Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10851/2020
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) és az ajánlatkérő telephelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24282024
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bcsvarosfejlesztes.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000567642020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000567642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Projekthez kapcs. előkészítési feladatok (e-busz)
Hivatkozási szám: EKR000567642020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében az „Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása (Iktatószám: FFF/1580-5/2019-ITM_SZERZ.)” tárgyú projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok teljes körű ellátása: részletes megvalósíthatósági tanulmány, fenntartási és üzemeltetési modell, költséghaszonelemzés, teljes körű tervezési dokumentáció elkészítése valamint műszaki szakértői szolgáltatások ellátása: hatástanulmányok, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Projekthez kapcs. előkészítési feladatok (e-busz)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71242000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) és az ajánlatkérő telephelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében az „Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok teljes körű ellátása (Iktatószám: FFF/1580-5/2019-ITM_SZERZ.).
Előzmények:
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) a Modern Városok Program keretében 2016. április 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat).
A Kormány és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 8. pontja alapján a Kormány munkacsoportot alakít az érintett miniszterek és az Önkormányzat bevonásával Békéscsaba komplex energetikai programjának vizsgálatára, amelynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése a városban SMART GRID rendszer, épületenergetikai beruházások, geotermikus hőhasznosítás, SMART közvilágítási rendszer, valamint intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek útján.
A társfelelősök bevonásával megtartott munkacsoporti megbeszélések alapján és az Önkormányzat döntéseinek megfelelően a város komplex energetikai fejlesztési programjához előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat készíttetett a projektelemek kialakításának vizsgálatára. Az ezen tanulmányokra épített előterjesztés alapján, a fejlesztések megvalósításával a Kormány a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozatában egyetértett.
2019. szeptember 17-én megjelent a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó Smart Grid rendszer II. ütem és az Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat.
A projekt becsült összköltsége: 4 089 659 850, -Ft
A projekt illeszkedik a Békéscsabai SMART City koncepcióba. Igazodik azon élenjáró európai települések által követett nemzetközi trendekhez, amelyek vállalják, hogy 2030-ig legalább 40%-kal csökkentik a CO2-kibocsátásukat, ezzel is hozzájárulva a klímaváltozás elleni küzdelemhez. A közösségi közlekedés alapvetően, míg annak környezetkímélő alapra történő helyezése kiemelten fejleszti a lakosság környezettudatosságát. Célok: egészségesebb város, egészségesebb lakosság, csendesebb belváros, egységesebb közlekedési infrastruktúra, arculat. A projekt közvetetten városmarketing célokat is szolgál, vagyis Békéscsaba, mint innovatív és környezet- és energiatudatos település arculatának az erősítése.
A helyi tömegközlekedést Békéscsabán jelenleg mintegy 25 jármű oldja meg, amelyek részben vagy egészben történő kiváltását kell vizsgálnia az előkészítő dokumentumnak. Vizsgálandó verziók a környezetkímélő tömegközlekedés átalakítása tekintetében:
a.) Környezetkímélő tömegközlekedés kialakítása Békéscsabán elektromos meghajtású buszok beszerzésével
Alacsonypadlójú, illetve alacsony belépésű, kizárólag elektromos hajtással rendelkező autóbusz beszerzése. E-garázs kialakítása, amely magában foglalja a speciális töltő kutak kialakítását, akkumulátorszerelő csarnok építését, speciális informatikai rendszer telepítését;
b.) Környezetkímélő tömegközlekedés kialakítása Békéscsabán alternatív, pl.: CNG meghajtású buszok beszerzésével
Vizsgálandó, hogy milyen alternatív meghajtású, pl.: CNG buszok beszerzésével oldható meg Békéscsaba tömegközlekedésének a modernizálása. A megvalósíthatósági tanulmánynak ki kell térnie a kiegészítő beruházások tervezési szükségleteire és költségvonzatára...... (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai ajánlat minősége  35
2 2. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2.A) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 5
3 3. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2. B) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 5
4 4. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2. C) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 5
5 5. Az ajánlattevő rendelkezik-e érvényes ISO27001 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, közlekedésinformatikával kapcsolatos szolgáltatásokra is kiterjedő bármely nemzeti rendszerben akkreditá 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7)-ben megjelölt 6 hónapos időtartam alatt az ajánlatkérő 180 naptári napot ért.
II.2.5)kiegészítése karakterkorlát miatt: 5. Az ajánlattevő rendelkezik-e érvényes ISO27001 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, közlekedésinformatikával kapcs. szolgáltatásokra is kiterjedő bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított információbiztonsági tanúsítvánnyal (igen/nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § - kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § - kivéve 10. § g) pont gb) alpontja - és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész „alfa” pontjában tett nyilatkozat).
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt azalkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága következőképp igazolható:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának „Eredménykimutatás” része. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye vonatkozásában.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány és/vagy költséghaszon elemzés és/vagy egyéb közlekedésfejlesztéshez/közlekedésinformatikához kapcsolódó tanulmány készítése, műszaki tanácsadói feladatok elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti évben az adózott eredménye negatív.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében – amennyiben a teljes előírt időszakra nem rendelkezik beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány és/vagy közösségi közlekedési költséghaszon elemzés és/vagy egyéb közlekedésfejlesztéshez/közlekedésinformatikához kapcsolódó tanulmány készítése, műszaki tanácsadói feladatok elvégzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 50.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (jelen alkalmassági pont értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg).
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya szerinti (közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány és/vagy közösségi közlekedési költséghaszon elemzés és/vagy egyéb közlekedésfejlesztéshez/közlekedésinformatikához kapcsolódó tanulmány készítése, műszaki tanácsadói feladatok elvégzése) árbevétele nem érte el összesen a nettó 50.000.000.- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés időpontjának a feladást megelőző 3 évbe (36 hónap) kell esnie. Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember tekintetében csatolni kell a végzettséget, képzettségét igazoló okirat másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai gyakorlat egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat megállapításánál. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségbiztosítási rendszer és környezetirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
.... karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább nettó 25.000.000,- Ft értékű, költséghaszon elemzést is tartalmazó, magyar megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztésére vonatkozó, részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott közlekedési informatikai rendszer kialakítására vonatkozó koncepciót is.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Folyamatban lévő referencia bemutatása esetén kizárólag a részteljesítéssel lezárult referenciákat veszi figyelembe az Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az előírt referenciakövetelmény több referenciamunkával összeadva is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.1.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerint KÉ-K vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező közlekedésmérnöki tervező szakemberrel, aki rendelkezik közösségi közlekedési projektfejlesztés és/vagy költséghaszon elemzést is tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésében és/vagy ahhoz kapcsolódó műszaki tanácsadói feladatok területén szerzett szakmai tapasztalattal,
B) B) legalább 1 fő projektvezető/projektmenedzserrel, aki a felhívás feladásának időpontjában érvényes PRINCE2 FOUNDATION vagy IPMA-B vagy azzal egyenértékű minősítéssel, államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint részt vett legalább egy, a jelen beszerzés tárgyának megfelelő (városi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó, költséghaszon elemzést is tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány és/vagy egyéb közlekedésfejlesztéshez/közlekedésinformatikához kapcsolódó tanulmány készítése, műszaki tanácsadói feladatok elvégzése) tárgyú projektben,
C) legalább 1 fő felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik költséghaszonelemzés készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egyetlen pozícióra jelölhető meg, azaz a megjelölt szakemberek között nem lehet átfedés.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001: 2015 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, közlekedésinformatikai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásokra és projektmenedzsmentre is kiterjedő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszer működtetéséről szóló tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M/3. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (jelen alkalmassági pont értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő 3 db részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint.
A részletes fizetési feltételeket a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Lásd ajánlati felhívás I.3. pontja.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000,- Ft. Az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő által meghatározott mértékű ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátania. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (OTP Bank 11733003-20120612) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatban köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az ajánlathoz az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtsa be.
Egyebekben az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
2. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
3. Ak az alkalmassági követelményeket (P/1.-P/2., M/1.-M/3.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Értékelés módszere:
1)– 5) értékelési részszempontok: "pontozás"
2) Ajánlati ár: fordított arányosítás
Részletesen: KD.
5. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
− Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, amennyiben valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, abban az esetben az ajánlatkérő elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd vagy két tanú által hitelesített okiratot is.,
− a Kbt. 66. § (2) és (6), valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
− szakmai ajánlatot (A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza).
6. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. FAKSZ: Dr. Sódar Anita (00093)
8. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre és külön szerződésekre való elkülönítését.
9. A Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig 75.000.000.- Ft/káresemény/év értékű, tárgyi közbeszerzésre is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, továbbá tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 30.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukat .pdf formátumú dokumentumként kötelesek feltölteni az EKR rendszerbe. ...
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek kiegészítése:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó ellenértékének 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%- a.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. A teljesítési biztosíték az Ajánlatkérőt illeti, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, a szerződéstől a Nyertes Ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell Ajánlatkérőnek elvégeztetnie. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melynek vállalásáról a ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. A teljesítési biztosítéknak a szerződés megkötésétől a teljesítés teljes időtartamára kell érvényben maradnia.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (az elkészített tervek átadásának és Ajánlatkérő általi elfogadásának időpontja) kell rendelkezésre bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártáig hatályban kell maradnia.
Garanciális (jótállási) kötelezettség, amelynek időtartama az elkészített tervek alapján megvalósításra kerülő kivitelezés befejeztéig (átadás-átvételi eljárásig) tart, de legkésőbb a dokumentumok és tervek átadásának és Ajánlatkérő általi elfogadásának időpontjától számított 24 hónap.
VI.3) További információk:
11.Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát, mely tartalmazza a megajánlott megvalósíthatósági tanulmány előzetes kivonatát (Tanulmány koncepció) legalább 25 oldal terjedelemben a KD-ban előírt pontoknak megfelelően. Ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
12. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt támogatására irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
A Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák