Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1069/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:MOMERT Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros Papirgyári út 12-14. 381/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Signdepot Europe Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MOMERT Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88491255
Postai cím: Papirgyári Út 12-14.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Lászlóné
Telefon: +36 25555120
E-mail: szalaine@momert.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Adásvételi szerződés az „Eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000292032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1 db fiber lézervágógép beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros Papirgyári út 12-14. 381/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
 Lézerforrás: 1000-1500 W
 X tengely mozgástartomány: 1500-3100 mm
 Y tengely mozgástartomány: 1500-3100 mm
 Z tengely mozgástartomány: 120-150 mm
 Minimum vágható vastagság szénacél: 8 mm-től
 Minimum vágható vastagság rozsdamentes acél: 3 mm
Az összes rész tekintetében a megajánlott berendezéseknek újnak kell lenniük, azaz nem a megajánlott berendezések nem lehetnek használtak.
Az összes rész tekintetében a megajánlott berendezéseknek rendelkezniük kell magyar nyelvű dokumentációval.
Az összes rész tekintetében a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott berendezéseknek tekintetében rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal a szerződés teljesítésének időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések leszállítása a Megrendelő telephelyére, üzembehelyezése és teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 2 fő személyi állományában lévő szakember részére 6 - 6 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00021

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17069 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: 1 db fiber lézervágógép beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signdepot Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74477975
Postai cím: Alkotás Utca 4.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: info@signdepot.eu
Telefon: +36 206166566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97000
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros Papirgyári út 12-14. 381/1. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
 Lézerforrás: 1000-1500 W
 X tengely mozgástartomány: 1500-3100 mm
 Y tengely mozgástartomány: 1500-3100 mm
 Z tengely mozgástartomány: 120-150 mm
 Minimum vágható vastagság szénacél: 8 mm-től
 Minimum vágható vastagság rozsdamentes acél: 3 mm
Az összes rész tekintetében a megajánlott berendezéseknek újnak kell lenniük, azaz nem a megajánlott berendezések nem lehetnek használtak.
Az összes rész tekintetében a megajánlott berendezéseknek rendelkezniük kell magyar nyelvű dokumentációval.
Az összes rész tekintetében a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott berendezéseknek tekintetében rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal a szerződés teljesítésének időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések leszállítása a Megrendelő telephelyére, üzembehelyezése és teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 2 fő személyi állományában lévő szakember részére 6 - 6 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97000
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signdepot Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74477975
Postai cím: Alkotás Utca 4.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: info@signdepot.eu
Telefon: +36 206166566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eladó tájékoztatta Vevőt, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott Szakmai Ajánlatában szereplő HSG G1315C típusú lézervágógép helyett műszakilag teljesen egyenértékű, sőt annál jóval emeltebb szintű gépet tud szállítani típusváltás miatt. Az új típus a HSG G3015C, mely minden paraméterében megegyezik a korábban megajánlásra kerülő eszközével, tehát a közbeszerzési eljárásban előírt és elvárt műszaki követelményeket is teljesíti, azonban egy paraméterében jobb tényezővel is rendelkezik.
A közbeszerzési eljárásban megajánlott HSG G1315C típusú lézervágógép munkaterülete: 1300x1500 mm. A típusváltás miatt szállítandó új HSG G3015C típusú lézervágógép munkaterülete: 3000x1500 mm, vagyis jóval nagyobb, mint a korábbi típusé.
A munkaterület növekedése okán, Vevőnek elő kell készítenie a gép telepítéséhez szükséges nagyobb üzemrészt, mert a gép mérete és a használt gyártóeszközök/anyagok is nagyobb helyigényűek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó tájékoztatta Vevőt, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott Szakmai Ajánlatában szereplő HSG G1315C típusú lézervágógép helyett műszakilag teljesen egyenértékű, sőt annál jóval emeltebb szintű gépet tud szállítani típusváltás miatt. Az új típus a HSG G3015C, mely minden paraméterében megegyezik a korábban megajánlásra kerülő eszközével, tehát a közbeszerzési eljárásban előírt és elvárt műszaki követelményeket is teljesíti, azonban egy paraméterében jobb tényezővel is rendelkezik.
A közbeszerzési eljárásban megajánlott HSG G1315C típusú lézervágógép munkaterülete: 1300x1500 mm. A típusváltás miatt szállítandó új HSG G3015C típusú lézervágógép munkaterülete: 3000x1500 mm, vagyis jóval nagyobb, mint a korábbi típusé.
A munkaterület növekedése okán, Vevőnek elő kell készítenie a gép telepítéséhez szükséges nagyobb üzemrészt, mert a gép mérete és a használt gyártóeszközök/anyagok is nagyobb helyigényűek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 97000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97000 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
„Adásvételi szerződés az „Eszközbeszerzés a GINOP-1.2.1-16-2017-00021 azonosító számú támogatás keretében a Momert Zrt. részére”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben