Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10480/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Teljesítés helye:4496 Szabolcsveresmart, Hrsz.: 0127/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39031606
Postai cím: Luther utca 5. fszt. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: alkossunkvarost@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alkossunkvarost.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Látogatóközpont, filagória és megfigyelőközpont
Hivatkozási szám: EKR001092022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Látogatóközpont építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4496 Szabolcsveresmart, Hrsz.: 0127/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett építési telken egy látogatóközpont épület kerül elhelyezésre.
A tervezett látogató központ épület egy épülettömegből áll: kiállítótérként alkalmas területből és egy kiszolgáló iroda és szociális épületrészből. Az épület földszintes kivitelben, alacsony hajlású nyeregtetővel épül.
A tervezett épület könnyűszerkezetes építési rendszerből készül.
Az ingatlan területe: 95 499 m²
AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI:
- Szélessége: 18,15 M
- Hosszúsága: 33,25 M
- Járdavonal: -0,05 M
- Földszinti padlóvonal: ±0,00 M
- Párkánymagasság: +2,75 M
- Gerincmagasság: +4,76 M
- Építménymagasság 3,60 M
- Az épület hasznos alapterülete:
- földszint: 484,59 M2
- Az épület bruttó beépített alapterülete: 539,87 M2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19082 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Látogatóközpont építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 192879360
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4496 Szabolcsveresmart, Hrsz.: 0127/5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett építési telken egy látogatóközpont épület kerül elhelyezésre.
A tervezett látogató központ épület egy épülettömegből áll: kiállítótérként alkalmas területből és egy kiszolgáló iroda és szociális épületrészből. Az épület földszintes kivitelben, alacsony hajlású nyeregtetővel épül.
A tervezett épület könnyűszerkezetes építési rendszerből készül.
Az ingatlan területe: 95 499 m²
AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI:
- Szélessége: 18,15 M
- Hosszúsága: 33,25 M
- Járdavonal: -0,05 M
- Földszinti padlóvonal: ±0,00 M
- Párkánymagasság: +2,75 M
- Gerincmagasság: +4,76 M
- Építménymagasság 3,60 M
- Az épület hasznos alapterülete:
- földszint: 484,59 M2
- Az épület bruttó beépített alapterülete: 539,87 M2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 192879360
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési határidőt szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Teljesítési véghatáridő: 2020. augusztus 24. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest is előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelenlegi veszélyhelyzet miatt az építőipari kivitelezés határidőben történő teljesítése akadályba ütközik. Tekintettel arra, hogy az egyes épületek előregyártott – un. készház – technológiával készülnek, az Anico Készház Kft., mint a szerkezeteket gyártó alvállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy mivel a szerkezeti elemek gyártása beltérben, üzemcsarnokban készül, így azokat csak késve tudja szállítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 192879360 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 192879360 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben