Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10827/2020
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:West Hungária Bau Kft.;Dél-Konstrukt Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: 62/564-363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése
Hivatkozási szám: 75-17-2789
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45232450-1
45233110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 10005/5 hrsz;10014/1 hrsz; 10313/1 hrsz.; 10367/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.
Meghatározó paraméterek:
o Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.
o Az épület teljes nettó alapterülete 13.305 m2, 4 szintes, 1163 fős lelátóval ellátott.
o Az -1 pinceszint +földszint +lelátószint+tetőszint szintelrendezésű épület jellemző tartószerkezete monolit vasbeton, cölöpalapozással, a sportmedence lefedése 50,1 m támaszközű térbeli, acélszerkezetű rácsos tartóval készül. A vasbeton tartószerkezetek összesen 14801 m3 mennyiségben készülnek.
o Az uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy bemelegítő, egy melegvizes tanmedencével, egy melegvizes beltéri-kültéri kapcsolatos ülőmedencével, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel, valamint sportolói kondicionáló, wellness részleggel és a kapcsolódó létesítményekkel, (közműépítés, körfogalom építés, út-, járda- és 339 db parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, troli felsővezeték kiváltás, kert- és tájépítészeti munkák, valamint közvilágítás átépítése) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.
A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 425
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 138 - 314367

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +3696511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihály utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +3662541762
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3662541763
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12143927798 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
W-D 2018 Konzorcium
Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Adószáma: 11469830-2-44
és
Közös ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Zrt.
Székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.
Adószáma: 25284801-2-06
Kiegészítés a II.2.7. és a VII.1.5. pontokhoz: A szerződés időtartama naptári napban értendő.
A szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2019. október 8.
A szerződés 2. számú módosításának dátuma: 2020. június 12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45232400-6
45233100-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 10005/5 hrsz;10014/1 hrsz; 10313/1 hrsz.; 10367/51 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.
Meghatározó paraméterek:
o Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.
o Az épület teljes nettó alapterülete 13.305 m2, 4 szintes, 1163 fős lelátóval ellátott.
o Az -1 pinceszint +földszint +lelátószint+tetőszint szintelrendezésű épület jellemző tartószerkezete monolit vasbeton, cölöpalapozással, a sportmedence lefedése 50,1 m támaszközű térbeli, acélszerkezetű rácsos tartóval készül. A vasbeton tartószerkezetek összesen 14801 m3 mennyiségben készülnek.
o Az uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy bemelegítő, egy melegvizes tanmedencével, egy melegvizes beltéri-kültéri kapcsolatos ülőmedencével, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel, valamint sportolói kondicionáló, wellness részleggel és a kapcsolódó létesítményekkel, (közműépítés, körfogalom építés, út-, járda- és 339 db parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, troli felsővezeték kiváltás, kert- és tájépítészeti munkák, valamint közvilágítás átépítése) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.
A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 830
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12143927798
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +3696511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihály utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú módosítás: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. A teljesítési határidő:
A munkaterület átadásától számított 670 naptári nap.
2. számú módosítás: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. A teljesítési határidő:
A munkaterület átadásától számított 830 naptári nap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a beruházás tervezéskor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) Tetők és tetőtér-beépítés követelményei című fejezet 32. §-a alapján „(1) 116 KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém.” Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezése alapján az eredeti tervezési koncepció szerint a tetőre elhelyezett napelem rendszer tartószerkezete a háromövű acél rácsostartókból álló tetőszerkezethez, a teljes tető rétegrenden átvezetve került kialakításra, az építési engedély beadásakor hatályos OTSZ szerint meghatározva.
A napelem tartószerkezete 824 helyen van átvezetve a tető hő és vízszigetelésén, ezáltal későbbiekben kimagasló beázási kockázatot jelent üzemeltetési szempontból. Ezért szükséges a tetőszerkezet műszaki módosítása annak érdekében, hogy az építmény hosszútávú rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota biztosítható legyen.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12143927798 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12143927798 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben