Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10509/2020
CPV Kód:63120000-6
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:1151 Budapest, Méylfúró u. 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T.P.Zs. Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK15477
Postai cím: Thököly út 97-101.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fogarasi Erzsébet
Telefon: 06 1 467 6211
E-mail: fogarasie@budapestkornyekit.birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltatási Szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1151 Budapest, Méylfúró u. 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bűnjelként lefoglalt 100 db + 30 % gépkocsi és egyéb tárgyak tárolása, őrzése, szállítása a Budapest Környéki Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07935 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T.P.Zs. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem u. 23/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50079000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63120000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1151 Budapest, Méylfúró u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bűnjelként lefoglalt 100 db + 30 % gépkocsi és egyéb tárgyak tárolása, őrzése, szállítása a Budapest Környéki Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55086800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T.P.Zs. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem u. 23/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ A Felek a Szerződés IV. A szerződés időtartama c. pontjában meghatározott szolgáltatási időtartamot további legfeljebb 60 nappal meghosszabbítják.
2./ A Felek a Szerződés ellenértéke c. pontjában foglaltak szerint a Vállalkozót megillető nettó szerződés szerinti ellenértéket legfeljebb 5.007.800,- Ft+ÁFA összeggel kiegészítik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet által előírt feladatok teljesítése folyamatosságának biztosítása érdekében a szerződés szerinti szolgáltatási időtartamot további legfeljebb 60 nappal meghosszabbítják.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
b. szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A jelen módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez, továbbá a módosítás eredményeként a szerződés értékének változása nem éri el a 10%-ot. Az eredeti szerződési érték: 50.079.000,- Ft +ÁFA, a módosítás alapján kifizethető szerződés szerinti ellenérték legfeljebb: 5.007.800,- Ft+ÁFA.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 50079000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55086800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
II.2.5. ponthoz: A szerződés időtartama: A szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírásának napjától számított 12 hónap + opciós kikötés alapján további 12 hónap, azaz összesen 24 hónap
II.2.3. és VI.1.3. A teljesítés helye helyesen: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 3.
IV.1.1. ponthoz: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató módosítását/helyesbítését tartalmazó hirdetmény száma: KÉ-11020/2020.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben