Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10436/2020
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geodézia Zrt.;Hungarogeo Kft.;Komunálinfó Zrt.;Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.;Geofor Kft.;Argon-GEO Kft.;DIGI-MAP Kft.;DIGICART Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK18354
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 14676700
E-mail: beata.bognar@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfk.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Hajdú-Bihar Megye
Hivatkozási szám: 1908
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Hajdú-Bihar Megye
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye, Ajánlatkérő székhelye 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi és Hajdúszoboszlói Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 599 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 079 - 177308

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1908 Rész száma: 8 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Hajdú-Bihar Megye
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Geodézia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hungarogeo Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor u. 30.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Komunálinfó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fiastyúk u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Légszeszgyár utca 17.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Geofor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 4.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Argon-GEO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 134. II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIGI-MAP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 6.
Város: Vácegres
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2184
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIGICART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat utca 40. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 68879010 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Hallgatási szabály beállta KSZ-54/2893/2020 2020. május 29.
Szerződésmódosítás dátuma: 2020. június 10.
Karakter korlátozás miatt VII.2.2) folytatása
Az ismertetett okok miatt az eljárás a 374/2014 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási határidők alapján nem fejezhető be a Szerződés lejáratáig, ezért a Szerződés időtartamának, a teljesítés határidejének módosítása vált szükségessé.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak egyaránt:
-ca) a módosítást olyan körülmények tették lehetővé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre
-cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
-cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (jelen szerződésmódosítás az ellenértéket nem változtatja meg).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71355000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71510000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye, Ajánlatkérő székhelye 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi és Hajdúszoboszlói Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 599 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 68879010
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Geodézia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hungarogeo Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor u. 30.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Komunálinfó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fiastyúk u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Légszeszgyár utca 17.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Geofor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 4.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Argon-GEO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 134. II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIGI-MAP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 6.
Város: Vácegres
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2184
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIGICART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat utca 40. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
A 2. pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerződés 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
2. sz. szerződésmódosítás előtt:
„A teljesítés határideje: 2020. május 15.”
2. sz. szerződésmódosítás után:
„A szerződés teljesítési határideje a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 140 napig tart.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi tárgyalások megtartására nincs lehetőség. A kérelmezők jelezték az eljáró jogi szolgáltatók felé, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel nem kívánnak részt venni a már kitűzött egyezségi tárgyalásokon sem. Az eljárás résztvevői: a jogi szolgáltató és a földmérő vállalkozás otthoni munkavégzésben vannak, a földhivataloknál pedig nincs személyes ügyfélfogadás, ami nem teszi lehetővé a teljes körű munkavégzést. A kialakult helyzetre tekintettel a szerződés tárgyát képező 4 kiinduló földrészlet esetében a megosztással kialakított új földrészletek kitűzésére nem került sor. Foly. VI.3) pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 68879010 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 68879010 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben