Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10405/2020
CPV Kód:34130000-7
Ajánlatkérő:Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK20675
Postai cím: Keleti Károly utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demetrovics Szilárd
Telefon: +36 704360664
E-mail: info@elbc.hu
Fax: +36 17002782
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.elbc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.elbc.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34130000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Mennyiség:
Ajánlatkérő (AK) keretmegállapodás (KM) alapján 3 különböző méretű, összesen 12 darab új
mintaszállító dízel haszongépjárművet kíván beszerezni szigetelt, hűtött raktérrel az Egyéb
közbeszerzési dokumentumok (EKD) részét képező Műszaki leírásban (ML) rögzítettek szerint. A KM
előirányzott teljes mennyisége: a beszerezni kívánt gépjárművek darabszáma (keretmennyiség).
AK a Kbt. 105. § (1) bek a) pontja szerinti KM-t kíván kötni.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat köteles biztosítani:
- Forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás,
- Gépjármű kapcsán legalább 24 hónapos, km korlátozás nélküli jótállás,
- Raktérhűtő kapcsán legalább 12 hónapos jótállás,
- ML szerinti dokumentumok rendelkezésre bocsátása.
A gépjárművekkel és a kapcs. szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes előírásokat az EKD részét képező ML tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 150 - 344247

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 18014164
Internetcím(ek): (URL) https://dunaauto.hu
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 26903000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
Neve: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1037 Budapest, Zay u. 24.
Adószáma: 12135790-2-44
A beszerzés végleges összértéke: nettó 26.903.000,- Ft
A keretmegállapodás módosításának dátuma: 2020. június 04.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34130000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) keretmegállapodás (KM) alapján 3 különböző méretű, összesen 12 darab új mintaszállító dízel
haszongépjárművet kíván beszerezni szigetelt, hűtött raktérrel az Egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD)
részét képező Műszaki leírásban (ML) rögzítettek szerint. A KM előirányzott teljes mennyisége: a beszerezni
kívánt gépjárművek darabszáma (keretmennyiség).
AK a Kbt. 105. § (1) bek a) pontja szerinti KM-t kíván kötni.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat köteles biztosítani:
- Forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás,
- Gépjármű kapcsán legalább 24 hónapos, km korlátozás nélküli jótállás,
- Raktérhűtő kapcsán legalább 12 hónapos jótállás,
- ML szerinti dokumentumok rendelkezésre bocsátása.
A gépjárművekkel és a kapcs. szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes előírásokat az EKD részét képező ML
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 26903000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 18014164
Internetcím(ek): (URL) https://dunaauto.hu
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek a Keretmegállapodás VI.3. pontja értelmében az egyes megrendelések teljesítési határideje vonatkozásában eredetileg a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 180 naptári napban állapodtak meg.
2. Eladó 2020. május hónap 26. napján megkereséssel élt Vevő felé, amelyben többek között előadta, hogy az új típusú koronavírus (COVID-19) járványnak, illetve a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatos ellátási láncra (hűtős felépítmények alvállalkozó általi felszereléséhez szükséges - külföldről származó - alapanyagok, alkatrészek az új típusú koronavírus járvány közvetlen következtében megnövekedett beszerzési ideje) és a megrendelt haszongépjárművek hatósági engedélyeztetési folyamatára gyakorolt közvetlen hatása miatt - ellenőrzési körén kívül eső körülmények következtében - nem képes a 2019. december hónap 05. napján megrendelt 4 (négy) darab haszongépjármű Keretmegállapodás VI.3. pontja szerinti 180 naptári napos teljesítési határidőben történő leszállítására.
3. Eladó Keretmegállapodás-módosítás keretében kérelmezte a 2019. december hónap 05. napján megrendelt haszongépjárművek eredetileg 180 naptári napban meghatározott teljesítési határidejének 30 naptári nappal történő meghosszabbítását.
4. Figyelemmel arra, hogy Vevő az Eladó megkeresésében foglalt kérelmet elfogadta, Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás VI.3. pontjában meghatározott, az egyes megrendelések teljesítési határidejére vonatkozó rendelkezést a 2019. december hónap 05. napján megrendelt haszongépjárművek vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:
„A Megrendelések teljesítési határideje a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 210 naptári nap.”
5. Felek megállapodnak abban, hogy a 2019. december hónap 05. napján megrendelt haszongépjárművek teljesítési határideje vonatkozásában jelen Keretmegállapodás-módosítást tekintik irányadónak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretmegállapodás-módosítás kizárólag a 2019. december hónap 05. napján megrendelt haszongépjárművek teljesítési határidejét érinti, a Vevő által jövőben megrendelt haszongépjárművek teljesítési határidejére a Keretmegállapodás VI.3. pontjában eredetileg meghatározott 180 naptári napos teljesítési határidőt tekintik irányadónak.
7. Felek a Keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják.
8. A Keretmegállapodás
a. módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b. módosítása nem változtatja meg a Keretmegállapodás általános jellegét;
c. ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti Keretmegállapodás értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték növekedéssel nem jár.
9. Jelen Keretmegállapodás-módosítás és az előre nem látható, a veszélyhelyzettel összefüggő objektív körülmények között ok-okozati összefüggés áll fenn.
10. A Keretmegállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
11. Felek rögzítik, hogy jelen Keretmegállapodás-módosításnak a Kbt. 141. §-a alapján nincs akadálya.
12. Jelen Keretmegállapodás-módosítás annak aláírásával egyidejűleg lép hatályba.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2020. május hónap 26. napján megkereséssel élt Vevő felé, amelyben többek között előadta, hogy az új típusú koronavírus (COVID-19) járványnak, illetve a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatos ellátási láncra és a megrendelt haszongépjárművek hatósági engedélyeztetési folyamatára gyakorolt közvetlen hatása miatt - ellenőrzési körén kívül eső körülmények következtében - nem képes a 2019. december hónap 05. napján megrendelt 4 (négy) darab haszongépjármű Keretmegállapodás VI.3. pontja szerinti 180 naptári napos teljesítési határidőben történő leszállítására.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 26903000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26903000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben