Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10927/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Dunaharaszti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. hrsz.: 571/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EcoSaving Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01918
Postai cím: Fő út 152.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fegyveres Tibor
Telefon: +36 24504400
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Fax: +36 24370457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaharaszti középületek épületenergetikai fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
45310000-3
09331200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. hrsz.: 571/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dunaharaszti Mese Óvoda épületenergetikai fejlesztése: homlokzati hőszigetelés 1410 m2, lapostető szigetelés 1633 m2, magastető szigetelés 169 m2, homlokzati nyílászárók cseréje összesen 142 db ajtó és ablakkülönféle méretben, továbbá tetőre szerelt, polykristályos napelem modulokból szerelt, összességében 29,00 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése, a hozzá tartozó járulékos munkákkal együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00185

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19264 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvoda
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aranyeső utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
E-mail: ecosaving@mailpartner.hu
Telefon: +36 703115889
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14021738
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76610940
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
45310000-3
09331200-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. hrsz.: 571/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dunaharaszti Mese Óvoda épületenergetikai fejlesztése: homlokzati hőszigetelés 1410 m2, lapostető szigetelés 1633 m2, magastető szigetelés 169 m2, homlokzati nyílászárók cseréje összesen 142 db ajtó és ablak különféle méretben, továbbá tetőre szerelt, polykristályos napelem modulokból szerelt, összességében 29,00 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése, a hozzá tartozó járulékos munkákkal együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76610940
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Templom tér 19.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 301532258
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 2020.05.18-i módosítása:
A Vállalkozási szerződés 1.3. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„A Támogatási Szerződés azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00185, a projekt támogatási intenzitása 93,498408 %.”
A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete Megrendelő által elfogadott költségvetés helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
A szerződés 2020.06.15-i módosítása:
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónap. A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel a vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje dátumszerűen 2020. július 31.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel a Vállalkozó - mivel a beszállítók és alvállalkozók a fertőzésveszély elkerülése érdekében és a külföldi szállítmányok karanténozása miatt jelezték felé, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek jelenleg nem tudnak eleget tenni és az ellátás/munkavégzés akadályokba ütközik - akadályközléssel élt, melyet a Megrendelő tudomásul vett. Az akadály a 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet hatályba lépésének napján, 2020. május 18-án hárult el, amikor Pest megye területére vonatkozóan is megszűntek a kijárási korlátozások. A szerződés dátumszerű teljesítési határideje az akadályoztatás időtartamának (2020.03.11. - 2020.05.18.) megfelelően került meghatározásra, az eredeti teljesítési határidő + 68 naptári napban.
A Vállalkozó székhelyének megváltozása miatt módosultak a Vállalkozó adatai. A változások a cégnyilvántartásban 2020. május 21-én, illetve 2020. május 23-án kerültek közzétételre. A módosított adatok a szerződésben rögzítésre kerültek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76610940 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 76610940 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben