Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10348/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Baja Város Önkormányzat Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat;Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Baja, Sükösd, Közép-Dunántúli Régió, 2 éjszaka;Baja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baja Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99634980
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.baja.hu
 
Hivatalos név: Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98537260
Postai cím: Szabadság Út 32
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boussoussou Ágota
Telefon: +36 305433172
E-mail: 2010bagota@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bajaionkormanyzat.hu/index.php/kozerdeku/szocialis-intezmenyek/bajai-kistersegi-csaladsegito-szolgalat
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63148990
Postai cím: Dózsa György Út 201
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6346
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sukosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
x Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Gara Községi Önkormányzat, 6522 Gara Kossuth Lajos Utca 62, EKRSZ_ 22086936, Nemesnádudvar Község Önkormányzata 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság Tér 1, EKRSZ_ 63234655, Csávoly Községi Önkormányzat, 6488, Csávoly, Arany J. u. 25, EKRSZ_ 12463145 (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: képzési szolgáltatások 2 részben - EFOP
Hivatkozási szám: EKR000052012020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási keret jellegű szerződés keretében, az EFOP-3.9.2-16-2017-00053 és EFOP-1.5.3-16-2017-00123 azonosítószámú projektben képzési szolgáltatások 2 részben”
1. Rész: Az EFOP-1.5.3-16-2017-00123 projektben szereplő Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések és kapcsolódó szolgáltatások
2. Rész: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00053 projektben szereplő, SzCsM rendelet hatálya alá tartozó akkreditált szakmai továbbképzések és kapcsolódó szolgáltatások
A résztvevőket ajánlatkérő biztosítja
Mindkét részben irányadó: A képzés akkreditációjának és az intézmény felnőttképzés minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/ felmondási ok.A részletek a KD részeként kiadásra kerülő műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39277800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Baja, Sükösd, Közép-Dunántúli Régió, 2 éjszaka
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Az EFOP-1.5.3-16-2017-00123 projektben szereplő Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett
képzések és kapcsolódó szolgáltatások: A beillesztett adatok az alábbi sorrendben tartalmazzák az információkat: Tématerület képzés /program óraszáma Létszám összesen (fő) Csoport létszáma Alkalom (csoport) képzés tervezett időpontja résztvevői kör igények:
Készségfejlesztés vezetés- és kommunikáció területén 30 15 15 1 2020. első negyedév - 2021. első negyedév humán szolgáltatást
végző vezető/szakember Kiegyensúlyozott szervezet 30 90 15 6 2020. második negyedév konzorciumi partner munkatárs Az idő mint
stresszfaktor 20 15 15 1 2020. első negyedév - 2021. első negyedév humán közszolgáltatást végző szakemberek (szociális munkások,
pedagógusok, védőnők) Mediációs technikák megismerése 50 12 12 1 2020. első negyedév - 2021. első negyedév humán
közszolgáltatást végző szakemberek (szociális munkások, pedagógusok, védőnők) Készségfejlesztés a hatékony együttműködés
érdekében 20 45 13-17 3 2020. első negyedév - 2021. első negyedév hátrányos helyzetű, aktív korú személyek Érzelmi intelligencia 20
45 13-17 3 2020. első negyedév - 2021. első negyedév hátrányos helyzetű, aktív korú személyek Reziliencia - alkalmazkodóképesség 80
20 10 2 2020. első negyedév - 2021. első negyedév EFT-vel rendelkező, HH személyek Csapatban való együttműködés fejlesztése 20
20 10 2 2020. első negyedév - 2021. első negyedév közszolgáltatásban dolgozó alkalmazott / köztisztviselő Informatikai kompetencia
fejlesztés 30 300 15-20 20 CSS: 2020. második - 2021. első negyedév; Sükösd: 2020. második - negyedik negyedév CSS: lakosság
számára; Sükösd: HH felnőtt személyek egyéb feltételek: Ajánlattevő feladata: - Helyszín biztosítása – a „kiegyensúlyozott szervezet”
képzés tekintetében biztosítani szükséges: Közép-Dunántúli Régió, 2 éjszaka szállást és képzési helyszínt, a műszaki leírás szerint -
Étkezés, bekészítés biztosítása ahol releváns - Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig vállalt
szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap Ajánlattevő ajánlata alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.részszempont: Az M.1.) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) max.36 hó 10
2 2.részszempont: Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettómegbízási díj az összes feladatra vetítve HUF Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00123
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SzCsM rendelet hat. alá tartozó akkreditált képz.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Baja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
. 2. Rész: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00053 projektben szereplő,
SzCsM rendelet hatálya alá tartozó akkreditált szakmai továbbképzések és kapcsolódó szolgáltatások A beillesztett adatok az alábbi
sorrendben tartalmazzák az információkat: Tématerület képzés / program óraszáma Létszám összesen (fő) Csoport létszáma Alkalom (
csoport) képzés tervezett időpontja résztvevői kör igények: Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális munkában 30 14 14 1 2020.
első-második negyedév közszolgáltatásban dolgozó alkalmazott / szociális munkás A kliensek leggyakrabban előforduló pszichés
zavarai és a hozzájuk való viszonyulás a szociális segítő munkában 30 42 14 3 2020. első-második negyedév szociális munkás, védőnő
A krízistanácsadás alapjai a szociális munkában 30 42 14 3 2020. első-második negyedév szociális munkás, védőnő Az emberi tényezők
szerepe a gyermekekkel és a családokkal való munkában 30 42 14 3 2020. első-második negyedév szociális munkás, védőnő egyéb
feltételek:Ajánlattevő feladata: - Helyszín biztosítása - Étkezés, bekészítés biztosítása - Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap Ajánlattevő ajánlata alapján Szakmai, kereskedelmi ajánlatként csatolandó: ártáblázat kitöltve az adott rész vonatkozásában. Szakmai ajánlat továbbá a bevonni kívánt M.1. szakember szakmai többlettapasztalatát bemutató szakmai önéletrajz. A résztvevőket ajánlatkérő biztosítja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.részszempont: Az M.1.) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) max.36 hó 10
2 2.részszempont: Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettómegbízási díj az összes feladatra vetítve HUF Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00053 projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46491250
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26887800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Horváth Szilárd ev.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96436376
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105

Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58987715
Postai cím: Bartók Béla Utca 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11327419219

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: SzCsM rendelet hat. alá tartozó akkreditált képz.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58987715
Postai cím: Bartók Béla Utca 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: oktker@oktker.hu
Telefon: +36 303372200
Internetcím(ek): (URL) www.oktker.hu
Fax: +36 88421080
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11327419219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12957000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12390000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szalai Katalin Mária, Nemesné Somlai Gitta és Jákli Sándor (ő mint kapacitást nyújtó szervezet)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58987715
Postai cím: Bartók Béla Utca 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11327419219

Hivatalos név: M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17477666
Postai cím: Kolozsvár Utca 16
Város: Sásd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12999804202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzés két EFOP projekt keretében, EUs támogatásból valósul meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges