Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:10973/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Harkány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zebra Ostyánszki Autósiskola Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albrecht Ferenc
Telefon: +36 72480100
E-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzések EFOP projektek keretében
Hivatkozási szám: EKR000394842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közúti járművezetői képzés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80411000-8
További tárgyak:80411100-9
80411200-0
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. Közúti járművezetői képzés EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) "C" kategóriás jogosítvány -
Tehergépkocsi vezetői engedély - 3 "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) - 2 "C" + "D" kategóriás jogosítvány - 10 "C" + "E"
kategóriás jogosítvány - 5 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási
díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges
eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri
alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban
értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 212
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00049

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14982 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Közúti járművezetői képzés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zebra Ostyánszki Autósiskola Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46190602
Postai cím: Felszabadulás Utca 17
Város: Siklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: zebra.o.autosiskola@gmail.com
Telefon: +36 203615222
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7641700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80411000-8
További tárgyak:80411100-9
80411200-0
80500000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. Közúti járművezetői képzés EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) "C" kategóriás jogosítvány -
Tehergépkocsi vezetői engedély - 3 "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) - 2 "C" + "D" kategóriás jogosítvány - 10 "C" + "E"
kategóriás jogosítvány - 5 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási
díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges
eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri
alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban
értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 212
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7641700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zebra Ostyánszki Autósiskola Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46190602
Postai cím: Felszabadulás Utca 17
Város: Siklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: zebra.o.autosiskola@gmail.com
Telefon: +36 203615222
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől Az 5. rész tekintetében: 212 nap A teljesítés ezen időtartamon belül bármikor végezhető azzal, hogy a képzésen résztvevő személyeknek a végteljesítési határidőig oklevéllel (bizonyítvánnyal) a képzés jellegének megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tanulók vállalkozási szerződés teljesítését negatívan befolyásoló magatartása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7641700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 7641700 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben