Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10389/2020
CPV Kód:71312000-8
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.;KÖMI Kft.;Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 1 203 0555
E-mail: utiber@utiber.hu
Fax: +36 1 203 7607
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.utiber.hu/

Hivatalos név: KÖMI Kft.
Postai cím: Galagonya utca 5. IV. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 1 501 4864
E-mail: iroda@komikft.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL): http://komikft.hu/

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Postai cím: Váci út 188. 3. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: + 36 312 8600
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.oviber.hu/
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szajol (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki feladatok ellátása KÖZOP-2.1.0-07-2008-0005 azonosító számú projekt keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
NUTS-kód HU322
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/01/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
100-as vasútvonalon a Szajol(kiz.) - Püspökladány(bez.) vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódólebonyolító mérnöki tevékenység ellátása az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71312000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 759650000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2011/01/07 (év/hó/nap)
Befejezés 2018/04/11 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2010 /S 57 - 085006
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/03/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 18 - 027963
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1114 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/01/31 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Határidő hossszabbítási igény:
I.) A Szerződés 2.3. pontja kimondja: „Tekintettel arra, hogy a Mérnök tevékenysége a kivitelező Vállalkozási Szerződéséhez kapcsolódik, Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt határidő lejártát megelőzően egyértelművé válik, hogy a Vállalkozási szerződés határideje túlnyúlik jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott Megvalósítás időtartamán, úgy jelen Szerződést megfelelően módosítják a Kbt. szabályainak figyelembe vételével.”
Megbízott a Szerződés és annak 1. számú módosításának eredményeképpen a 4500007181 számú, V100.26 Szajol (kiz.) - Püspökladány (bez.) biztosítóberendezés tárgyú Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 2. sz. módosításában rögzített jótállási időszak végéig azaz 2019. szeptember 30. napjáig látta el.
K2019/189. iktatószámú levélben a 4500007181 számú, V100.26 Szajol (kiz.) - Püspökladány (bez.) biztosítóberendezés tárgyú Vállalkozási Szerződéses Megállapodás Vállalkozója 2020. április 8. napjáig kérelmezte a jótállási időszak új határidejét, tehát további fél éves jótállási időszak meghosszabbítást vállalt. Erre tekintettel a Mérnök Megbízási Szerződés véghatáridejének módosítása is szükségessé vált a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás jótállási időszakának új határidejéig.
II.) A Megrendelő bankszámlaszáma vonatkozásában a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámot feltüntetni szükséges.
IV.1.3) A módosítás indoka:
I.) A Szerződés 2.3. pontja alapján Mérnök tevékenysége a kivitelező 4500007181 számú Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódik, mely alapján Mérnök a tevékenységét 2020. április 8. napjáig köteles ellátni.
A Kbt. 197. § (1) bekezdése értelmében a szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. §-ának szabályait kell alkalmazni.
A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján: „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződés 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”
Tárgyi szerződés vonatkozásában valamennyi fentebb részletezett feltétel teljesül:
a) a módosítás értéke nem éri el az uniós értékhatárt;
b) a szerződés tárgya szolgáltatás, ennek megfelelően az eredeti szerződés 10%-a alatt kell maradnia a módosítás értékének. A módosítás értéke (nettó, 813.907.-Ft - Ft) a szerződés eredeti értékének (nettó 759.650.000,- Ft) mindösszesen 0,1 %-át jelenti, a szerződésmódosítás kizárólag azon elemeire kívánjuk alkalmazni ezen jogcímet, amelyek az érték változásával összefüggenek (az 1. sz. módosítás eredményeképpen a megbízási díj 0,73%-al növekedett);
c) az alapszerződés megkötését uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, amely eljárás jogszerűen alkalmazható lett volna a módosítás figyelembevételével is.
A Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja szerint:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét”
Tekintettel arra, hogy a Szerződés módosításának értéke nem éri el a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott értékhatárt, továbbá minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, a szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, illetve a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek is.
Fentiek alapján Szerződő Felek a szerződésmódosítást mind a Kbt. 141. § (2) bekezdésére, mind a 141. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozással kívánják módosítani.
II.) A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a bankszámla adatok változása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:
„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki."
A bankszámla adatoknak a változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, erre tekintettel a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/06/05 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/06/25 (év/hó/nap)