 13,51
Összesen 28,12
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű.meghatározása érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli tervek és műszaki leírás tartalmazza. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-SG1-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14596 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged,Kálvária sgt.45.- felújítás,bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
E-mail: miksiesmiksi@gmail.com
Telefon: +36 704664717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186661593
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
További tárgyak:45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. szám alatti, Szeged III. kerület, belterület 25241. helyrajzi szám alatti ingatlan alatti főzőkonyha felújítása és kapacitásának bővítése, valamint a beépítésre kerülő eszközök beszerzése, beépítése. A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
A kivitelezés főbb tervezett mennyiségei:
Elvégzendő feladatok:
- Világítás korszerűsítés: átalakítás mértékében
- Belső festés: teljes alapterületen két réteg diszperziós festés szükséges
- Padlóburkolat: átalakítás mértékében
- Bejárat akadálymentesítése: A Kálvária sgt felől akadálymentes bejutás a két irodába és az akadálymentes mosdóba
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása: a kiegészítő tervek szerint.
- Konyhai berendezések: 1000 adagosra való bővítéshez szükséges, bekötést igénylő konyhai gépek
(üstök, kombi tűzhelyek, stb.) beszerzése, és infrastruktúrájuk kiépítése.
Beépített eszközök:
- 2 db zuhany elválasztó panel
- 4 db kombi kézmosó kiöntő
- 1 db 2 medencés mosogató, medence méret 50x50x30
- 1 db Hűtött munkaasztal – 3 db ajtóval, 500 l-es
- 1 db 2 medencés csepptálcás mosogató, medence méret 40x40x25
- 4 db fali kézmosó térdkarral és kifolyóval
- 4 db rozsdamentes falikút
- 1 db Gázüzemű főzőüst – blokkba építhető, szögletes csészével
- 6 db Fali elszívó ernyő, mennyezetről lelógatva, szívómotor nélkül
- 4 db Snacc fali elszívóernyők, vagy azzal egyenértékű
- 1 db Easyplus kombisütő elektromos 10 1/1 GN, vagy azzal egyenértékű
- 1 db Easyplus kombisütő elektromos 20 1/1 GN, vagy azzal egyenértékű
- 1 db 2 medencés mosogató, medence méret 70x70x30
- 1 db 2 medencés mosogató tojás mosásra, medence méret 60x50x30
- 1 db 2 medencés mosogató tojás mosásra, medence méret 70x70x30
Mennyiségek (tervezett helyiségek m2)
1000 adagos főzőkonyha - csm.gress - 87,65
közlekedő - csm. gress - 15,94
takarítószer tároló - csm. gress - 4,98
tepsi tároló - csm. gress - 3,5
tészta konyha - csm. gress - 28,78
tusoló - csm. gress - 6,1
üzemi edény mosogató - csm. gress - 6,14
előtér - csm. gress. - 2,59
expediáló ételkiadó - csm.gress - 10,87
földesárú előkészítő - csm.gress - 14,9
földesárú raktár - csm.gress - 15,88
hideg konyha - csm.gress - 10,33
hulladék tároló - csm.gress - 3,36
hús eelőkészítő - csm.gress - 16,83
száll.edény mosogató - csm.gress - 8,41
száll.edény tároló - csm.gress - 9,57
Összesen 245,8
előtér - kerámia - 1,51
wc - kerámia - 1,08
wc - kerámia - 1,23
áru átvevő - kerámia - 12,82
előtér - kerámia - 1,37
I. szárazárú raktár - kerámia - 10,77
II. szárazárú raktár - kerámia - 10,85
III. szárazárú raktár – kerámia - 10,57
közlekedő hűtőtároló – kerámia - 21,94
takarítószer tároló – kerámia - 0,48
Összesen 72,62
dietetikus iroda – PVC - 7,46
konyha főnöki iroda - PVC - 7,15
női öltöző - PVC - 13,51
Összesen 28,12
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű.meghatározása érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli tervek és műszaki leírás tartalmazza. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 207388972
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
E-mail: miksiesmiksi@gmail.com
Telefon: +36 704664717
Internetcím(ek): (URL) www.miksibau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a teljesítés véghatáridejének módosítása
pótmunka
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: • A felújítással érintett épület funkcionalitását tekintve idősek otthona. Az idősek által használt épületrészekbe történő belépést a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/EÜIG számú, 2020. március 8-án kelt határozatával betiltotta, így a konyhából a padlástérbe kiépítendő gépészeti és elektromos vezetékek, valamint a padlástérben lévő légkezelő beépítését a tilalom feloldásáig nem lehet elkezdeni.
• Az eredeti költségvetésben szereplő egyes tételek megvalósítása csak további, előre nem látható munkák megvalósításával, adott esetben elhagyásával és más módon történő kialakításával oldható meg
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 186661593 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 207388972 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben