Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10735/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Carpex Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Anna
Telefon: +36 703908355
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Közút telephelyein és a gondozásába tartozó létesítményeinek rendszeres takarítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest Közút telephelyein és a gondozásába tartozó létesítményeinek rendszeres takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítandó területek:
5405,8 m2
2246 m2 1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12
301,8m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. II. épület
948 m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. IV. épület
534 m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105 -113. V. épület
1117 m21088 Budapest, Szabó Ervin tér 2
38 m2 XI. Kelenföldi metró iroda Etele tér
14 m2 Szabadság híd
24 m2 Lánc híd
38 m2Erzsébet híd
45 m2Rákóczi híd
20 m2 Margit híd
80 m2 Árpád híd
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8320 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest Közút telephelyein és a gondozásába tartozó létesítményeinek rendszeres takarítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Carpex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 21
Város: Csővár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2615
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítandó területek:
5405,8 m2
2246 m2 1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12
301,8m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. II. épület
948 m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. IV. épület
534 m2 1115 Budapest, Bartók Béla út 105 -113. V. épület
1117 m21088 Budapest, Szabó Ervin tér 2
38 m2 XI. Kelenföldi metró iroda Etele tér
14 m2 Szabadság híd
24 m2 Lánc híd
38 m2Erzsébet híd
45 m2Rákóczi híd
20 m2 Margit híd
80 m2 Árpád híd
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59399990
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Carpex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 21
Város: Csővár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2615
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 18SZ00170 számú Szerződés 2. és 3. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése, valamint a (2) bekezdés b) pontja alapján:
A Szerződés 2. pontjának eredeti szövege:
A Szerződéskötéstől számított 12 hónap.
Megrendelő választása szerint a Szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbíthatja a Vállalkozóhoz írott egyoldalú nyilatkozatával. Megrendelő a fent hivatkozott nyilatkozatát legkésőbb az eredeti Szerződéses időtartam lejárta előtt 90 naptári nappal köteles Vállalkozó felé írásban megtenni. (Opcionális időtartam).
A Szerződés 2. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lépett:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásától számítva 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.
A Szerződés 3. pontjának eredeti szövege:
A Szerződés keretösszege: 54.000.000,-HUF+ÁFA (Keretösszeg).
A Szerződés 3. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lépett:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti keretmegállapodás nettó értékének a 10%-át. A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 3. pontjában foglalt eredeti nettó 54.000.000 Ft-os keretösszeg módosítását követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg az 54.000.000,- Ft-ot, így a Szerződés keretösszege nettó 59.399.990,- Ft, azaz nettó ötvenkilencmillió-háromszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés 2. pontja a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel kerül módosításra.
A módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, kizárólag a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra. Megrendelő a szerződés 12 hónapos időtartamát - élve opciós jogával - meghosszabbította, így a szerződés jelen módosítást megelőzően, 24 hónapig, azaz 2020. június 04. napjáig hatályos.
A szerződés módosításának következtében a szerződés 24 hónapos hatálya kevesebb, mint 3 hónappal hosszabbodik meg, 2020. augusztus 31. napjáig.
A szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy a szerződés időtartamának növekedése a rögzített árak következtében kockázatot jelent.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, az ellenérték a nyújtott szolgáltatások időtartamával összhangban növekszik, a szolgáltatás egységára nem változik.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, Vállalkozónak a szerződés keretében nyújtott szolgáltatása nem változik az eredeti kötelezettségekhez képest.
A szerződés 3. pontja a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontjára figyelemmel kerül módosításra.
A szerződés ellenértékének növekedése nem éri el a 10%-ot, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59399990 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben