Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10781/2020
CPV Kód:45234115-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU21,HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zita
Telefon: +36 305673458
E-mail: nagy.zita@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337182020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337182020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szűk Keresztmetszet CEF projekt
Hivatkozási szám: EKR000337182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom országos vasúti pályahálózat részét képező, normál nyomtávú fővonalon (CEF projekt)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szűk keresztmetszetek felszámolása CEF projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (Kelenföld) - Hegyeshalom országos vasúti pályahálózat részét képező, normál nyomtávú fővonal. Tata, Almásfüzitő és Hegyeshalom vasútállomások mellett a műszaki dok. részl szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bp (Kelenföld) – Hegyeshalom orsz. vasúti pályah. részét képező, norm. nyomtávú fővonal.Elavult elektr. biz.berendezések belsőtéri elemeinek cseréje, új kezelőfelületek telep, vmint áramell. ber.ek cseréje/bővítése:• 3 áll.((az állomási bizt. ber-ben vezérelt központi állítású váltók száma: Tata-17 db, Almásfüzitő-felső
-19db, Hegyeshalom-61 db) teljes belsőtéri ber. cserét kell elvég.ni, • 2 (Tata és Hegyeshalom) állomáson a meglévő áramell. berend.ket ki kell cserélni, Almásfüzítő-felső áll. kieg.ni és bőv.ni kell, • 1 áll(Komárom) a kezelői felül. kell kics. és ill.ni kell az új KÖFI-rendsz.hez, • a 3 új bizt.bert illeszteni kell az új KÖFI rendsz.hez, ill a vvonalon üz. ETCS L1 rendsz.hez, 2. A meglévő Központi Forgalomell (KÖFE) ber.hely. korszerű Központi forgirányítás (KÖFI) ber. kerül kiép.re: 15 db, jelfogófüggs. (D55) bizberrel felszerelt áll. (Budaörs, Biatorbágy, Herceghalom, Bicske, Szárliget, Tatabánya, Almásfüzitő, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván, Gönyű, Öttevény, Lébény-Mosonszentmiklós, Kimle-Károlyháza, Mosonmagyaróvár, a KÖFI kiép. miatt elektronikus kezelőfelülettel kell ellátni), tov. Tata, Almásfüzitő-felső, Hegyeshalom új biztbereinek és Komárom elektr. bizberének bevonásával a kapcs. távk. rszer végber kiép.vel. • A KÖFE rendszbe az alábbi áll bizberét kell bevonni: o Győr elektronikus bizberét (mindig helyből kezelt KÖFE állomásként), o Komárom és Hegyeshalom bizberét (alap esetben helyből kezelt KÖFE állomás, havária esetben a Kerepesi úti közpból távvezérelt KÖFI állomás), o 9 csatlzó állomást (Budapest Keleti, Ferencváros, Soroksári út, Budapest Déli, Budapest-Kelenföld, Környe, Neszmély, Nagyigmánd-Bábolna, Rajka) kitekintő munkahellyel/gépi engedélykéréssel, • A Kerepesi út 14. Üzemirányító központban o 9 db egyenértékű forgalomirányítói munkahely kialakításával (2 db vonalirányítói mhely, 4 db KÖFI kezelői mhely, 2 db utastájék mhely, 1 db tartalék mhely)a mh kapcs. távk. rszer, végber kiép.vel., o 1 db biztosítóberendezési rendszermérnöki munkahely kialakításával, o a meglévő áramellátó ber. bőv.vel. • 10 áll teljes áramell csere ( Herceghalom, Bicske, Tatabánya, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván, Öttevény, Lébény-Mosonszentmiklós, Kimle-Károlyháza, Mosonmagyaróvár), • A meglévő FET rendszert az új KÖFI berendezéshez illeszteni szükséges, • 187000 fm 96 szálas fényvezető kábel behúzása meglévő alépítményben (távközlési nyomvonalas létesítmény)
• 18 áll diszpécser rendszer kiép,
• 18 áll térvilágítás átalakítása,
• 1 csoport FET rendszer integrálása a KÖFI rendszbe,
• 18 áll tűz-és vagyonvédelmi rendszer kiép,
3. Vasútvonalon részben az állomási sorompók ETCS felügyeletének optimalizálása, megálló vonatok menetengedély érvényességének fenntartása, illetve késői jelzőkezelés miatti menetengedély érvényességének fenntartása érdekében az alábbi rendszer kiegészítéseket kell elvégezni :
• 7 állomási sorompó esetében 26 db infill vezérelt balíz telepítésével,
• 9 állomáson 24 db infill vezérelt balíz telepítésével,
• 5 elektr. biztberű áll. esetében 14 db infill vezérelt balíz telepvel, 18 ÖJÜ vágányút esetében időzítés módosítással/indítópont áthelyezéssel,
• A működő ETCS L1 rendszer tovább fejl.hez kapcsolódóan:
o sorompó emelt sebességű feltételein alapuló korlátozások feloldása 75 Hz-es vonatbefolyásolással közlekedő vonatok számára: 46 db sorompó behatási pont áthelyezéssel, 4 db infill vezérelt balíz telepítésével, 56 db meglévő térközi vezérelt balízban új sorompó állapotra vonatkozó infill információ feladásával,
• 1 db központi LEU diagnosztika a hozzákapcsolt 509 db LEU bekötésével és a szüks. komm. kapcs.ok kiép.vel,
• 9575 fm helyi kábel ép, • 3270 fm KPE-110 védőcső beép, • Az ETCS L1 rendszer tanúsíthatósága érdekében a Baseline-t frissíteni kell az átjárhatósági előír.kat teljesítő 3.6.0-ra.Kivitelez.hez szüks, a telepítések alapját képező kiegészítő tervek elkészítése. Vmi érintett áll és mhely vonatk.ban a szüks távközlési rszer,végberendezés kiépítésével.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.a)szak. alk.felt.felüli vasúti áll.i elektronikus v hibrid v jelfogófüggéses bizber v. KÖFI és/v KÖFE és/v ETCS proj.ben prvezetőként/prmenedzserként szerz.többlettap.(min. 0 hónap;max.36 hónap) 10
2 M/2. b) szakemb. alki. felt. felüli KÖFI vagy KÖFE berendezés tervezésében és/vagy építésében és/vagy szerelésében szerzett többlettapasztalat (minimum 0 hónap; maximum 24 hónap) 10
3 Többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap; maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, a továbbiakban: CEF) 2019-HU-TMC-0134-W számú projekt
II.2.14) További információ:
Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont.1.részszempont:fordítottan arányosan a 2.3. és 4.részsz.:egyenesen arányosan kerül kiszámításra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet AT,AV, és nem vehet részt az alk ig-ban olyan GSZ,aki aKbt. 62.§(1)-(2)bek-ben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll(figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5) bek-re és a Kbt.63.§(3) bek-re,valamint 64.§-ára is). A Kbt.74.§(1) bek b) pontja értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk iga-ban részt vevő szervezetet,aki vagy amely részéről a kizáró ok az elj során következett be. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.Kr.21.§(1)alapján alk.lan az AT a szerz. telj.re ha az épipari kivit.tev.végző GSZ nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan továbbá a nem MO-on letelepedett AT a szerződés telj.re ha az építőipari kivit.tev.végző GSZ nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A nem MO-on letelepedett GSZ – vagy az általa az adott kivitelezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megk. időp.ban szerepelnie kell az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Előzetes ig. mód:A Kbt.67.§(1) bekben foglaltak értelmében az AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,valamint az alk. köv.nek való megfelelés teljesülése tekintetében a 321/2015.(X. 30.)Kr.I-II. fejezete szerint az EEKD ban foglalt nyilatkozatát benyújtani.A Kbt
.67.§(4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)és(2) bek-e szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A Kbt.67.§(3) bek.-ben foglaltak értelmében,ha az előírt alk.-i követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§(2) bek-e értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk iga-ban az AT-nek a Kbt.67.§(4) bek-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Utólagos Ig. Az AK a Kbt.69.§(4)-(7)bek.- ben foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az elj-t lezáró döntés meghozatalát megelőzően, hívja fel AT-t azon, a KD-ban meghatározott dok-ok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá., melyet a 321/2015. (
X. 30.)Kr. 8-10. §-a és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, azzal, h 8.§ ib) és 10.§ gb)pontjában a 2017. évi LIII. tv.3. § 38. pont a)-b) vagy d
) alpontja az irányadó. Ha az előírt alka köv-nek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az igazolások benyújtásának előírásakor kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – kizárólag az alk köv-k tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk feltételnek történő megfelelést. Az alk ig-hoz igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt.65.§(8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A 321/2015.(X. 30.) Kr.15.§(1) bek. értelmében az AT az alk ig-ban részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alk ig-ban részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Folytatás a III.1.4) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes ig. mód: P/1 ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2).
Utólagos ig. mód.:
P/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (KÖFI és/vagy KÖFE és/vagy biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerekkel kapcsolatos kivitelezésimunkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 15 000 000 000,- HUF összeget, vagy a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (KÖFI és/vagy KÖFE és/vagy biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerekkel kapcsolatos kivitelezésimunkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 6 000 000 000,- HUF összeget. Az előírtakat igazolnia kell attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). bekezdése)
Utólagos ig. mód.: M/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja szerint csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az alkalmassái feltétekenek megfelelő referenciáinak ismertetését a 321/2015. Kr. 22. § (3)-(5) bekezdése valamint a 24. § (1)-(2) bekezdése szerint igazolva. Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja szerint csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónap) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az alkalmassági feltételeknek megfelelő referenciáinak ismertetését a 321/2015. Kr. 22. § (3)-(5) bekezdése valamint a 24. § (1)-(2) bekezdése szerint igazolva, az alábbi tartalommal:
- teljesítés ideje, időtartama (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig pontossággal);
- teljesítés helye;
- szerződést kötő másik fél megnevezése, lakcíme/székhelye;
- kontaktszemély neve, elérhetősége (email cím vagy telefonszám)
- építési beruházás tárgya és mennyisége;
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- amennyiben Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel/mennyiséggel vett részt.
A referencia igazolással kapcsolatos további előírásokat és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.
M/2) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumokat:
1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó ŰRLAPOT, mely tartalmazza az alábbiakat
Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése
A szakember neve
Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- név,
- jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése,
- a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével,
- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása
• elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az előírt alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek, és a gyakorlati idők közötti átfedés nem megengedett)
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget/tanúsítást/bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
A szakemberekkel kapcsolatos további előírásokat és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alk.lan az AT, am. nem rend. az elj. megindító felh. felad.tól visszafelé szám. 8 évben megkezdett és 5 évben teljesített , befejezett (sikeres műszaki át-átv. lezárt) alábbi referenciákkal:a) országos vasúti pályahálózaton legalább 1 db üzembehelyezett elektr. v. hibrid v. jelfogófüggéses leg. 30 központi állítású váltót vezérlő áll.i bizt.ber. kivitelezésére és/vagy átalakítására vonatkozó referencia b)országos vasúti pályahálózaton ETCS csatlakozó összesen lvonatbefolyásoló berendezéshez egalább 1 db vasúti állomási elektronikus vagy hibrid vagy jelfogófüggéses biztosítóberendezés létesítésére és/vagy átalakítására és üzembe helyezésére vonatkozó referencia c) országos vasúti hálózaton üzemelő legalább 3 db jelfogófüggéses állomási biztosítóberendezést ellenőrző vagy felülvezérelő 1 db KÖFE vagy KÖFI rendszer létesítésére és üzembe helyezésére vonatkozó referencia d)országos közforgalmú vasútvonalon távközlési nyomvonalas létesítmény építésére, és/vagy átalakítására vonatkozó referencia. A távközlési nyomvonalas létesítmény vonatkozásában benyújtott referenciáknak összesen legalább 80 km hossznyi mennyiségben kell tartalmaznia az építést, és/vagy átalakítást és legalább egy db, két áll. vonatkozásában, KÖFI rendsz. távközlési létesítményeihez kapcsolódó végberendezések építését és/vagy átalakítását és üzembe helyezését. Az előírt érték több referenciával is igazolható. A referenciák között az átfedés megengedett. AK az orsz. vasúti pályahál. alatt a vasúti közlek.ről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv 2. § 2.16. pontját érti.
M/2.Alkalmatlan az AT, amben nem rendelk. leg. az alábbi szak:
a) 1 fő projektvezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. (továbbiakban R.) szerinti MV-VV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges a R. előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá elektr v hibrid v jelfogófüggéses vasúti bizt.ber vagy KÖFI és/vagy KÖFE és/ vagy ETCS telepítésében, vagy ezek átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tap., és ezen belül legalább 24 hónap elektr. v hibrid v jelfogófüggéses bizber vagy KÖFI és/vagy KÖFE és/vagy ETCS projektben projektvezetőként/projekmenedzserként szerzett tapasztalattal is rendelkezik; és váll AT nyertesége esetén amben nem rend, jogosultsággal a jogosultság megszerzését. A 36 és 24 hónap szakmai tap. a műszaki vezetői jog.megszerzéséhez szüks szakmai gyak. igaval is bem.
b) leg.1 fő KÖFI szakértővel, akik felsőfokú informatikai mérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelk, és legalább KÖFI vagy KÖFE berendezés tervezésében és/vagy építésében és/vagy szerelésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
c) leg. 1 fő a távközlő hálózat, berendezés átalakításának kivitelezéséhez, aki a R. szerinti MV-TV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges a R. előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal továbbá vasúti távközlési hálózat épben vagy átal.ban legalább 36 hónap szakmai tap. rendel, és vállalja az AT nyertessége esetén amben nem rend, jogosultsággal a jogosultság megsz.
A 36 hónap szakmai tap a műszaki vezetői jog. megszerzéséhez szüks. szakmai gyak. igval is bemutatható.
d) leg. 1 fő szak. a vasúti biztosítóberendezések kivitelezéséhez kapcsolódó tervezéséhez, aki R. szerinti KÉ-VV (Vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges a R. előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá legalább 36 hónap vasúti elektr. v hibrid v jelfogófüggéses biztosítóberendezések és/vagy ETCS rendszer tervezésében szerzett szakmai tap.rendelk, és vállalja az AT nyertessége esetén amben nem rend. jogosultsággal a jogos. megszerz. A 36 hónap szakmai tap a műszaki vezetői jog. megszezéséhez szüks. szakmai gyak. igval is bemutatható. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. A szakemberek között átfedés nem engedélyezett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD tartalmazza azon megjelölést, hogy a Kbt.69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69.§(11)bek szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. A nem Mo.-n letelepedett ATnek a kizáró okok ig. módjának meghatározása érdekében, nyilatkoznia kell arról,hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg,és azokat mely hat-ok, szervezetek bocsátják ki. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt.74.§(2) bekezdésének a)pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.2.§(5)bek].AK felhívja a figyelmet a Kbt.63.§ (3), 64.§ rendelkezésére, a 321/2015.(X.30)Kr 1-16.§. és 18.§ -ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást kell benyújtani. A nem MO-on letel. GSZ esetében AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a GSZ vagy az általa az adott kivitlezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakember nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megk. időp.-ban szerepelni fog az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenység tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A kiz. okok előz. és utólagos ig. során benyújtandó nyilatk.ra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes AT meghiúsulási (nettó vállalkozói díj 20 %-a), késedelmi (nettó Vállalkozói Díj Napi 0,25 %-a ), hibás teljesítési (nettó vállalkozói díj 15 %-a) kötbérfizetési kötelezettség terheli. Késedelmi kötbér maximuma (20%)
A Kbt. 134.§-a szerinti teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke a vállalkozói díj
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékének 5-5 %-ának megfelelő összeg.
Előleg: A szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg. 15.1. Nyertes AT – amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § szerint biztosíték nyújtására köteles - a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint előlegvisszafizetési biztosítékot nyújt.
Felelősségbiztosítás.:építési-szerelési,legalább 5.000.000.000,- Ft/év, és 2.000.000.000- Ft/ káresemény,tervezési, legalább 200.000.000,- Ft/év, és 50.000.000 Ft/ káresemény. Jótállás: min.36, max.60 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173.§ szerinti jótállás. Részletesen a KDban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az előleggel kapcs. a 75/2016. (IV.5.) Korm.rendelet 32.§ és a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2), (2a), (4), (5), és (5a) bekezdései irányadók. AK AT. kérése alapján a Kbt. 135. § (7) és (9) bekezdésére tek. a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerint előleget biztosít. Az előleg össz. legf. a szerz. elsz.ható összegének 30 %-a, mellyel valmi benyújtásra kerülő részszban, a felvett előleg arányával egyező mért.ben kell elszámolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (4) és (5) bek.re és a 27/A §-ra. AK szerződéses felt.ként előírja a Kbt. 136. § alk.sát. Az ellenszog. teljesítése a Kbt. 135. § (1)-(3), ( 6) és (9)-(11) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 30-31. §-ában és a a 32/A-B § -ban előírtaknak megfelelően történik. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 32. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban tizenegy (11) darab számla (ideértve a végszámlát) beny. bizt.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárásként indítja az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján: Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Szerződés hatályba lépésének feltétele aSzerződéshez szükséges támogatási igény elfogadása és az erre vonatkozó támogatási szerződés hatályba lépése, valamint erről a Vállalkozó igazolt értesítése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az AK az eljárást közszolg.tev.bizt. céljából folytatja le.
2. Kbt.66.§(6)bek szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbesz.azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni,továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell
3. AK a 321/2015K.r30.§(4)bek.szerint tájékoztatja az AT.t,h jelen közbesz.eljárásban az alk.min.köv.-ket -P1;M1;M2 , továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységét végzők névj.-ben szereplés alki feltételeket szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyz.be kerülés követelményéhez képest,ezért a minősített AT-nek is igazolni kell a szerz.teljesítéséhez való alkalmasságukat
4.19. AK nem alkalmazza a 75§(2)e pontját.
5. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció
6. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
7. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§(6)bek-ben előírt korlátozást.A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni.
8. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát.A formai köv-re vonatk. előírások KDban.
9. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon
10. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dokumentáció tartalmaz.
11. A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak az irányadók.
12. Az ajánlati kötöttség min. időtartama 60 nap, a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2hó.a hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra
13. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bek-e alapján-ha jogszabály eltérően nem rendelkezik-egyszerű másolatban is benyújthatók.
14. Felelős akkr.közb.szaktan. Nagy Zita, lajstromszáma:00541., dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:00534
15. A 322/2015.K.rend.26.§
— a értelmében építési ber. esetében az AT-ként szerződő fél köteles-legkésőbb a szerződéskötés időpontjára-felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni,ill. azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani a KD-ban előírtak szerint.
16. Helyszíni bejárás Az AT biztosítja a bejárás lehetőségét, a bejáráson való részvétel nem feltétele az ajánlattételnek. A helyszíni bejárások időpontjai,helyszínei:
2020.07.06 9.30 óra Találkozás helye: Budapest, Kerepesi út 14. Üzemirányító Központ bejárata előtt
2020.07.07 10.00 óra Találkozás helye: Komárom vasútállomás forgalmi iroda előtt
2020.07.08 10.30 óra Találkozás helye: Mosonmagyaróvár vasútállomás forgalmi iroda előtt
17. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az Ak által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a 266/2013.K. rend.szerinti MV-VV, MV-TV, KÉ-VV jelű vagy ezzel egyenértékű jogosultságokkal.Nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést,ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák