Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10856/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Garten Studio Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024227
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +3614801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű
alapján a Városliget Park rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését, dokumentációk
átadását igényli:
1. Aktualizált pál yamű átadása;
2. Vázlatterv elkészítése, jóváha gyatása;
3. Véleményezési Engedélyezési terv kész ítése;
4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció össz eállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős
határozat megszerzése;
5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése;
6. Teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;
7. Tervezői művezetés;
8. Generálmegvalósulás i terv átadása;
9. Projekt zárás tervezési feladatai.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 194 - 349375

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok” tárgyában
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Garten Studio Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pálya u. 13 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1270000000.00 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2020.04.27
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Városliget Park
rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését,
dokumentációk átadását igényli:
1. aktualizált pályamű átadása;
2. vázlatterv elkészítése, jóváha gyatása;
3. véleményezési Engedélyezési terv kész ítése;
4. építési engedélyezési tervdokumentáció össz eállítása, jóváhagyása és benyújtása
az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli
tervek elkészítése, engedélyeztetése;
6. teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;
7. tervezői művezetés;
8. generálmegvalósulás i terv átadása;
9. projekt zárás tervezési feladatai.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1399850000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Garten Studio Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pálya u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a 2017.01.24. napján kelt 1.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 1.számú Módosítás) nettó 44.970.000,-Ft+Áfa összeggel (a tervezési díj 3,5 %-a) megnövelték a tervezői díjat a FINA úszó világbajnokság kihelyezett szinkronúszás helyszínének a Városligeti ingatlant érintő megvalósítása miatt felmerült többlet feladatokra tekintettel. A 2017.04.20.
napján kelt 2.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 2.számú Módosítás) Felek meghatározták az új kifizetési feltételeket a Kbt. 2017.01. 01.napján hatályba lépett módosítása alapján.A Tervezési Díj mértéke nem változott.Felek a 2017.07.06.napján kelt 3.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 3.számú Módosítás) a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI.12.) Korm. határozat 1.pontjában foglaltakra figyelemmel módosították az Alapszerződést, amely során további nettó 35.000.000,-Ft+Áfa mértékben (a tervezési díj 2,8 %-a) megnövelték a tervezői díjat. A 2017.12.12. napján kelt 4.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 4.számú Módosítás) a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014.(VII.15.) Főv.Kgy. rendelet és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítására tekintettel a Felek módosították továbbá az Alapszerződésben meghatározott tervezési feladatok ütemezését és a Számlázási ütemtervet. A Tervezési Díj mértéke nem változott.Felek a 2018.07.04.napján kelt 5. számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 5. számú Módosítás) a Kós Károly sétány áttervezése és a vonatkozó szakági és közmű kiváltási tervek elkészítése tekintetében módosították az Alapszerződést. Az áttervezési feladatokra tekintettel Megrendelő mindösszesen nettó 49.890.000,-Ft+Áfa áttervezési díjjal emelte meg a Tervezői díjazását, amely a tervezési díj 3,9 %-os növekedését eredményezte. Felek a 2018.08.30.napján kelt 6.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 6.számú Módosítás) módosították a tervezési határidőt a „tározó és öntözés tervezése”, az „új gyengeáramú alépítményi hálózat és optikai kábelek tervezése”, valamint a „fakivágás, faátültetési tervek elkészítése” tekintetében.A Tervezési Díj mértéke nem változott.Felek a 2019.04.10.napján kelt 7.számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: 7.számú Módosítás) rendelkeztek elmaradó munkák törléséről és pótmunkák megrendeléséről, valamint a Tervező akadályközlése alapján módosították a határidőket III. ütem engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint az akadályközlésben megjelölt más tervszállítások tekintetében. A Tervezési Díj mértéke nem változott.Felek a 2020.03.22.napján aláírt jegyzőkönyvben rögzítették, hogy Megrendelő a Parkfejlesztés IV. ütemének, azaz a Nemzeti Galéria környezete, a Magyar Innováció Háza és környezete, illetve a Széchenyi-sziget és a Napozó rét területére vonatkozó előkészítését követően - azaz az építési és örökségvédelmi engedélyek 2021.12.31.napjáig történő kiadása után - ezen területekre vonatkozó kiviteli terveket nem kívánja elkészíttetni a Részvényesi Joggyakorló által kiadott határozat alapján, azok műszaki tartalmának és a politikai feltételek teljesülésének bizonytalansága okán.Felek megegyeztek az elmaradó munkákban mindösszesen nettó 171.260.000,-Ft+Áfa értékben.Felek rögzítették továbbá, hogy Megrendelő az Alapszerződés 12. részszámláján belül megnevezett II/C ütem területének (Promenád I.) költségcsökkentő áttervezését rendeli meg, valamint az Alapszerződés 15. részszámlájának III/B ütem területét érintően a területen belüli további szétbontásokat, területarányos önállóan működő egységeket kér megtervezni, a költségcsökkentő áttervezésekkel együtt.Felek a megrendelői diszpozíció alapján a Tervező által megküldött árajánlat szerinti pótmunkák elvégzésében állapodtak meg mindösszesen nettó 171.250.000,-Ft+Áfa összegben.Az elmaradó munkák törlése és pótmunkák szabályozása érdekében szükséges módosítani a Tervezési Feladatleírást, a Tervezési Ütemezést és a Számlázási Ütemtervet.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az elmaradó munkák törlése és pótmunkák szabályozása érdekében szükséges módosítani a Tervezési Feladatleírást, a Tervezési Ütemezést és a Számlázási Ütemtervet. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1270000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1399850000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben