Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10623/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zip Technologies Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sörfőző berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001296572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sörfőző berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9022 Győr, Széchenyi tér 7. földszint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Komplett sörfőző berendezés tervezése (tervezési adatszolgáltatással), leszállítása, telepítéssel, üzembe helyezéssel és betanítással.
A berendezés elvárt műszaki paraméterei (12 B° extrakt tartalmú, 21 nap főzési idejű sörre vonatkozóan):
- Főzetnagyság 250 l; hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi minimális főzetszám a főzőház oldalon 3 db;
- Napi minimális teljesítmény a főzőház oldalon 750 l hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 180 l
- Napi teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve legalább 450 l
- Éves teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 60 000 l;
- Éves teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve, legalább 150 000 l
- Kiszerelés: különböző méretű üveges palackozott, koronazáras és csapolt
A berendezés elvárt jellemzői:
- Energiatakarékos gyártási technológia, főzőház: automata vezérléssel, program vezérelt, a teljes rendszer fél automatikus vezérlésre képes
- Infúziós sörfőzési technológia alkalmazható;
- Kiszerelés: üvegbe palackozás, illetve olyan technikai megoldás, amellyel közvetlenül a druck tartályokból pultra és asztalokra
csapolható a legyártott friss sör.
- A berendezéssel az összes sörfajta szűretlen változatban gyártható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 035 - 082557

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sörfőző berendezés beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Zip Technologies Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28123224
Postai cím: Fonoda Utca 34-36
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: edo@zipbier.com
Telefon: +36 209508867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 140695470 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9022 Győr, Széchenyi tér 7. földszint
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplett sörfőző berendezés tervezése (tervezési adatszolgáltatással), leszállítása, telepítéssel, üzembe helyezéssel és betanítással.
A berendezés elvárt műszaki paraméterei (12 B° extrakt tartalmú, 21 nap főzési idejű sörre vonatkozóan):
- Főzetnagyság 250 l; hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi minimális főzetszám a főzőház oldalon 3 db;
- Napi minimális teljesítmény a főzőház oldalon 750 l hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 180 l
- Napi teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve legalább 450 l
- Éves teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 60 000 l;
- Éves teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve, legalább 150 000 l
- Kiszerelés: különböző méretű üveges palackozott, koronazáras és csapolt
A berendezés elvárt jellemzői:
- Energiatakarékos gyártási technológia, főzőház: automata vezérléssel, program vezérelt, a teljes rendszer fél automatikus vezérlésre képes
- Infúziós sörfőzési technológia alkalmazható;
- Kiszerelés: üvegbe palackozás, illetve olyan technikai megoldás, amellyel közvetlenül a druck tartályokból pultra és asztalokra
csapolható a legyártott friss sör.
- A berendezéssel az összes sörfajta szűretlen változatban gyártható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/22 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 140695470
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Zip Technologies Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28123224
Postai cím: Fonoda Utca 34-36
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: edo@zipbier.com
Telefon: +36 209508867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A szerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
IV. 1. A Szerződés határozott időtartamra jön létre.
A szerződés időtartama, határideje: annak hatályba lépésétől 2020. szeptember 22-ig (előteljesítés Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén lehetséges), az alábbiak figyelembe vételével:
- Tervezés: Szerződéskötéstől számítva 1 hét
- Gyártás: 2020.06.09.
- Készre jelentés: 2020.06.16.
- Szállítás: 2020. augusztus 25.
- Telepítés és beüzemelés: 2020. szeptember 22.
A gyártást követően készrejelentési jegyzőkönyv készül a Szerződő Felek képviselőinek részvételével az Eladó székhelyén, valamint a szállítást követően teljeskörű átadás-átvétel következik.
3. A szerződés IV.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
IV. 2. A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér 7. fszt. és -1. szint.
4. A szerződés V.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
V. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Előlegszámla a VI. 3. pont szerint nyújtható be. Eladó részszámla benyújtására az alábbiak szerint jogosult: Az eszköz készre jelentését követően (Felek mindegyike által aláírt készre jelentési jegyzőkönyv alapján) a nettó ellenszolgáltatás 90 %-ára, a telepítést és a beüzemelést követően a nettó ellenszolgáltatás 10 %-ára nyújtható be számla. Az előlegszámla összege az első résszámla összegéből levonásra kerül.
Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről legkésőbb az Eladó teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. A teljes szerződés tekintetében a teljesítés megfelelősége azon esetben kerül Vevő részéről megállapításra, amennyiben a teljesítés megtörtént és megfelel a hatályos jogszabályoknak, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételeknek.
A teljesítési igazolás kiállítására Vevő részéről az alábbi személy jogosult:
Dr. Kovács Zsolt tel: .:+36 96 503-402, e-mail: kovacs.zsolt@sze.hu

A szerződés módosítás időpontja: 2020.06.05.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
ca) A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Az eszközök szállításának tervezett helyszíne 9022 Győr, Széchenyi Tér 7. fszt. volt. Az ingatlan felújítása folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lefolytatásakor és a szerződés megkötésekor a felújítási munkálatok a tervek szerint haladtak, azonban a COVID19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzet miatt a felújítási munkálatokkal a Vevő nem előrelátható módon késedelembe esett. Erre való tekintettel az eszközök beszerelési helyére történő szállítása az eredeti határidőre nem megvalósítható. cb) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A módosítás értelmében a Vállalkozó feladatai nem változnak, nem kap többletfeladatot, a szerz. szerinti feladatokat kell ellátnia. cc) Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz. értékének 50 %-át. Az ellenérték nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 140695470 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 140695470 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben