Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10695/2020
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városi közösségi- és zöldterületek fenntartása
Hivatkozási szám: EKR001495762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Nyugati városrész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90600000-3
További tárgyak:90500000-2
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Nyugat területegység a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen, Nyugat területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: 1.620.578 m2
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Homokfelületek fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Szemétszedés, lombgyűjtés, takarítás hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 448.909 m2.
A köztisztasági munkálatok:
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 80 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 219.882.049.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 022 - 048945

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Debrecen, Nyugati városrész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 219882000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés
Szerződésmódosítás napja: 2020. május 21.
eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének csökkentésével jár, így a fenti jogszabályhelyben rögzített „ellenérték növekedés” kitétel vizsgálta jelen esetben nem releváns. Az ellenérték csökkenés nem haladja meg az eredeti képzett nettó vállalkozói díj és a szerződéses keretösszeg 10%-át.
A képzett nettó vállalkozói díj 10%-a nettó 21.988.200.-Ft, a szerződéses keretösszeg 10%-a nettó 21.988.205.-Ft. A csökkenés mértéke nettó 4.087.050.-Ft.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata továbbra is a szerződésében már rögzített feladatok ellátása. A szerződésmódosítás során a palánták mennyisége változik meg, mely által a törlésre került palánták értékével csökken a képzett nettó vállalkozói díj és a szerződéses keretösszeg is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90600000-3
További tárgyak:90500000-2
90610000-6
90900000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Nyugat területegység a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Nyugat területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: 1.620.578 m2
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Homokfelületek fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Szemétszedés, lombgyűjtés, takarítás hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 448.909 m2.
A köztisztasági munkálatok:
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 80 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 219.882.049.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 215794950
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra (elmaradó munkák) irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez:
Műszaki tartalom módosítás:
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 10. napján az új koronavírus (COVID19) járványt több kontinensre kiterjedő világjárványnak minősítette, 2020. március 11. napján a kormány veszélyhelyzetet rendelt el [40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet], majd számos korlátozó intézkedést vezetett be [különösen 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet, és 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet]. A koronavírus járványra tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős bevétel kiesést kalkulált, így jelen szerződés módosítása vált szükségessé a költségek csökkentése miatt. A kiesett bevétel egy részét Megrendelő a „Debrecen, Nyugati városrész zöldterületfenntartásának és köztisztasági munkáinak elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés közhasználatú zöldterületek fenntartása munkarészen belül az A., B. C. kategóriába sorolt területeken az egynyári, kétnyári canna és hagymás növények beszerzési mennyiségének csökkentése útján felszabadult keretösszegből kívánja megteremteni. A kieső keretösszegeket az Önkormányzat más célra kívánja fordítani. A csökkentéssel ugyanakkor nem csorbul a városi közhasználatú területek fenntartásának folyamatossága és továbbra is biztosított lesz a virágágyak kialakítása.
Az elmaradó palánták értéke az A, B és C kategórába tartozó területrészen összesen nettó 4.087.050.-Ft+áfa.
4. részben:
Eredeti szerződéses keretösszeg: nettó 219.882.049.-Ft
Módosított szerződéses keretösszeg: nettó 215.794.999.- Ft
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 10. napján az új koronavírus (COVID19) járványt több kontinensre kiterjedő világjárványnak minősítette, 2020. március 11. napján a kormány veszélyhelyzetet rendelt el [40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet], majd számos korlátozó intézkedést vezetett be [különösen 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet, és 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet]. A koronavírus járványra tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős bevétel kiesést kalkulált, így jelen szerződés módosítása vált szükségessé a költségek csökkentése miatt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 219882000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 215794950 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben