Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10711/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Márk Sándor
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64584047
Postai cím: Posta Utca 2
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Márk Sándor
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Márk Sándor
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Makói Gyógyfürdő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71275222
Postai cím: Makovecz Tér 6
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Márk Sándor
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000446772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia kereskedelmi szerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009793 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 108 - 261493
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint elektronikus úton történik. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5)-(6) bek. – nemleges tartalommal is csatolandó - továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozat. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
5. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8. Ajánlatkérőn em teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
10. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
11. Az értékelés módszere: a lagalacsonyabb ár. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az értékelési szempont alapjául a szerződéses időszakra, az összes fogyasztási helyszínre, az opció nélküli szerződéses mennyiség és a megajánlott molekula díj és a forgalomarányos rendszerhasználati díj szorzatainak, valamint az opció nélküli szerződéses mennyiségre megajánlott fix jellegű rendszerhasználati díj összegeként adódó ÁFA nélküli ajánlati ár szolgál, amely nem tartalmazza az MSZKSZ díjat és az Energiaadót sem. Az ajánlati ár egyértelmű és minden ajánlattevő számára azonos tartalom meghatározása érdekében a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként található „Ajánlati ár-táblázat” beárazása kötelező, amely mind elektronikus formában (Excel), mind nyomtatott formában (Pdf) az ajánlat részeként kötelező benyújtani. Az „Ajánlati ár-táblázat” képletezett, lapvédelemmel ellátott, kizárólag az ajánlati elemek: molekula díj, forgalmi díjak és fix RHD cellák zárolatlanok. A táblázat feltörése, klónozása és átszerkesztése nem megengedett.
12. FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042
13. Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: a mennyiségi kedvezmény biztosítása a részekre történtő ajánlattétel kizárását indokolja, Ajánlatkérő az eljárás során a méretgazdaságosság előnyeinek elérése érdekében egy részben biztosítja az ajánlattételt.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség maximális időtartama 30 nap, figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bekezdésére.
16. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
17. FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN!
Helyesen:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint elektronikus úton történik. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5)-(6) bek. – nemleges tartalommal is csatolandó - továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozat. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
5. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8. Ajánlatkérőn em teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
10. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
11. Az értékelés módszere: a lagalacsonyabb ár. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlati ár egyértelmű és minden ajánlattevő számára azonos tartalom meghatározása érdekében a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként található „Ajánlati ár-táblázat” beárazása kötelező, amely mind elektronikus formában (Excel), mind nyomtatott formában (Pdf) az ajánlat részeként kötelező benyújtani. Az „Ajánlati ár-táblázat” képletezett, lapvédelemmel ellátott, kizárólag az ajánlati elemek: molekula díj, forgalmi díjak és fix RHD cellák zárolatlanok. A táblázat feltörése, klónozása és átszerkesztése nem megengedett.
12. FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042
13. Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: a mennyiségi kedvezmény biztosítása a részekre történtő ajánlattétel kizárását indokolja, Ajánlatkérő az eljárás során a méretgazdaságosság előnyeinek elérése érdekében egy részben biztosítja az ajánlattételt.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség maximális időtartama 30 nap, figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bekezdésére.
16. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
17. FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a korrigendum a közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel kerül feladásra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ