Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10387/2020
CPV Kód:35123000-2
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:HU110,HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szele Tamás
Telefon: +36 14435597
E-mail: SzeleT@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.police.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ABC kapuk beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000414472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35123000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ABC kapuk beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:33195100-4
35123000-2
44212383-7
48000000-8
71356400-2
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Debreceni Nemzetközi Repülőtér
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
14 db ABC kapumodul beszerzése 3 ütemben a BBA-2.6.3/4-2017-00001 projekt keretén belül:
 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – 12 db kapumodul
 Debreceni Nemzetközi Repülőtér – 2 db kapumodul
A telepítés megkezdése előtt, illetve annak során beszerzendő telepítendő eszközök és szolgáltatások meghatározása:
14 darab Zsilipelő kapurendszer
14 darab kapurendszerbe integrált biometriai azonosításra képes hardver és szoftver
14 darab kapurendszerbe integrált Videó monitoring és kamerarendszer - „Tailgate”
28 darab kapurendszerbe integrált tájékoztató monitorok - zsilipen kívül és belül
14 darab integrált dokumentum olvasó és 14 darab külső kioszk
4 darab Kapu távoli kezelésére nyitására/zárására alkalmas „push the buttons” rendszer
28 darab PIR figyelő és riasztórendszer
Dedikált ABC monitoring és irányító szoftver – rendszerintegráció
14 darab vésznyitó rendszer a zsilipelt területen belül
Egyéb előre nem meghatározható tárgyi eszközök és szolgáltatások meghatározása a projekt feladatainak ellátásához:
 Munkadíj
 Szállítás, kiszállás
 Tervezés
 Engedélyeztetés
Kapumodulok rögzítésére alkalmas ragasztóanyag és kaputalpazat
Elektromos áram csatlakoztatási pontjai, valamint LAN végpontok számítástechnikai eszközöknek kapumodulonként
Ütemezett telepítési tevékenység után beszerzendő eszközök és szolgáltatások meghatározása:
 60 hónapra (1 + 4 év bontva) szóló teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás (jótállás)
 Alapszintű „Basic” hibaelhárítási képesség átadása, helyszíni oktatás formájában
 Ügyeleti rendelkezésre állás – Hibabejelentéstől számított 12 órán belül hibafeltárás, 24 órán belül történjen meg a működés biztosítása (és/vagy eszköz csere).
 Hardver – szoftver integrációs tesztek lefolytatása
 Figyelmeztető jelzések, megfelelő piktogrammok, tájékoztatók, szimbólumok elkészítése és elhelyezése
Kapurendszerenként 6 hónapos áthaladást segítő és működést bemutató személyi támogatás – Kizárólag a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőterén
Opcionális mennyiség: legfeljebb 4 db az alapmennyiséggel azonos műszaki tartalommal rendelkező ABC kapumodul beszerzése saját forrásból
Az opcionális mennyiséget Ajánlatkérő az alapmennyiségként beszerzendő 4 db kapurendszer (14 db kapumodul) esetleges bővítésére kívánja felhasználni, ezért az opciós rész műszaki tartalmának nem képezi a részét az alapmennyiségként (a 4 db kapurendszerhez) beszerzendő „push the buttons” rendszer, valamint a kapurendszerenként 6 hónapos áthaladást segítő és működést bemutató személyi támogatás.
A telepítés megkezdése előtt, illetve annak során beszerzendő telepítendő eszközök és szolgáltatások meghatározását az opcionális mennyiség vonatkozásában részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség – 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bek.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A telj. határidő: teljesítés 3 ütemben. I. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap (90 naptári nap). II. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre) és 2 db kapumodul (1 db kapurendszer a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap (180 naptári nap). III. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap (270 naptári nap).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-2.6.3/4-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 016 - 033416

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ABC kapuk beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11596572
Postai cím: Alkotás Utca 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@arh.hu
Telefon: +36 703913137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 406458240 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2019.12.31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35123000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:33195100-4
35123000-2
44212383-7
48000000-8
71356400-2
80590000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Debreceni Nemzetközi Repülőtér
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
14 db ABC kapumodul beszerzése 3 ütemben a BBA-2.6.3/4-2017-00001 projekt keretén belül:
 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – 12 db kapumodul
 Debreceni Nemzetközi Repülőtér – 2 db kapumodul
A telepítés megkezdése előtt, illetve annak során beszerzendő telepítendő eszközök és szolgáltatások meghatározása:
14 darab Zsilipelő kapurendszer
14 darab kapurendszerbe integrált biometriai azonosításra képes hardver és szoftver
14 darab kapurendszerbe integrált Videó monitoring és kamerarendszer - „Tailgate”
28 darab kapurendszerbe integrált tájékoztató monitorok - zsilipen kívül és belül
14 darab integrált dokumentum olvasó és 14 darab külső kioszk
4 darab Kapu távoli kezelésére nyitására/zárására alkalmas „push the buttons” rendszer
28 darab PIR figyelő és riasztórendszer
Dedikált ABC monitoring és irányító szoftver – rendszerintegráció
14 darab vésznyitó rendszer a zsilipelt területen belül
Egyéb előre nem meghatározható tárgyi eszközök és szolgáltatások meghatározása a projekt feladatainak ellátásához:
 Munkadíj
 Szállítás, kiszállás
 Tervezés
 Engedélyeztetés
Kapumodulok rögzítésére alkalmas ragasztóanyag és kaputalpazat
Elektromos áram csatlakoztatási pontjai, valamint LAN végpontok számítástechnikai eszközöknek kapumodulonként
Ütemezett telepítési tevékenység után beszerzendő eszközök és szolgáltatások meghatározása:
 60 hónapra (1 + 4 év bontva) szóló teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás (jótállás)
 Alapszintű „Basic” hibaelhárítási képesség átadása, helyszíni oktatás formájában
 Ügyeleti rendelkezésre állás – Hibabejelentéstől számított 12 órán belül hibafeltárás, 24 órán belül történjen meg a működés biztosítása (és/vagy eszköz csere).
 Hardver – szoftver integrációs tesztek lefolytatása
 Figyelmeztető jelzések, megfelelő piktogrammok, tájékoztatók, szimbólumok elkészítése és elhelyezése
Kapurendszerenként 6 hónapos áthaladást segítő és működést bemutató személyi támogatás – Kizárólag a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőterén
Opcionális mennyiség: legfeljebb 4 db az alapmennyiséggel azonos műszaki tartalommal rendelkező ABC kapumodul beszerzése saját forrásból
Az opcionális mennyiséget Ajánlatkérő az alapmennyiségként beszerzendő 4 db kapurendszer (14 db kapumodul) esetleges bővítésére kívánja felhasználni, ezért az opciós rész műszaki tartalmának nem képezi a részét az alapmennyiségként (a 4 db kapurendszerhez) beszerzendő „push the buttons” rendszer, valamint a kapurendszerenként 6 hónapos áthaladást segítő és működést bemutató személyi támogatás.
A telepítés megkezdése előtt, illetve annak során beszerzendő telepítendő eszközök és szolgáltatások meghatározását az opcionális mennyiség vonatkozásában részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség – 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bek.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A telj. határidő: teljesítés 3 ütemben. I. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap (90 naptári nap). II. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre) és 2 db kapumodul (1 db kapurendszer a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap (180 naptári nap). III. ütem: 4 db kapumodul (1 db kapurendszer a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre). A szállítás, telepítés, üzembe helyezés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap (270 naptári nap).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 414321560
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11596572
Postai cím: Alkotás Utca 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@arh.hu
Telefon: +36 703913137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az opciós mennyiség lehívásának teljesítésének helyszíne megváltozott:
régi helyszín: Magyarország Nemzetközi Repülőtér
új helyszín: Röszke–Horgoš határátkelőhely
Az új helyszínen plusz szerver beüzemelésére volt szükség, így az opciós mennyiség költsége áremelkedéssel járt.
Szerződésmódosítást követően az összesített nettó szerződéses ár az opciós részre: 85 836 070 Ft.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § Szerződésmódosításra való tekintettel:
A költséghatékonysági és az időtakarékossági tényezőket megvizsgálva Vevői oldalon az a döntés született, hogy az Adásvételi Szerződésben rögzített Opciós rész lehívásra kerül a Vevő saját költségvetése terhére, de a rendszer üzembehelyezése eredeti tervekkel ellentétben nem a repülőtéren, hanem a Röszke–Horgoš határátkelőhely autóbusz terminálon kerül megvalósításra bármilyen lényeges műszaki és egyéb feltételek módosítása nélkül.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 406458240 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 414321560 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben