Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10921/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARCHIBONA Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Budapest, Eötvös út 48-50. szám alatti épület megvalósításának VI. üteme”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez befejező szakipari és belsőépítészeti munkák elvégzése. A beszerzés tárgya
keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
munkaterületet érintő organizációs feladatok; aljzatbeton képzési munkálatok; 670 m2 hidegburkolat beépítése; 1000 m2
melegburkolat beépítése; 83 db beltéri nyílászáró elhelyezése; 105 m2 falburkolat és 7 vizesblokki paravanfalrendszer beépítése;
finomlakatos szerkezetek beépítése; gipszkarton fal és álmennyezeti rendszerek; 4500 m2 fal és mennyezet - felületképzési
munkálatai; légtechnikai berendezések és hidraulikai főelemek beszerelése; fűtési (primer, szekunder) és belső gázellátási
rendszer kiépítése; gépész és elektromos szerelvényezési munkálatok; gyengeáramú rendszerek beépítése.
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett - szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok
megvalósításáig terjed.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat
időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 013045

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Budapest, Eötvös út 48-50. szám alatti épület megvalósításának VI. üteme”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 972 511 598 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020. 06. 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45350000-5
45310000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez befejező szakipari és belsőépítészeti munkák elvégzése. A beszerzés tárgya
keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
munkaterületet érintő organizációs feladatok; aljzatbeton képzési munkálatok; 670 m2 hidegburkolat beépítése; 1000 m2
melegburkolat beépítése; 83 db beltéri nyílászáró elhelyezése; 105 m2 falburkolat és 7 vizesblokki paravanfalrendszer beépítése;
finomlakatos szerkezetek beépítése; gipszkarton fal és álmennyezeti rendszerek; 4500 m2 fal és mennyezet - felületképzési
munkálatai; légtechnikai berendezések és hidraulikai főelemek beszerelése; fűtési (primer, szekunder) és belső gázellátási
rendszer kiépítése; gépész és elektromos szerelvényezési munkálatok; gyengeáramú rendszerek beépítése.
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett - szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok
megvalósításáig terjed.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat
időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 972 511 598
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I.
1. A Szerződés IV J. pontja: Eredeti rendelkezés:
7.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a Szerződés teljesítését (’Készre jelentés’) a munkaterület átadásától számított 240 naptári napon belül.
Módosított rendelkezés:
7.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a Szerződés teljesítését (’Készre jelentés’) a munkaterület átadásától számított 240 naptári napon belül.
A Munkák teljesítési idejébe nem számít bele azon napok száma, amennyi ideig a Vállalkozó akadályoztatva van a munkavégzésben próbaüzem megtartásának elhúzódása miatt. Az akadályoztatás kezdete: 2020. június 3. napja.
Az akadályoztatás megszűnését követően - figyelemmel arra, hogy a munkaterület átadásától számított 226 naptári nap már eltelt - a Vállalkozó köteles Megrendelővel 14 naptári napon belül írásban közölni a Szerződés teljesítését (’Készre jelentés’).
***
II.
A VII.2.2) pont folytatása:
- Csatorna bekötés: a végleges csatorna bekötés kialakításához a Fővárosi Önkormányzattal szükséges megállapodás aláírásának hiánya akadályozza az ügymenetet (Bizottsági ülés szükséges a Megállapodás aláírásához, melyet a Fővárosi Önkormányzat nem hívott még össze)
- Vízellátás: előbbi pont teljesülése nélkül a végleges vízbekötés és mérőóra elhelyezés nem szervezhető.
Az Eötvös út 48-50. szám alatti épület VI. ütemének kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés teljesítési határidejét annyi nappal szükséges módosítani, amennyi ideig akadályoztatva van a kivitelező a próbaüzem megtartásának elhúzódása miatt a munka folytatásában.
2. Jogalap:
2.1. Felek megvizsgálták és rögzítik, hogy az I. pontban foglalt indok alapján a Szerződésmódosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, így a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerűen módosítható, mivel a módosítás:
a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a konzultációs eljárásban egy ajánlattevő hívható fel ajánlattételre
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel sem az ellenszolgáltatás összege, sem a teljesítésre nyitva álló határidő nem változik, kizárólag az akadályoztatás mértékével hosszabbodik meg
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Indokok:
A jelen Szerződés tárgyát képező „Budapest, Eötvös út 48-50. szám alatti épület megvalósításának VI üteme ” elnevezésű kivitelezési munkák teljesítése során a pandémiás időszakban (hiv.: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet) a Megrendelő a feladatkörébe tartozó, a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez a projektzáráshoz elengedhetetlen közműellátási feladatokat a mozgási tilalmak és ebből adódó alábbi egyéb akadályoztatások miatt nem tudta biztosítani a tárgyi beruházáshoz. Az épület végleges közműellátása nélkülözhetetlen az épület átadásához és próbaüzem lefolytatásához.
Megjelölt közműhiányok, és összefüggések:
- Földgáz ellátás: érvényes, helyszíni vizsgálatot igénylő kéményvizsgálat nélkül a földgáz betápláló vezetékek nem adhatók át, mivel a FŐKÜTÉSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a veszélyhelyzeti ügymenete miatt a kéményellenőrzéseket szünetelteti.
Folytatás a VII.2.1) II. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 972 511 598 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 972 511 598 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben