Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10825/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE-Onkológiai Klinika felújítása, átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001476152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SE-Onkológiai Klinika felújítása, átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Onkológiai Klinika felújítása, átalakítása (1081 Budapest, Tömő utca 25-29, hrsz: 36164)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A felújítási és átalakítási munkákat az épület négy szintjén (szerelőszint, IV., V. és VI. emelet) kell végezni.
Elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkák: gipszkarton válaszfal, gipszkarton álmennyezet, csempeburkolat bontása
- vízszigetelés
- gipszkarton válaszfalak
- álmennyezet
- ajtók bontása és beépítése
- hideg- és melegburkolatok
- informatikai rendszer kábelezése
- orvosi gázok nyomvonalának átalakítása
- takarítás
Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 012985

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE-Onkológiai Klinika felújítása, átalakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 177974464 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020. május 21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Onkológiai Klinika felújítása, átalakítása (1081 Budapest, Tömő utca 25-29, hrsz: 36164)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felújítási és átalakítási munkákat az épület négy szintjén (szerelőszint, IV., V. és VI. emelet) kell végezni.
Elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkák: gipszkarton válaszfal, gipszkarton álmennyezet, csempeburkolat bontása
- vízszigetelés
- gipszkarton válaszfalak
- álmennyezet
- ajtók bontása és beépítése
- hideg- és melegburkolatok
- informatikai rendszer kábelezése
- orvosi gázok nyomvonalának átalakítása
- takarítás
Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 185399671
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Az Egyedi Szerződés 10. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozói díj összege: nettó 185.399.671,- Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanötmillió-háromszázkilencvenkilencezer-hatszázhetvenegy forint plusz általános forgalmi adó.”
2. Az Egyedi Szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Fizetési ütemezés: A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerződésszerű teljesítése ellenében Vállalkozási díj illeti meg, amely az alábbiak szerint esedékes:
a) 1. számla: az eredeti szerződéses nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 44.493.616 Ft + áfa, azaz negyvennégymillió-négyszázkilencvenháromezer-hatszáztizenhat forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Kivitelezés 25%-os (huszonöt százalékos) készültségi foka szerződésszerű és teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
b) 2. számla: az eredeti szerződéses nettó Vállalkozói díj 45%-a (negyvenöt százaléka), azaz 80.088.509 Ft + áfa, azaz nyolcvanmillió-nyolcvannyolcezerötszázkilenc forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Kivitelezés 70%-os (hetven százalékos) készültségi foka szerződésszerű és teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
c) Végszámla: az eredeti szerződéses nettó Vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka), azaz 53.392.339 Ft + áfa, azaz ötvenhárommillió-háromszázkilencvenkettőezer-háromszázharminckilenc forint plusz általános forgalmi adó, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák és a 2. számú szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka ellenértéke; esedékessége: a Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka, a Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák és a 2. számú szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka szerződésszerű és teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően, amennyiben a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, valamint a Jólteljesítési Biztosíték a Megrendelő részére átadásra került;”‬‬‬
3. Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés 9. pontja szerinti Tartalékkeret összege nem változik.
4. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 9.2.4 pontja szerinti mértékű, már szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a II.1. pontban meghatározott megnövelt összegű Vállalkozói Díj alapján számított mértékre kiegészíteni, a Keretmegállapodás 9.2.4 pontja szerinti mértékű Jólteljesítési Biztosítékot pedig a II.1. pont szerinti Vállalkozói Díj alapján számítottan, a Keretmegállapodás rendelkezései szerint köteles nyújtani.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmód. jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja. A kivitelezés megkezdését követően a bontási munkák során olyan műszaki szükségességből eredő pótmunkák elvégzése vált szükségessé, amely munkák felmerülésével a Vállalkozó a tervek szakembertől elvárható fokozott gondossággal történő szakmai áttanulmányozása és a helyszíni bejárás ellenére az ajánlattétel során nem számolhatott, a munkák a bontást követően, a bontás során feltárt műszaki állapotból is eredően váltak előre nem látható módon szükségessé. A pótmunka elvégzésére vonatkozóan Vállalkozó árajánlatot nyújtott be. Az ajánlat alapján a Pótmunka értéke nettó 7.425.207,- Ft, azaz hétmillió-négyszázhuszonötezer-kettőszázhét forint. A Pótmunka a Tartalékkeret terhére nem számolható el, a Pótmunka ellenértékét a Tartalékkeret nem fedezi, mert a Tartalékkeret felhasználásra került.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 177974464 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 185399671 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben