Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10867/2020
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orczy tér engedélyezési és kiviteli tervezés
Hivatkozási szám: EKR000293132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Orczy tér engedélyezési és kiviteli tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71246000-4
További tárgyak:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján "Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése"
Az ajánlattevő feladata az egyesített engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása, a kivitelezéshez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, a kivitelezésre alkalmas tervek és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai műszaki leírásának elkészítése, illetve az ajánlatkérő szakmai támogatása a közbeszerzési eljárás során (pl. feltett kivitelezői kérdések megválaszolása).
Az ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tervezési cél/projektelem megvalósításához szükséges összes szakági tervet/dokumentációt.
Az ajánlattevő főbb feladatai:
- pályaszerkezet-technológiai szakvélemény, pályaszerkezet méretezés készítése (az Orczy tér burkolatának felújítása tekintetében);
- teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése az Orczy tér felújítására beleértve a következő főbb munkarészeket: közlekedés, közmű, építészet;
- a megvalósításhoz szükséges összes hatósági-, kezelői-, üzemeltetői hozzájárulás, továbbá hatósági engedély beszerzése az ajánlatkérő nevében;
- jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai műszaki leírásának összeállítása.
A beszerzés mennyisége:
1 db teljeskörű egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció az Orczy tér felújítására, amelyben legalább 540 m kétvágányú villamospálya kerül elbontásra illetve felújításra. A villamospályához, illetve a tér felújításához kapcsolódóan legalább 2100 m hosszon kerül a villamos illetve trolibusz felsővezeték bontásra, átépítésre, illetve új nyomvonalon történő kiépítésre.
Szükséges hatósági-, kezelői-, és üzemeltetői jóváhagyások, hatósági engedélyek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 522114

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1056/3-10/2018/1024 Rész száma: Elnevezés: Orczy tér engedélyezési és kiviteli tervezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17901021
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 66700000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Fakivágási engedélyek
A projekt megvalósításához szükséges egyik fakivágási engedély kiadását, az engedélyeztetési eljárásra kijelölt Belváros-Lipótváros Bp. Főváros V.kerületi Polgármesteri Hivatala 2020.01.05-én végzésében elutasította. Vállalkozó Megbízó kérésére a fakivágási engedélykérelmet 2020.02.03-án ismét benyújtotta. Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2020.02.07-én kelt 05/315-6/2020 számú levelében Budapest Főváros Kormányhivatalától - érintettség miatt - ebben az eljárásban is kérte kizárását. Mivel az eljárás megindításáról sem Vállalkozó, semMegrendelő nem kapott semmilyen értesítést, ezért a szakági Tervező kérésére a Polgármesteri Hivatal a kizárás kérésének tényéről 2020.04.03-án elektronikus levelében tájékoztatta a Vállalkozót. Megrendelő 2020.4.7-én elektronikus levelében maga is megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, amelyben tájékoztatást kért az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban.
A fenti körülményekre tekintettel a Szerződésben foglalt teljesítési (rész)határidők felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé.
Az V. számú szerződésmódosítás időpontja: 2020. június 12. napja.
A szerződésmódosítás jogalapja, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71246000-4
További tárgyak:71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján "Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése"
Az ajánlattevő feladata az egyesített engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása, a kivitelezéshez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, a kivitelezésre alkalmas tervek és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai műszaki leírásának elkészítése, illetve az ajánlatkérő szakmai támogatása a közbeszerzési eljárás során (pl. feltett kivitelezői kérdések megválaszolása).
Az ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tervezési cél/projektelem megvalósításához szükséges összes szakági tervet/dokumentációt.
Az ajánlattevő főbb feladatai:
- pályaszerkezet-technológiai szakvélemény, pályaszerkezet méretezés készítése (az Orczy tér burkolatának felújítása tekintetében);
- teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése az Orczy tér felújítására beleértve a következő főbb munkarészeket: közlekedés, közmű, építészet;
- a megvalósításhoz szükséges összes hatósági-, kezelői-, üzemeltetői hozzájárulás, továbbá hatósági engedély beszerzése az ajánlatkérő nevében;
- jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai műszaki leírásának összeállítása.
A beszerzés mennyisége:
1 db teljeskörű egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció az Orczy tér felújítására, amelyben legalább 540 m kétvágányú villamospálya kerül elbontásra illetve felújításra. A villamospályához, illetve a tér felújításához kapcsolódóan legalább 2100 m hosszon kerül a villamos illetve trolibusz felsővezeték bontásra, átépítésre, illetve új nyomvonalon történő kiépítésre.
Szükséges hatósági-, kezelői-, és üzemeltetői jóváhagyások, hatósági engedélyek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 720
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 66700000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17901021
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1. A Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított hétszázhúsz (720) napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
Tervezési ütem (Teljesítési mérföldkő) Feladat megnevezése Teljesítési határidő (a Szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) Részszámla (%)
4.1.1 1. mérföldkő Bírálati engedélyezési és kiviteli tervek és közmű szakági tervek elkészítése, bemutatása és leszállítása Megrendelő részére 80 nap
(kötbérterhes határidő) Számla benyújtásra nem jogosult
4.1.2 2. mérföldkő Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és közmű szakági tervek kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére 100 nap
(kötbérterhes határidő) 30%
4.1.3 3. mérföldkő Közút- és vasúthatósági engedélyek beszerzése, közműengedélyek beszerzése 690 nap
(kötbérterhes határidő) 30%
4.1.4 4. mérföldkő Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek javítása a hozzájárulásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően és leszállítása Megrendelő részére 700 nap
(kötbérterhes határidő) Számla benyújtásra nem jogosult
4.1.5 5. mérföldkő Tenderdokumentáció kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére 720 nap
(kötbérterhes határidő) 40%
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2020. március 27.-én akadályközléssel élt.Vállalkozó akadályközlésében előadta,hogy a Szerződés 4.1.3. pontja szerinti feladat az ott megjelölt határidőben a Felek által előre nem látható és Feleknek fel nem róható körülmények miatt nem tartható. villamos és trolibusz felsővezeték hálózat vasúthatósági engedély kiadása iránti kérelmet Vállakozó 2019. november 8. napján nyújtotta be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. Az engedélyezési eljárást a Minisztérium megindította, az engedély kiadásának várható időpontja 2020.03.09. napja volt,azonban az engedélyek kiadására mindezidáig nem került sor. Vállalkozó 2020.03.17.-i elektronikus levelében történő érdeklődésére a Vasúti Hatósági Főosztály jelezte,hogy az előírt határidőt a Hatóságnál felmerült létszámhiányra,valamint az ebből eredő túlterheltségre,továbbá az időközben államilag kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel nem tudta kiadni és nem tudja megjelölni az engedélyek kiadásának várható időpontját. Folyt:VI.3.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 66700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 66700000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben