Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10701/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
Telefon: +36 17957516
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzési és recepciós szolgáltatások ellátása
Hivatkozási szám: EKR000573562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzési és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban
A II.2.4) pont folytatása:
Ajánlatkérő üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanok esetében új épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszám is változhat. A keretszerződés keretösszege: nettó 48.000.000.000,- Ft A részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR000573562020
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 45000000000 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzési és recepciós szolgáltatások ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítési helyszínek részletes felsorolása a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban Teljes mennyiség vagy érték: Élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás), és recepciós szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérő mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó budapesti és Budapesten kívüli ingatlanokban, külső helyszínen. Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás mennyisége (prognosztizált adatok a 2020. év adatai alapján): I. Recepciós szolgáltatás nyújtása: Recepciós (Műszaki leírás II. 1.1.) feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban: 152 fő, 386.080 óra/év Recepciós (Műszaki leírás II. 1.2.) feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 8 fő, 20.320 óra/év Recepciós (Műszaki leírás II. 1.3.) feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 28 fő, 71.120 óra/év II. Őrzési (személy és vagyonvédelmi feladatok) ellátása: Vagyonőri (Műszaki leírás II. 2.1.) feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 6 fő, 15.240 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.2.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 224 fő, 1.967.616 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.3.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 5 fő, 43.920 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.4.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló ionizáló sugárzást létrehozó berendezés) üzemeltetésének ismeretével: 12 fő, 105.408 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.5. és 2.6.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 16 fő, 140.544 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.7) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 238 fő, 725.424 óra/év Járőr (Műszaki leírás II. 2.8.) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 1 fő, 3.048 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.9) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló ionizáló sugárzást létrehozó berendezés) üzemeltetésének ismeretével: 2 fő, 6.096 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.10.) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 2 fő, 6.096 óra/ év Járőri (Műszaki leírás II. 2.11.) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 5 fő, 15.240 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.13.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 8 fő, 70.272 óra/év Járőri (Műszaki leírás II. 2.14.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 8 fő, 70.272 óra/év Járőr (Műszaki leírás II. 2.15.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 54 fő, 474.336 óra/év Járőr (Műszaki leírás II. 2.15.) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 9 fő, 27.432 óra/év Tűzvédelmi járőr (Műszaki leírás II. 2.16.1.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 4 fő, 35.136 óra/év Épületfelügyeleti járőr (Műszaki leírás II. 2.16.2.) feladatok ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 25 fő, 76.200 óra/év Diszpécseri (Műszaki leírás II. 2.17.) feladatok folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 5 fő, 43.920 óra/év Készenléti, ügyeleti szolgálat (Műszaki leírás II. 4.) biztosítása: 500 alkalom/év Távfelügyeleti szolgálat (Műszaki leírás II. 5.) biztosítása: 200 objektum Kivonuló járőrszolgálat ( Műszaki leírás II.5) biztosítása: 1.000 kivonulás/év III. Egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása: eseti jellegű vagyonőri feladatok ellátása, jellemzően: Legfeljebb 10 000 fős látogatói létszámú rendezvények biztosítási (Műszaki leírás II. 2.12.) feladatainak ellátása fegyver nélküli vagyonőrrel: 50 fő, 210.000 óra/év Pénz- és értékkísérés biztosítása (Műszaki leírás II. 2.12.) fegyveres vagyonőrrel: 8 fő, 1.800 óra/év Különleges esetekben azonnali vagyonőrzés biztosítása (Műszaki leírás II. 2.16.3.): 10 fő, 9.500 óra/év
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 45000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés meghosszabbítható. Amennyiben a II.2.4) pontban feltüntetett szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg a 36. hónap végéig nem kerül felhasználásra, úgy AK a keretszerződés időbeli hatályát a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok. Ig.mód: 321/2015. (X. 30.) Kr. (tov. Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja, 17. § (1) bek, Kbt. 69. § (11a), Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken), továbbá Ajánlattevő nem rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti engedéllyel. Ig. előzetesen Kbt. 67. § (1) bekezdése, tov. a KD-ban.
Részajánlat kizárás indoka:A tevékenység a KEF által üzemeltetett és felügyelt ingatlanokban történik, nincsenek részfeladatok, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők,a szolgáltatás természete alapján
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005.évi CXXXIII.tv, részletesen a KD-ban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000, - HUF., Fizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-06060071-00000000, részl.a KD I.18.pont, ld.Kbt.134.§(6)a).
Fizetési felt: AK előleget nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik.
A szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, Teljesítési biztosíték: A nyertes AT-ként szerződő fél a keretszerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében nettó 40.000.000, - Ft mértékű teljesítési biztosítékot köteles a keretszerződés megkötéséig, legkésőbb a keretszerződés aláírásával egyidejűleg.Részl.:KD.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, pontszám:0-10
Részszempont:
1. Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF), súlyszám: 60 (módszer: ford. arányosítás)
2. Minőségi (szakmai) ajánlat: A szerződés keretében a személy és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége), súlyszám: 40, módszer: sorba rendezés, fordított arányosítás
FAKSZ: Dr.VargaEnikő 00761, Dr.SosnaOrsolya 00340
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján (őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 10.000.000.000, - Ft-ot. Igazolási mód: előzetesen 114. (2) bek, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont
2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciával: M.1.1) legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamig folyamatosan (azaz megszakítás nélkül) teljesített szolgáltatásról (portaszolgálat és járőrszolgálat) szóló referenciával, amely legalább 5 portaszolgálati és 5 járőrszolgálati őrhelyre vonatkozott, M.1.2) legalább 1 db, legalább 12 hónap egybefüggő, őrzési feladatok nyújtására vonatkozó referenciával, mely referencia közintézményben teljesített őrzés-védelmi szolgáltatás ellátásáról szól, M.1.3) legalább 1 db, minimum 7500 fős látogatói létszámmal bíró rendezvény biztosítására vonatkozó referenciával. Igazolási mód: előzetesen 114. (2) bek, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 21. § (3) bek.a) pontja alapján, a Kr. 23. §-a.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben M.2.1) a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nincs legalább 5 fő, a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdés d) pontja szerinti biztonságszervező szakképesítéssel (vagy azzal egyenértékű) és annak megszerzését követően megszerzett legalább 24 hónap biztonságszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember (szakmai vezető). Biztonságszervezői szakmai gyakorlatnak minősül, ha a fenti végzettséggel rendelkező szakember huzamosabb ideig (azaz legalább minimum 2 évig) már látott el objektumok, területek őrzés-védelem feladataira létrehozott szervezet vezetését, vezénylését. Részt vett őrzés-védelmi szervezet felállításában, valamint a szervezet belső rendjének kialakításában. Ez a szakember olyan módon vesz részt a szerződés teljesítésében, hogy a teljesítés helyszínére kihelyezett személyesen jelen lévő személyzet szakmai felügyeletét ellátja – a teljesítés helyén személyesen nem kell megjelennie. M.2.2) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) és legalább 36 hónap személy és vagyonőri gyakorlattal rendelkezik. M.2.3) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki alapfokú iskolai végzettséggel és legalább 36 hónap személy- és vagyonőri gyakorlattal rendelkezik. M.2.4) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi), valamint legalább 24 hónap recepciós feladatok ellátásban gyakorlattal rendelkezik. M.2.5) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik érvényes, az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel.Igazolási mód: előzetesen 114. (2) bek, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 21. § (3) bek.b) pontja alapján, részletesen a KD-ban.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 50 db, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiállított országos hatályú rádióengedélyhez kötött működésű, minimum 1 Watt sugárzási teljesítményű, UHF frekvenciatartományban működő digitális rádió adó-vevő készülékkel.Igazolási mód: előzetesen 114. (2) bek, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 21. § (3) bek.i) pontja alapján, részletesen a KD-ban.
Az előírt alk-i felt-ek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva, ld. Kbt. 81. § (11) bek.
Ajánlatkérő (tov. AK) kéri benyújtani a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is.
Ajánlattevőnek (tov.AT) (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, az ajánlatban a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt alvállalkozónak(tov.AV), kapacitást biztosító más szervezetnek (tov. KSZ)) az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a gazdasági társaság, valamint a szerződés teljesítéséhez bevonásra kerülő AV-(k) , személyek és vagyonőrök megfelelnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt valamennyi követelménynek.
AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT-nek, az ajánlatban a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt AV-k, KSZ-nek együttesen) az érvényes „mások vagyonának hivatásszerű fegyveres őrzésére” vonatkozó működési engedélye egyszerű másolatban történő benyújtásával az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik Magyarország valamennyi megyéje és Budapest vonatkozásában hatályos fegyveres őrzésre vonatkozó hatósági engedéllyel. A működési engedélyt AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, legalább 300.000.000 Ft/év és 80.000.000 Ft/káresemény értékű, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás) kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.
Az AT-knek az ajánlat részeként minőségi (szakmai) ajánlatot kell benyújtania, amelyben az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában a minőségi (szakmai) ajánlat értékelési részszempont esetében köteles részletes ajánlatot tenni, ellenkező esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. A minőségi (szakmai) ajánlatot AK A/4es formátumban és legfeljebb 50 oldal terjedelemben kéri.
Az AT-knek az ajánlatuk részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatban részletesen be kell mutatniuk, hogy miként képesek végrehajtani a röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló ionizáló sugárzást létrehozó berendezés) folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetését, melyet AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekint. A cégszerűen aláírt nyilatkozatban objektív módon alá kell támasztani a röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló ionizáló sugárzást létrehozó berendezés) folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetés, mint szolgáltatás végrehajtására vonatkozó követelményeknek való megfelelőséget és megvalósíthatóságot.
AK az eljárás vonatkozásában jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban, a hivatkozott jogszabályi feltételek fennállása esetén hirdetmény közzétételi nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amely jelen közbeszerzési eljárás tárgyával szorosan összefüggő, új személy- illetve vagyonvédelmet érintő biztosítási, őrzési és recepciós munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb vagyonvédelmi feladatok beszerzésére irányulhat. Ezen kiegészítő (új) beszerzés(ek) feltétele, az(ok) az alapszolgáltatással összefüggésben legyen(ek), az abban/azokban kötött szerződés(ek) AK mindenkori és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban, helyszíneken később felmerült személy- illetve vagyonvédelmet érintő biztosítási, őrzési és recepciós munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb vagyonvédelmi feladatok körébe tartozó feladatokat, itt különösen az alapmennyiségen felül felmerülő távfelügyelettel történő őrzésvédelem és/vagy az élőerős kivonuló járőrszolgálattal történő ellenőrzési feladatokat valósítsa/valósítsák meg valósítsa/valósítsák meg. Ezen további szolg. nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás részét.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. Ajánlatok bontása: EKR, Kbt.68§(1)bek.1b,c,4-6bek
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)