Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10909/2020
CPV Kód:34134100-6
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1107 Budapest, Basa utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NRG CAR Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos üzemű tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000088022020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Elektromos üzemű tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34132000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1107 Budapest, Basa utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében egy darab elektromos üzemű tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab új, tisztán elektromos hajtású, „N1” legfeljebb 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), 2 tengelyes, zárt fülkével és hulladékszállító billenthető felépítménnyel rendelkező tehergépjármű eladására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új elektromos tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan elektromos tehergépjármű eladására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet teszt-járműként sem alkalmazták.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató által kiírt, „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatására” tárgyú pályázat keretében a beszerzési igénnyel összefüggésben pályázatot kíván benyújtani a pályázatkezelési feladatokat ellátó Lebonyolító szervénél (e-MOBI Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Kft.). Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a szerződés teljesítéséhez igényelt fedezetet biztosító támogatási konstrukció, azaz pályázat a közbeszerzési eljárás tartama alatt felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljárás a szerződés teljesítéséhez igényelt támogatást biztosító támogatási szerződés rendelkezésre nem áll a hivatkozott pályázati konstrukció keretében, vagy a pályázat visszavonása, felfüggesztése, elutasítása esetén Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet rendelkezésre bocsátásáról szóló döntést hoz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 112
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04500 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Elektromos üzemű tehergépjármű beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NRG CAR Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43404371
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@nrgcar.eu
Telefon: +36 23880869
Internetcím(ek): (URL) www.nrgcar.eu
Fax: +36 23880870
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14001138
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34132000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1107 Budapest, Basa utca 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében egy darab elektromos üzemű tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab új, tisztán elektromos hajtású, „N1” legfeljebb 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), 2 tengelyes, zárt fülkével és hulladékszállító billenthető felépítménnyel rendelkező tehergépjármű eladására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új elektromos tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan elektromos tehergépjármű eladására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet teszt-járműként sem alkalmazták.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató által kiírt, „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatására” tárgyú pályázat keretében a beszerzési igénnyel összefüggésben pályázatot kíván benyújtani a pályázatkezelési feladatokat ellátó Lebonyolító szervénél (e-MOBI Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Kft.). Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a szerződés teljesítéséhez igényelt fedezetet biztosító támogatási konstrukció, azaz pályázat a közbeszerzési eljárás tartama alatt felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljárás a szerződés teljesítéséhez igényelt támogatást biztosító támogatási szerződés rendelkezésre nem áll a hivatkozott pályázati konstrukció keretében, vagy a pályázat visszavonása, felfüggesztése, elutasítása esetén Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet rendelkezésre bocsátásáról szóló döntést hoz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 142
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14001138
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NRG CAR Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43404371
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@nrgcar.eu
Telefon: +36 23880869
Internetcím(ek): (URL) www.nrgcar.eu
Fax: +36 23880870
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosításával kizárólag a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő módosul, amely módosulás mértéke megegyezik a koronavírus kezelésére adott franciaországi kormányzati intézkedések miatt bekövetkező gyár leállás mértékvel, tehát a szerződés módosítása arányos. A szerződés megkötésekor Franciaországban és Magyarországon sem volt veszélyhelyzet vagy ahhoz hasonló intézkedések hatályban, így ez a szerződés megkötésekor semmiképpen sem volt előrelátható.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1) Eladó a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követően 2020. március 2-án elküldte megrendelését a Szerződés tárgyát képező elektromos üzemű tehergépjárműre vonatkozóan a Gyártónak.
2) A Gyártó a megrendelést visszaigazolta, 2020. március 3-án, amelyben a termék gyártását 2020. június 24-re vállalta.
3) A Gyártó 2020. március 17-én a koronavírusra és a vírus miatt elrendelt franciaországi kormányzati intézkedésekre való hivatkozással arról tájékoztatta a megrendelőit, így az Eladót is, hogy a gyártás ideiglenesen leállították.
4) Ezt követően a Gyártó tájékoztatta az Eladót, hogy a gyártás 2020. április 14-től újra elindul.
5) Az 1)-4) pontokban írtakra tekintettel Eladó szerződésmódosítási kérelmet terjesztett elő 2020. május 26-án, melyhez csatolta az 1)-4) pontokban írtak alátámasztására szolgáló okiratokata Vevő felé, melyben kérte a teljesítési határidő 30 nappal történő hosszabbítását, 2020. július 29-re.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 14001138 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14001138 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben