Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1045/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannonway Kft.;Via Futura Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében P+R parkolók terveztetési és engedélyeztetésimunkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében P+R parkolók terveztetési és engedélyeztetésimunkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében P+R parkolók terveztetési és engedélyeztetési munkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése keretében:
1 db megvalósíthatósági tanulmány (5 részfejezettel), 4 db tanulmányterv készítése, 3 db engedélyezési tervdokumentáció készítése és hatósági engedélyeztetés, és 3 db kiviteli terv és kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció.
A közbeszerzési feladatban érintett helyszínek és feladatok az alábbiak:
- Békásmegyer P+R parkoló (377 férőhely): megvalósíthatósági tanulmányban vizsgálandó helyszín.
- Csepel P+R parkoló (150 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés.
- Mexikói út P+R parkoló (4-600 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv. A tanulmánytervben több szintes mélygarázs, vagy parkolóház lehetősége is vizsgálandó.
- Népliget P+R parkoló (400 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés. A parkolóhelyek többszintes parkolóházban, vagy mélygarázsban helyezendők el.
- Újpest-Városkapu P+R parkoló (260 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés.
A projekt megvalósítására a BKK IKOP támogatást nyert, a projekt megvalósítás TSZ-ben rögzített első lépése a jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzett szolgáltatás keretében a tervezési munka elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 202 - 416587

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302168791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302168791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 56840000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1./Transinvest-Budapest Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.)
2./ Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66., adószáma: 14541744-2-41.)
3./ FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószáma: 13842217-2-41)
4./ P+R Parkolók Konzorcium (Via Futura Kft. adószám: 13260534-2-43, és Pannonway Kft., adószáma:13099581-2-20) (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.)
5./ UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19., adószám: 10867156-2-43)
6./ LONBERG Építőipari és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 56/A. IV/2., adószám:25396074-2-41)
7./ CV-3H Konzorcium (1135 Budapest, Jász u. 66. B. ép.) Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft.adószáma: 23139640-2-41; 3H építésziroda, Építészeti, Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. adószáma:11135041-2-43)
8./ Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám:25424959-2-41).
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.10.29.
Jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében P+R parkolók terveztetési és engedélyeztetési munkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése keretében:
1 db megvalósíthatósági tanulmány (5 részfejezettel), 4 db tanulmányterv készítése, 3 db engedélyezési tervdokumentáció készítése és hatósági engedélyeztetés, és 3 db kiviteli terv és kivitelezési ajánlatkérési
dokumentáció.
A közbeszerzési feladatban érintett helyszínek és feladatok az alábbiak:
- Békásmegyer P+R parkoló (377 férőhely): megvalósíthatósági tanulmányban vizsgálandó helyszín.
- Csepel P+R parkoló (150 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés.
- Mexikói út P+R parkoló (4-600 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv. A tanulmánytervben több szintes mélygarázs, vagy parkolóház lehetősége is vizsgálandó.
- Népliget P+R parkoló (400 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés. A parkolóhelyek többszintes parkolóházban, vagy mélygarázsban helyezendők el.
- Újpest-Városkapu P+R parkoló (260 férőhely): megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyeztetés.
A projekt megvalósítására a BKK IKOP támogatást nyert, a projekt megvalósítás TSZ-ben rögzített első lépése a jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzett szolgáltatás keretében a tervezési munka elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 819
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 35573000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302168791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302168791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 3.2. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A részletes feltételeket a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy Vállalkozó a műszaki leírás 5.1 fejezet 2., 4. és 5. pont P3 feladatrész szerinti tervezési helyszínekre vonatkozó feladatok elvégzésére lehetetlenülés következtében nem köteles.”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1 Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított nyolcszáztizenkilenc (819) napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
Megvalósíthatósági tanulmány leszállítása: A Szerződés hatálybalépésétől számított 120. nap (teljesítve)
Újpest-Városkapu P+R engedélyezési terv szállítása, kezelői és üzemeltetői hozzájárulások beszerzésének megindítása (dokumentált módon: A Szerződés hatálybalépésétől számított 270. nap (teljesítve)
Újpest-Városkapu P+R parkoló építéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély, kiviteli terv és kivitelezői ajánlatkérésre alkalmas dokumentáció szállítása: A Szerződés hatálybalépésétől számított 789. nap
A Szerződés 4.1.3. pontban rögzített engedélyek jogerőre emelkedése: A Szerződés hatálybalépésétől számított 819. nap
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 7.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.1. Vállalkozót a Szerződés 3.1, 3.2. pontjában, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott, Vállalkozó feladatkörébe tartozó feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén Vállalkozói díj illeti meg, melynek összege nettó 35.573.000, Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió-ötszázhetvenháromezer forint plusz általános forgalmi adó összeg.”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 7.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.8. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Szerződésben foglalt feladatok elvégzését négy (4) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
1. száma:a Szerződés 4.1.1. pontjában meghatározott részfeladat szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi elfogadását követően:az eredeti nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg, azaz 8.526.000, -Ft
2. számla: a Szerződés 4.1.2. pontjában meghatározott részfeladat, valamint a leállított (Csepel, Népliget) részfeladatok teljesítésének Megrendelő általi elfogadását követően: nettó 12.837.000,- Ft + ÁFA
3. számla: a Szerződés 4.1.3. pontjában meghatározott részfeladat szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi elfogadását követően: az eredeti nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg, azaz 11.368.000, -Ft
4. számla: a Szerződés 4.1.4. pontjában meghatározott részfeladat szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi elfogadását követően: az eredeti nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg, azaz 2.842.000, -Ft”
Felek tudomásul bírnak arról, hogy a Szerződés 10.2. pontja értelmében Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján az áfa nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a Szerződés teljesítésének időpontjáig kell érvényben lennie.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 1.számú módosítási indoka a csepeli (a Műszaki leírás 5.1 fejezet 2.) és népligeti (a Műszaki leírás 5.1 fejezet 4.) tervezési helyszínekre vonatkozóan:Megrendelő 2018. március 26. napján kelt levelében leállíttatta ezen tervezési helyszínek kapcsán a további tervezési munkákat és felszólította Vállalkozót, hogy dolgozza ki javaslatát ezen leállított projektelemek figyelembevételével a tényleges teljesítéssel arányos Vállalkozói díj mértékére.A szerződés 2.számú módosítási indoka az Újpest-városkapu (a Műszaki leírás 5.1 fejezet 5. pont) tervezési helyszínre vonatkozóan:A IV. kerületi Önkormányzat a korábbi álláspontját a P3 helyszín kialakítását illetően - a lakosság észrevételeire való tekintettel - felülvizsgálta és 2019. június 26-án kelt, elektronikus úton 2019. július 4-én a BKK Zrt. részére eljuttatott levelében - kérte a P3 parkoló teljes elhagyását.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 56840000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 35573000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben