Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1073/2020
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:Opus Team Kft
Teljesítés helye:Berettyóújfalu 5793 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Opus Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83495380
Postai cím: Meder Utca 8/B 3/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virágh Péter ügyvezető
Telefon: +36 205656868
E-mail: viragh.peter@opusteam.hu
Fax: +36 52310970
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusteam.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opusteam.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
Hivatkozási szám: EKR000912392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu 5793 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakatos üzemépület és iroda - szociális blokk építése:
A telken jelenleg épület nem található.
A tervezett épület fő funkciója acélszerkezet gyártó üzem, fő tevékenységét tekintve a magas hozzáadott értékű igényes szerkezetek gyártása. A tervezett épület daruzott, 2 db 20 tonnás daruszerkezet kerül kialakításra. A tervezett épület technológiai megközelítése (ki és betárolás) a keleti oldalfalakon elhelyezett ipari szekcionált kapukon történik.
A tervezett épület északi végében levő első raszterben alakítottuk ki a dolgozók részére az iroda – szociális épületrészt, a déli végében 2 raszterben a szemcseszóró és festő helyiségeket.
Közmű ellátás a telek előtti magánútról biztosított (víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram). A telken belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A személygépkocsi és a teherforgalomnak 1 új útkapcsolat is kiépítésre kerül. A maradék terület közel összefüggő zöldterületként került kialakításra.
A telek szabadonálló beépítésű, védőtávolságot nem igénylő funkciók, üzemek, raktárak, telephelyek céljára szolgáló területen található.
A telket több, ugyancsak hasonló felhasználásra alkalmas telek határolja.
- övezeti besorolás kódja: Gk 51 2864
- kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna
- nem kialakult kategória
- szabadonálló - általános beépítési mód
- 50 % maximális beépíthetőség
- 7,0 - 10,00 m maximális építménymagasság
- 30 % minimális zöldfelület
Nem engedélyköteles konténerek területe: 29,28 m2
Beépítettség: 14,81 % < 50,0 % - megfelel
Tervezett burkolt felület: 1.254,75 m2
Fennmaradó zöldfelület: ~4.452,0 m2 = 59,17 % > 30%
Tervezett épület földszinti padlóvonala: üzem és iroda: 93,10 mBf (szintezési fixpont a geodéziai felmérés szerinti útkoronaszint).
A csarnok aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a gyártott nagyméretű és súlyú acél termékekre és telepítendő megmunkáló gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely alá kavicsfeltöltés kerül.
Az üzemi csarnokrész homlokzati acélszerkezeti előtt az építész terveken jelölt helyeken 26 cm (16+10 cm) vtg. előregyártott vasbeton, 10 cm AUSTROTHERM XPS hőszigetelő réteggel ellátott vasbeton lábazati fal kerül, -0,20 m szintről a cölöpalapok cölöpfejének felső síkjára ültetve, felső síkjuk +0,70 m.
Az üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű főhajóban daruzott csarnokként készül földszintes (iroda-szociális blokk) kivitelben. Főhajó alaprajzi mérete 14,80 x 72,17 m acél külméretű üzemi részen daruzott üzemcsarnok, mely 12 x 6,00 m-ként (lsd. alaprajz) felállított 13 db 1 hajós, 14,51 m-es fesztávú daruzott acélkeretet foglal magában. A csarnokrész tiszta belmagassága a daruzott keretsaroknál 10,35 m, darusín magassága 8,62 m, a tetősík 10 fokos hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel. A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton cölöpalapokra támaszkodnak tőcsavaros rögzítési kialakítással alapozási részlettervek szerint. A keretek egymáshoz acél „Z200” szelemenekkel, illetve szükség esetén acél falváz szerkezettel kapcsolódnak. A csarnokszerkezet megfelelő merevségét a belső mezőben a tetősíkban kialakított szélrács, fékrács, illetve ennek a hosszfalakon hosszmerevítésként történő folytatása biztosítja. A keresztirányú merevséget a sarokmerev acél keretek biztosítják. Az épület oldalfalát acélszerkezetre szerelt könnyűszerkezetes szendvics falpanelek alkotják. A tető hőszigetelt szendvics tetőpanel fedéssel készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00881

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20818 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86679477
Postai cím: Andrássy Út 56.1/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: tervellenor@gmail.com
Telefon: +36 702254348
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 170180000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu 5793 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakatos üzemépület és iroda - szociális blokk építése:
A telken jelenleg épület nem található.
A tervezett épület fő funkciója acélszerkezet gyártó üzem, fő tevékenységét tekintve a magas hozzáadott értékű igényes szerkezetek gyártása. A tervezett épület daruzott, 2 db 20 tonnás daruszerkezet kerül kialakításra. A tervezett épület technológiai megközelítése (ki és betárolás) a keleti oldalfalakon elhelyezett ipari szekcionált kapukon történik.
A tervezett épület északi végében levő első raszterben alakítottuk ki a dolgozók részére az iroda – szociális épületrészt, a déli végében 2 raszterben a szemcseszóró és festő helyiségeket.
Közmű ellátás a telek előtti magánútról biztosított (víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram). A telken belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A személygépkocsi és a teherforgalomnak 1 új útkapcsolat is kiépítésre kerül. A maradék terület közel összefüggő zöldterületként került kialakításra.
A telek szabadonálló beépítésű, védőtávolságot nem igénylő funkciók, üzemek, raktárak, telephelyek céljára szolgáló területen található.
A telket több, ugyancsak hasonló felhasználásra alkalmas telek határolja.
- övezeti besorolás kódja: Gk 51 2864
- kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna
- nem kialakult kategória
- szabadonálló - általános beépítési mód
- 50 % maximális beépíthetőség
- 7,0 - 10,00 m maximális építménymagasság
- 30 % minimális zöldfelület
Nem engedélyköteles konténerek területe: 29,28 m2
Beépítettség: 14,81 % < 50,0 % - megfelel
Tervezett burkolt felület: 1.254,75 m2
Fennmaradó zöldfelület: ~4.452,0 m2 = 59,17 % > 30%
Tervezett épület földszinti padlóvonala: üzem és iroda: 93,10 mBf (szintezési fixpont a geodéziai felmérés szerinti útkoronaszint).
A csarnok aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a gyártott nagyméretű és súlyú acél termékekre és telepítendő megmunkáló gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely alá kavicsfeltöltés kerül.
Az üzemi csarnokrész homlokzati acélszerkezeti előtt az építész terveken jelölt helyeken 26 cm (16+10 cm) vtg. előregyártott vasbeton, 10 cm AUSTROTHERM XPS hőszigetelő réteggel ellátott vasbeton lábazati fal kerül, -0,20 m szintről a cölöpalapok cölöpfejének felső síkjára ültetve, felső síkjuk +0,70 m.
Az üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű főhajóban daruzott csarnokként készül földszintes (iroda-szociális blokk) kivitelben. Főhajó alaprajzi mérete 14,80 x 72,17 m acél külméretű üzemi részen daruzott üzemcsarnok, mely 12 x 6,00 m-ként (lsd. alaprajz) felállított 13 db 1 hajós, 14,51 m-es fesztávú daruzott acélkeretet foglal magában. A csarnokrész tiszta belmagassága a daruzott keretsaroknál 10,35 m, darusín magassága 8,62 m, a tetősík 10 fokos hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel. A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton cölöpalapokra támaszkodnak tőcsavaros rögzítési kialakítással alapozási részlettervek szerint. A keretek egymáshoz acél „Z200” szelemenekkel, illetve szükség esetén acél falváz szerkezettel kapcsolódnak. A csarnokszerkezet megfelelő merevségét a belső mezőben a tetősíkban kialakított szélrács, fékrács, illetve ennek a hosszfalakon hosszmerevítésként történő folytatása biztosítja. A keresztirányú merevséget a sarokmerev acél keretek biztosítják. Az épület oldalfalát acélszerkezetre szerelt könnyűszerkezetes szendvics falpanelek alkotják. A tető hőszigetelt szendvics tetőpanel fedéssel készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 170180000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86679477
Postai cím: Andrássy Út 56.1/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: tervellenor@gmail.com
Telefon: +36 702254348
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 2019. április 16. napja a szerződés 28 pontja alapján.
A szerződés 4. pontjának releváns rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónap.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónap + 61 nap (akadályoztatás időszaka: 61 nap). A szerződés hatályba lépésének időpontja: 2019. április 16. napja a szerződés 28 pontja alapján, így az új teljesítési határidő: 2019. október 16. napja.
Kbt. 141.§ (4) bekezdése:
,, a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
A szerződés mellékletét képező időjárási adatokból látható, hogy a tavaszi nagy mennyiségű csapadék hatása a talaviszonyokra a talajmechanikai szakvélemény ismeretében, azaz kellő gondosság mellett sem volt előre látható.
A szerződés általános jellege nem változik meg, ugyanazon üzemépület építése a szerződés tárgya.
A szerződésmódosítás ellenérték növekedéssel nem jár.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a nagymennyiségű csapadék miatt megváltozott talajviszonyok okán akadályt közölt az alábbiak szerint:
2019. április 27-én és 28-án lehullott jelentős mennyiségű csapadék a területet teljesen eláztatta, valamint a következő napokban (2019. május 2., 2019. május 4., 2019. május 5., 2019. május 6., 2019. május 9., 2019. május 19., 2019. május 28., 2019. május 29., 2019. június 6., 2019. június 16., 2019. június 21.) is jelentősebb mennyiségű csapadék esett, és a talaj nem száradt ki. A terület munkavégzésre alkalmatlan volt, nehéz munkagépek közlekedése nem volt lehetséges.
2019. június 27-től az olyan munkafolyamatokat (fejtömbök zsaluzási és vasszerélési munkái) tudta a Vállalkozó megkezdeni, amelyeket kézi erővel lehetett elvégezni és nem igényeltek nehéz munkagépek közreműködését.
Munkavégzésre alkalmatlan napok száma 61 nap (akadályoztatott időszak: 2019. április 27.- június 27.).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 170180000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 170180000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben