Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10934/2020
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 52512700-74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-600M FOK alagsori bővítés és korszerűsítésEFOP
Hivatkozási szám: EKR000221892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DEK-600M FOK alagsori bővítés és korszerűsítésEFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak:45453000-7
45200000-9
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Építészet: A Fogorvostudományi Kar épületegyüttese az alagsori bővítésnek köszönhetően egy új hallgatói fantomlaborral valamint egy fogtechnikai laborral bővül, korszerűsödik. Az alagsori szinten továbbá kialakításra kerül, a süllyesztett rézsűs területen 45 db kerékpártároló. A meglévő keleti épületszárny UNIVÁZ rendszerű előregyártott vasbeton szerkezetből épült, melyhez csatlakozik az új bővítés. A bővítés alapozása: pilléralap, sávalap/ a felmenő teherhordó szerkezet: monolit vb. falak, pillérek, Porotherm 30 N+F tégla falazóblokk/ a födém: 24 cm vtg. monolit, rejtett gerendafejes vasbeton födém/ az átkötő nyaktag könnyűszerkezetes hőszigetelt szendvics födémszerkezet/ a belső válaszfalak 10 cm vtg téglafalak, valamint 10 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfalak/ a kerékpártároló „L” alakú támfala 20 cm vtg. vasbeton szerkezet. A belső kialakítás a mai kor igényeinek megfelelően készül.A kivitelezéssel érintett nettó alapterület: 663,74 m2/hidegpadló burkolat:534,74m2,fal-pillér-oszlopburkolat 746,29m2,belső felületképzés 394,58m2.
Gépészet: Mind a meglévő, mind az új részen új hidegvíz, melegvíz és cirkulációs vezeték rendszer épül ki a meglévő alapvezetékre történő csatlakozással. Az újonnan beépített fogyasztók újonnan, padlóban szerelt szennyvíz vezetékre kötnek rá.
A meglévő, átalakítandó helyiségekben a jelenleg is meglévő radiátoros hálózat marad meg a szükséges helyeken a radiátorok áthelyezésével, illetve cseréjével, illetve a kapcsolódó szerelvények cseréjével. A meglévő és újonnan épülő helyiségek radiátoros fűtése a meglévő fűtési szabályozó blokkra történő csatlakozással biztosítható.
A Fogtechnikai és Fantom labor légcseréjét két új (LK1 és LK2) légkezelő biztosítja, melyek fűtése a primer fűtési rendszerre történő rácsatlakozással, térfogatáram korlátozó és nyomáskülönbség szabályzó szelepen keresztül történik.A hűtés két rendszerrel lesz biztosítva, egyik a friss levegő hűtését biztosítja a légkezelőkön keresztül, a másik pedig split (VRV) rendszerű, mely a komforthűtést biztosítja a helyiségekben a kazettás álmennyezetbe épített beltéri egységek segítségével.
A kiépítendő tisztított víz rendszer a meglévő és új helyiségek technológiai vízellátását és vízelvezetését biztosítja. A vízlágyító berendezések kapacitása a jelenleg meglévő rendszerről ellátható. Az újonnan kiépítendő csőhálózat egy zárt kört alkot, indulásuk a szivattyú után történik, és érkezésük a lágyvíz tartályban végződik. A technológiai víz hálózat csőanyaga vörösréz cső.
Orvosi gáz tekintetében a meglévő ellátó rendszer bővítése, átalakítása, új sűrített levegő központ kialakítása szükséges, az új vezetékek anyaga vörösréz.
A felújítás, bővítés során új földgáz hálózat épül ki az újonnan beszerzendő bunsen égőkhöz, a vezetékek anyaga fekete acél cső.
Erős és Gyenge áram: A fenti létesítményben kialakítandó fantom labor- műhely technológiák ellátása normál elektromos hálózatot igényelnek, a laborok installációja technológiai adatszolgáltatás alapján lett tervezve.
Az alagsori átalakítás nem igényel aggregátoros, sem szünetmentes energiacsatlakozást. A világítást a meghatározott technológiához, a medikai, labor helyiségekben, a hallgatók szervezett munkakörülményeinek biztosítása alapján határozták meg.
Általános világítást biztosító rendszert a technológiai helyiségek besorolásának szükséges védettségű armatúrák lettek betervezve.
A készülékek, légkezelők, kültéri hűtőegységek csatlakozásánál tiltó kapcsolókat helyezzünk a karbantartási, javítási munkák végzéséhez. A légkezelő vezérlő egységeit a klinikai épületfelügyeleti rendszerbe kell csatlakoztatni, az egységes felügyelet és üzemeltetés követelményi szerint az informatikai hálózat segítségével.
A szerelvények világos színűek és süllyesztett kialakításúak, az ipari jellegű a védettség illetve a besorolásnak megfelelően, falon kívüli szerelvények alkalmazásával biztosított.Részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 179 - 435152

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DEK-600M FOK alagsori bővítés és korszerűsítésEFOP
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy Utca 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 366896170 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020. június 5.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak:45453000-7
45200000-9
45215100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészet: A Fogorvostudományi Kar épületegyüttese az alagsori bővítésnek köszönhetően egy új hallgatói fantomlaborral valamint egy fogtechnikai laborral bővül, korszerűsödik. Az alagsori szinten továbbá kialakításra kerül, a süllyesztett rézsűs területen 45 db kerékpártároló. A meglévő keleti épületszárny UNIVÁZ rendszerű előregyártott vasbeton szerkezetből épült, melyhez csatlakozik az új bővítés. A bővítés alapozása: pilléralap, sávalap/ a felmenő teherhordó szerkezet: monolit vb. falak, pillérek, Porotherm 30 N+F tégla falazóblokk/ a födém: 24 cm vtg. monolit, rejtett gerendafejes vasbeton födém/ az átkötő nyaktag könnyűszerkezetes hőszigetelt szendvics födémszerkezet/ a belső válaszfalak 10 cm vtg téglafalak, valamint 10 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfalak/ a kerékpártároló „L” alakú támfala 20 cm vtg. vasbeton szerkezet. A belső kialakítás a mai kor igényeinek megfelelően készül.A kivitelezéssel érintett nettó alapterület: 663,74 m2/hidegpadló burkolat:534,74m2,fal-pillér-oszlopburkolat 746,29m2,belső felületképzés 394,58m2.
Gépészet: Mind a meglévő, mind az új részen új hidegvíz, melegvíz és cirkulációs vezeték rendszer épül ki a meglévő alapvezetékre történő csatlakozással. Az újonnan beépített fogyasztók újonnan, padlóban szerelt szennyvíz vezetékre kötnek rá.
A meglévő, átalakítandó helyiségekben a jelenleg is meglévő radiátoros hálózat marad meg a szükséges helyeken a radiátorok áthelyezésével, illetve cseréjével, illetve a kapcsolódó szerelvények cseréjével. A meglévő és újonnan épülő helyiségek radiátoros fűtése a meglévő fűtési szabályozó blokkra történő csatlakozással biztosítható.
A Fogtechnikai és Fantom labor légcseréjét két új (LK1 és LK2) légkezelő biztosítja, melyek fűtése a primer fűtési rendszerre történő rácsatlakozással, térfogatáram korlátozó és nyomáskülönbség szabályzó szelepen keresztül történik.A hűtés két rendszerrel lesz biztosítva, egyik a friss levegő hűtését biztosítja a légkezelőkön keresztül, a másik pedig split (VRV) rendszerű, mely a komforthűtést biztosítja a helyiségekben a kazettás álmennyezetbe épített beltéri egységek segítségével.
A kiépítendő tisztított víz rendszer a meglévő és új helyiségek technológiai vízellátását és vízelvezetését biztosítja. A vízlágyító berendezések kapacitása a jelenleg meglévő rendszerről ellátható. Az újonnan kiépítendő csőhálózat egy zárt kört alkot, indulásuk a szivattyú után történik, és érkezésük a lágyvíz tartályban végződik. A technológiai víz hálózat csőanyaga vörösréz cső.
Orvosi gáz tekintetében a meglévő ellátó rendszer bővítése, átalakítása, új sűrített levegő központ kialakítása szükséges, az új vezetékek anyaga vörösréz.
A felújítás, bővítés során új földgáz hálózat épül ki az újonnan beszerzendő bunsen égőkhöz, a vezetékek anyaga fekete acél cső.
Erős és Gyenge áram: A fenti létesítményben kialakítandó fantom labor- műhely technológiák ellátása normál elektromos hálózatot igényelnek, a laborok installációja technológiai adatszolgáltatás alapján lett tervezve.
Az alagsori átalakítás nem igényel aggregátoros, sem szünetmentes energiacsatlakozást. A világítást a meghatározott technológiához, a medikai, labor helyiségekben, a hallgatók szervezett munkakörülményeinek biztosítása alapján határozták meg.
Általános világítást biztosító rendszert a technológiai helyiségek besorolásának szükséges védettségű armatúrák lettek betervezve.
A készülékek, légkezelők, kültéri hűtőegységek csatlakozásánál tiltó kapcsolókat helyezzünk a karbantartási, javítási munkák végzéséhez. A légkezelő vezérlő egységeit a klinikai épületfelügyeleti rendszerbe kell csatlakoztatni, az egységes felügyelet és üzemeltetés követelményi szerint az informatikai hálózat segítségével.
A szerelvények világos színűek és süllyesztett kialakításúak, az ipari jellegű a védettség illetve a besorolásnak megfelelően, falon kívüli szerelvények alkalmazásával biztosított.Részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 378176517
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy Utca 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Internetcím(ek): (URL) www.hunep.hu
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. sz. módosítás (2019. október 11.): A vállalkozó 2019. szeptember 10. napján az alapszerződésben megjelölt felelős műszaki vezető cseréjét jelentette be a megjelölt felelős műszaki vezető leterheltségére tekintettel. Megrendelő a felelős műszaki vezető cseréjét elfogadja tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a megjelölt felelős műszaki vezető helyett bevont új felelős műszaki vezetővel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ott megjelölt felelős műszaki vezetővel együtt felelt meg, továbbá az új felelős műszaki vezető az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember, ezáltal a felelős műszaki vezető cseréje összhangban áll a Kbt. 138. § (2) és a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással módosították az alapszerződésben a felelős műszaki vezető személyét.

2. sz. módosítás (2020. június 5.): A felek a szerződésmódosítást a Kbt. 197. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kötik meg. A szerződés módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre arra tekintettel, hogy a fent megjelölt körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés alanya, tárgya, tartalma átfogóan és lényegesen nem változik meg.
A szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek megállapítják, hogy a szerződés mindkét fél részéről történő teljesítése még nem történt meg, erre tekintettel a szerződés még nem szűnt meg.
A fenti indokok alapján a felek a szerződés műszaki tartalmát elmaradt munkák és pótmunkák miatt módosítják, továbbá a teljesítési határidőt meghosszabbítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek a szerződésmódosítást a Kbt. 197. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kötik meg. A szerződés módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre arra tekintettel, hogy a fent megjelölt körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés alanya, tárgya, tartalma átfogóan és lényegesen nem változik meg.
A szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek megállapítják, hogy a szerződés mindkét fél részéről történő teljesítése még nem történt meg, erre tekintettel a szerződés még nem szűnt meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 366896170 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 378176517 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben