Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10823/2020
CPV Kód:66110000-4
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 1459 2123
E-mail: lukacsa@jozsefvaros.hu
Fax: +36 13036696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://jozsefvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577722020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577722020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számlavezetés
Hivatkozási szám: EKR000577722020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 342071260 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számlavezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgyi eljárás során a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 39 db HUF számla
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 7 db HUF számla
- Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 4 db HUF számla
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 2 db HUF számla, 1 db EUR számla
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 2 db HUF számla
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt .(JGK Zrt.) 15 db HUF számla
- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 3 db HUF számla
- Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Román Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 1 db HUF számla
Számlavezetéssel érintett számlák száma: 85 db + 20%. Ügyfélterminálok száma 32 db. Az eljárás alapján létrejövő szerződést a fent nevezett intézetek külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel.
Ajánlattevő feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Folyószámla vezetés keretében kért szolgáltatások:
- bankon belüli elektronikus átutalás,
- bankon kívüli elektronikus átutalás,
- beszedés teljesítése GIRO-n keresztül,
- saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés,
- bankon belüli csoportos átutalás,
- bankon kívüli csoportos átutalás,
- deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása,
- Ft készpénz befizetés,
- Ft készpénz kifizetés,
- postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú),
- postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus),
- elektronikus on-line kapcsolat üzemeltetése,
- csekkes befizetés kezelése,
- zsákos készpénzfizetés biztosítása,
- elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése,
- telefonos információátadás,
- technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz.
Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások:
- POS terminál üzemeltetés,
- VPOS terminál üzemeltetés,
- üzleti bankkártya biztosítás.
A nyertes ajánlattevő feladata az on-line elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 342071260 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő a szerződésben elfogadott feltételekkel jogosult az alapmennyiséghez képest további (plusz) 20 % számlavezetési szolgáltatást megrendelni, melynek mértéke legfeljebb 20 %.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szemp:legjobb ár-érték arány.Kiosztható psz:0-100.Módszer: fordított arányosítás. Ár alszempontjai:1.Számlavezetési díj negyedévi mértéke /bankszámla/HUF: (magában foglal minden típusú banki műveletet) Sszám:80;- 2.POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév Sszám:10; -3.Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év Sszám:10.Minőségi szempont: Igen 100 pont Nem 0 pont

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező/ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint a részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is a részvételi jelentkezéshez kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az részvételre jelentkező csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (banki szolgáltatás) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek; melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre. A Kr. 21/A. § irányadó.
M.2. Részvételre jelentkező ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján nyilatkozatával a részvételi felhívás feladásának időpontjában Budapest közigazgatási területén lévő bankfiók ellátottságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan, helyi önkormányzat részére nyújtott pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2. részvételi felhívás feladásának időpontjában Budapest közigazgatási területén egyetlenegy bankfiókkal sem.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés során létrejött szerződések finanszírozását ajánlatkérőnként külö-külön a saját forrásából biztosítja, valamint előleg nem kerül fizetésre. A számlavezetési díj negyedévenként – az adott negyedév utolsó napján- kerül megfizetésre szerződő felenként, intézetenként külön-külön meg a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szabályainak figyelembe vételével. Szerződőfelenként, intézetenként külön-külön az ellenszolgáltatást az esedékességi időpontokban teljesíti az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételekkel. Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó még: Áht., Ávr, Áfa tv.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérőnek a közfeladatai ellátásához, működéséhez kiemelten fontos a tárgyi szolgáltatás megrendelése. A szolgáltatás folyamatos ellátását, tekintettel a Kbt. szerinti határidőkre, gyorsított eljárás keretében lehet biztosítani. Mivel a szerződéses feltételek kizárólag tárgyalás eredményeként véglegesíthetők, a tárgyalások rendkívül időigényesek, ezért a gyorsított eljárási fajta alkalmazása szükséges.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.2.A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (5)-(6) bek-ei, a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozatát.
3.A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását. 4.Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával. 5.Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(11) bek-ben foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.6.A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a közbeszerzési jogszabály előír. 7.Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 8.Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap. 9.Az AK az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.10.A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:Az AK a szerződéses feltételekről, a műszaki kérdésekről, valamint a pénzügyi és egyéb feltételekről kíván tárgyalni egy vagy több fordulóban. AK AT-vel tárgyal a bírálati szempontokra tett megajánlásokról is, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Tárgyalás alapja: szerződéses feltételek, ajánlatkérői elvárások, előírások, és az ajánlat. A tárgyaláson AT-t a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot AT-nek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell. AK fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. Amennyiben az AK úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt értesíteni fogja a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlat megtételétől számított 30 nap, amely legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A tárgyalás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 88. § rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Tárgyalás részletes szabályai: ajánlati szakaszban.
11.FAKSZ: dr. Lukács Andrea, lajstromszám 00163,12.A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.13.A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt és vhr szerint kell eljárni.14.Tárgyalásos eljár. alapja: Kbt. 85. § (2) bek. c) pont:a szolg. specialitására, valamint a potenciális AT-k üzletszabályzatainak, hirdetményeinek különbözőségére, az AK-k igényeinek kielégítésére, nem lehet nyílt eljárással szolg-t beszerezni.15.A pénzforgalmi szolgáltatás jellegéből, költséghatékonyságból, valamint arra is tekintettel, hogy az Önk. finanszírozza teljesen a banki költségeket a költségvetési intézményeinek, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságainak (tekintettel arra, hogy nem végeznek piaci tevékenységet), továbbá részben finanszírozza a nemzetiségi önkormányzatoknak is, ezért a gazdasági és jogi ésszerűséggel nem állna összhangban a részek szerinti ajánlattétel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/07/13 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3)-(4) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák