Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10838/2020
CPV Kód:45223310-2
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mélygarázs belső kialakítás tervezés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001092022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mélygarázs belső kialakítás tervezés és kivitelezé
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Dózsa György úti mélygarázs (PDO) belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése. A Dózsa György úti mélygarázs a városligeti közpark területén helyezkedik el.
A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkáira Ajánlatkérő generálkivitelezői szerződést kötött és a kivitelezési munkák elindultak. A munkák megkezdését követően a Liget Budapest projekt többi projekt elemének változásai miatt a PDO végleges használatát és kialakítását át, illetve ki kellett alakítani.
A mélygarázs épületébe számos új funkciójú helyiséget kell megtervezni és kivitelezni az alábbiak szerint.
Főbb műszaki paraméterek:
Létesítmény hasznos alapterülete: 26 019 m2
Az áttervezést érintő belső kialakítás nettó alapterület: 24 043 m2
Tervezési feladatok:
Kiviteli tervdokumentáció készítése a vázlatterv alapján és a végleges kiviteli terv alapján szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése.
Kivitelezési feladatok:
Az elkészült kiviteli terv alapján az alábbi funkciók kialakítása, illetve az ezekhez kapcsolódó befejező szakipari, gépészeti és elektromos munkák.
 Trafóhelyiség kialakítása a Színház részére
 Dózsa György úti mélygarázs belső kialakítása:
 Városliget ZRt. üzemeltetési igazgatóság részére személyzeti helyiségek:
o műszaki személyzet részére kialakítandó iroda,
o garázsmesteri iroda,
o gyorsszolgálat személyzeti helyisége,
o ezekhez kapcsolódó öltözőhelyiségek, wc-blokkok és zuhanyzók.
 Főkert ZRt. park üzemeltetői részére kialakítandó helyiségek:
o Vezetői iroda,
o adminisztrátori iroda,
o takarítószertárak,
o wc-blokkok,
o tároló helyiségek, raktárak anyagtárolásra és kis munkagépek tárolására,
o a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott öltöző és wc-blokk, zuhanyzók
o a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott pihenőhelyiségek, irodák, teakonyha, étkezőhelyiség
 FKF részére kialakítandó helyiségek:
o kis munkagépek tárolására alkalmas tárolók,
o irodák, wc-blokk, öltözők, zuhanyzók
A helyiségek kialakításához az alábbi szakipari, gépészeti és elektromos munkák kerülnek elvégzésre:
 építőmesteri munkák:
 falazás,
 aljzatbeton készítés,
 vakolás,
 vízszigetelés,
 szerelt falak, állmennyezetek készítése,
 burkolás,
 festés,
 asztalos munkák,
 lakatos szerkezetek elhelyezése,
 bútorozás,
 elektromos munkák:
 1db. transzformátor elhelyezése Színház részére,
 nyomvonalak, kábelek kiépítése,
 szerelvények, lámpatestek kiépítése,
 gépészeti munkák:
 vízellátás, csatornázás
 légtechnikai munkák
 fűtés-hűtés
 tűzvédelmi rendszerek kiépítése,
 sprinkler rendszer kiépítése,
 IT passzív eszközök kiépítése (gyengeáramú kábelezés)
A tárgyalások eredményeként Ajánlatkérő a fent megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 119 - 290980

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mélygarázs belső kialakítás tervezés és kivitelezé
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2198531640 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020.05.06.
A módosítás jogcíme : Kbt. 141. § (2) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dózsa György úti mélygarázs (PDO) belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése. A Dózsa György úti mélygarázs a városligeti közpark területén helyezkedik el.
A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkáira Ajánlatkérő generálkivitelezői szerződést kötött és a kivitelezési munkák elindultak. A munkák megkezdését követően a Liget Budapest projekt többi projekt elemének változásai miatt a PDO végleges használatát és kialakítását át, illetve ki kellett alakítani.
A mélygarázs épületébe számos új funkciójú helyiséget kell megtervezni és kivitelezni az alábbiak szerint.
Főbb műszaki paraméterek:
Létesítmény hasznos alapterülete: 26 019 m2
Az áttervezést érintő belső kialakítás nettó alapterület: 24 043 m2
Tervezési feladatok:
Kiviteli tervdokumentáció készítése a vázlatterv alapján és a végleges kiviteli terv alapján szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése.
Kivitelezési feladatok:
Az elkészült kiviteli terv alapján az alábbi funkciók kialakítása, illetve az ezekhez kapcsolódó befejező szakipari, gépészeti és elektromos munkák.
 Trafóhelyiség kialakítása a Színház részére
 Dózsa György úti mélygarázs belső kialakítása:
 Városliget ZRt. üzemeltetési igazgatóság részére személyzeti helyiségek:
o műszaki személyzet részére kialakítandó iroda,
o garázsmesteri iroda,
o gyorsszolgálat személyzeti helyisége,
o ezekhez kapcsolódó öltözőhelyiségek, wc-blokkok és zuhanyzók.
 Főkert ZRt. park üzemeltetői részére kialakítandó helyiségek:
o Vezetői iroda,
o adminisztrátori iroda,
o takarítószertárak,
o wc-blokkok,
o tároló helyiségek, raktárak anyagtárolásra és kis munkagépek tárolására,
o a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott öltöző és wc-blokk, zuhanyzók
o a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott pihenőhelyiségek, irodák, teakonyha, étkezőhelyiség
 FKF részére kialakítandó helyiségek:
o kis munkagépek tárolására alkalmas tárolók,
o irodák, wc-blokk, öltözők, zuhanyzók
A helyiségek kialakításához az alábbi szakipari, gépészeti és elektromos munkák kerülnek elvégzésre:
 építőmesteri munkák:
 falazás,
 aljzatbeton készítés,
 vakolás,
 vízszigetelés,
 szerelt falak, állmennyezetek készítése,
 burkolás,
 festés,
 asztalos munkák,
 lakatos szerkezetek elhelyezése,
 bútorozás,
 elektromos munkák:
 1db. transzformátor elhelyezése Színház részére,
 nyomvonalak, kábelek kiépítése,
 szerelvények, lámpatestek kiépítése,
 gépészeti munkák:
 vízellátás, csatornázás
 légtechnikai munkák
 fűtés-hűtés
 tűzvédelmi rendszerek kiépítése,
 sprinkler rendszer kiépítése,
 IT passzív eszközök kiépítése (gyengeáramú kábelezés)
A tárgyalások eredményeként Ajánlatkérő a fent megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2236170057
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj nettó 2.236.170.057‬,- Ft, azaz kétmilliárd-kétszázharminchatmillió-százhetvenezer-ötvenhét forint.”
Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.2.12 pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Előleg Visszafizetési biztosíték lejárata: 2020. szeptember 30.
Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.2.13 pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Előleg elszámolása] Az Előleg részletekben, a Vállalkozó a Vállalkozói Díjra vonatkozó részszámláiból az adott részszámlában meghatározott díj 20% (húsz százalék) mértékéig kerül levonásra.
Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Műszaki Ütemterv alapján, az alábbi határidőben köteles teljes körűen teljesíteni:
2020. szeptember 30.”
Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a Műszaki Ütemterv helyébe a jelen Módosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv lép.
Felek megállapodnak, hogy a Módosítás hatályba lépésével a tételes költségvetés helyébe a jelen Módosítás 3. számú mellékletét képező egységesített költségvetés lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: (i) A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 1/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása.
(ii) Fentiek - figyelembe véve az (i) pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét - a Vállalkozói Díj módosítását tették szükségessé.
(iii) Fentiek - figyelembe véve az (i) pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák kivitelezésének időigényét – a Szerződés szerinti végteljesítési határidő módosítását tették szükségessé.
(iv) Fentiek továbbá a Szerződés az Előleggel való elszámolásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását tették szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2198531640 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2236170057 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben