Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10936/2020
CPV Kód:42900000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont 7624 Pécs, Ifjúság u. 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költésvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatés, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Dorina
Telefon: +36 304127947
E-mail: simon.dorina@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000513812020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000513812020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költésvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatés, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HPHT iszapnyomó cella GINOP-2.2.1-15-2017-00102PTE
Hivatkozási szám: EKR000513812020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db HPHT iszapnyomó cella (szűrőprés, nyomócella fúrási folyadékokra) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét legalább 3 fő részére legalább 2 órában.
Fúrási folyadékok (fúróiszap) tesztelése nagy nyomáson (minimum 1800 psi) és magas hőmérsékleten (+150°C felett). Rendelkezzen két-nyílású, menetes mintatartó cellával és nyomáskiegyenlítő tartállyal.
Feladat: folyadék-szilárd rendszerek (szuszpenziók) szétválasztása dinamikus rendszerben.
A nettó ajánlati ár magában foglalja az 1 év teljes körű helyszíni garanciát, beleértve a meghibásodott alkatrészek cseréjét.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HPHT iszapnyomó cella
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont 7624 Pécs, Ifjúság u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db HPHT iszapnyomó cella (szűrőprés, nyomócella fúrási folyadékokra) beszerzése 12 hónap teljeskörű jótállással a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Fúrási folyadékok (fúróiszap) tesztelése nagy nyomáson (minimum 1800 psi) és magas hőmérsékleten (+150°C felett). Rendelkezzen két-nyílású, menetes mintatartó cellával és nyomáskiegyenlítő tartállyal. Feladat: folyadék-szilárd rendszerek (szuszpenziók) szétválasztása dinamikus rendszerben.
Értékelés:
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján történik.
Ponthatár: 0-10
Nettó ajánlati ár – fordított arányosítás, részletezés a KD-ben;
500 ml-es mintatartó cella biztosítása és min. 100 ml-es nyomáskiegyenlítő biztosítása tartállyal – pontkiosztás, részletezés a KD-ben.
Iszap- és cementvizsgálati berendezés: Ajánlatkérő az iszap- és cementvizsgálati berendezés alatt olyan szűréstechnikai berendezéseket ért, amelyekkel nagy nyomáson és hőmérsékleten lehet fúróiszapokat vizsgálni. Ezt az Ajánlatkérő fúrási folyadékok (pl. fúróiszap) vizsgálatára használja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 500 ml-es mintatartó cella biztosítása és min. 100 ml-es nyomáskiegyenlítő biztosítása tartállyal (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00102
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 3 hónap alatt 90 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek ( közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2 . § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész:alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Irányadóak továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett összességében legalább nettó 2 500 000 Ft fúrási iszap- és cementvizsgálati berendezés szállításából származó referenciával.
Tárgyi eljárásban Ajánlatkérő 1 db eszközt kíván beszerezni, így nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény.
Fentiekre való tekintettel Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér
Amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A késedelmi kötbér alapja az Eszköz nettó vételára, mértéke a késedelemmel érintett munkanaponként a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér
Amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani. Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja az Eszköz nettó vételára, mértéke a kötbéralap 30%-a.
Jótállás kezdő időpontja: a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződés szerinti teljesítés időpontja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet ( továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.KD rendelk.-re bocs.-val kapcs.további info.-k, a KD elérése: EKR rendszerben. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető.Közös aj.tétel esetén elegendő,ha az egyik ATeléri.
2.AT-nek,vmennyi közös AT-nek az ajánlatában(AJ)be kell nyújtania:
— a Kbt.66.§(2)és(6)bek., Kbt. 67.§(1),(3)és(4)bek.szerinti nyil.-okat a KD-ban megh.tart.-mal(nemleges nyil.-ok is);
— a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolv.lapot,melyben fel kell tüntetnie az AT(k) nevét,címét+a főbb, számszerűsíthető adatokat,melyek a bírálati szemp alapján ért.-re kerülnek;
— a kieg.táj.-ok figy.-be vételére,az idegen nyelvű dok.-okról készített magyar nyelvű ford.-ok tartalmának hitelességére vonatkozó nyil.-ot.
3. Az AJ-nak tartalm. kell az AT, közös AT-k, ill. az AJ-ban nyil.-ot aláíró alváll. és alkalm.-ot igazoló szerv esetében az alábbi iratokat:
— AJ-ban bármilyen nyil.-ot aláíró szem.aláírási címpéldánya v a cégnyilvánosságról,a bíróságicégelj-ról és a végelsz-ról szóló 2006. évi V.tv.9.§(1)bek.szerinti aláírási-mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,AJ aláírására vonatkozó írásos meghatalm.-t,a meghatalmazott aláírásával,teljes bizonyító erejű magánokiratbafogl.
4.Ha több GSZ közösen nyújtott be AJ-ot,az arról szóló megáll.-t csatolni kell a KD-ban meghat.tart.-al.A megáll.-ban a közös AT-knek a szerz.szerű teljesítésért egyetemleges fel.-et kell vállalniuk.
5.Az AJ-ban vmennyi ig.-t és dok.-ot magyar nyelven kell benyújtani.Az AK a ford.esetén az AT általi magyar ford.-t fogad el. A ford. tartalmának helyességéért az AT felel.
6.AK felhívja az AT figyelmét arra,h a min. AT-k hiv. jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki és szakmai alkalm.-nak felt.-it és azok igazolását a III.1.3) pontban.
7.AK a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)-(6) bek. alapján a közbesz.elj. műszaki leírásában leírtakkal minden szempontból egyenért.termék megajánlását is elfogadja AT-nek AJ-hoz csatolnia kell az egyenért-et alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dok-at, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dok. vagy független,szakmailag elismert szervezet minősítését.AT felelőssége,hogy az általa az AJban megadott adatok alapján az AJ megfelelősége megállapítható legyen.
8.AK részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy tárgyi eljárásban 1 db eszközt kíván beszerezni.
9.AK a Kbt.35§(8)–(9)bek.alapján a nyertes AT(k)-nek nem teszi lehetővé GSZ alapítását.
10.Az AJ-ban szereplő dok.-ok formai követelményeire a Kbt.47.§(2)bek.az irányadó.
11.AK az aj.kötöttség IV.2.6) pontban szereplő 2 hónapos időtartamán 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés alatt zajlik.
12. Szakmai ajánlat: Az ajánlattevők kötelesek megadni szakmai táblázat (Excel) kitöltésével a megajánlott termék műszaki paramétereit.
13: További dokumentumok: Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó vagy meghatalmazott képviselője által kiadott, a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek, valamint a felolvasólapon szereplő értékelési szempontra tett megajánlásnak való megfelelőséget alátámasztó adatokat tartalmazó leírást, termékismertetőt cégszerűen aláírva. Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt AT a hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek, ezért érvénytelen.
14. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
16. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk pont folytatása:
17. Az Eszközök vételára a GINOP-2.2.1-15-2017-00102 jelű pályázat keretein belül, 100,000000%-ban európai uniós forrásból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre, a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozott módon. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(6)bek, a Ptk 6:130.§(1)-(2) bek vonatkozó előírásainak figyelembe vételével történik.
A késedelmi kamat megállapítása a Ptk.6:155.§-a alapján történik.
Ha az AT nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,úgy köteles a tényleges kifizetés időpontjától sz. 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást AK-nek benyújtani.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közb. eredményeként nem köthető érvényesen szerz. olyan jogi személlyel,jogi személyiséggel nem rendelkező szerv-el,ill. a létrejött szerz. alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szerv.részére,mely nem minősül átlátható szervezetnek.Az átlátható szerv. megh. a nemzeti vagyonról szóló 2011.éviCXCVI.törvény 3.§(1)bek 1. pontja tartalmazza.
18. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
19. AK nevében eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn (lsz:00883) és Onhausz Nikolett(lsz.:01030)
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák