Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10984/2020
CPV Kód:72268000-1
Ajánlatkérő:Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33057813
Postai cím: Köves Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakonyi - Szabó Krisztina gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896255
E-mail: gazdtitkarsag@delpestikorhaz.hu
Fax: +36 12847657
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delpestikorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delpestikorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Medikai informatikai rendszer”
Hivatkozási szám: EKR001364952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Medikai informatikai szoftverrendszer telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetés támogatása (távoli) komplex szolgáltatás formájában az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő valamennyi telephelyén egységesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 003447 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 043 - 101935
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ajánlattevő feladatai a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés keretén belül
• A medikai informatikai szoftverrendszer és operációs és adatbázis-kezelő szoftver környezetének, valamint a medikai szoftverek licenc biztosítása / teljes körű (500 db egyidejű bejelentkezett felhasználó és korlátlan számú regisztrált felhasználó) használati jogának biztosítása a szerződés teljes futamidejére.
• Medikai informatikai szoftver rendszer telepítése és bevezetése az ajánlatkérőnél, a szükséges adatmigrációs, rendszer-integrációs, oktatási, telepítési, konfigurálási és tesztelési feladatokkal.
• A medikai informatikai szoftverrendszer teljes körű, a hibajavításokon túli, a szükséges módosításokat, bővítéseket és rendszerillesztéseket is tartalmazó szoftver verziója.
• A medikai informatikai szoftverrendszer folyamatos követése, a jogszabályi és az intézményi IT környezet, valamint az alkalmazási feltételeknek való folyamatos megfeleltetéssel.
• A medikai informatikai szoftverrendszer karbantartása a teljes futamidő alatt, garantálva ezzel a hibamentes, teljes körű adatbázisokat és a magas rendelkezésre állást és hibamentes alkalmazásokat.
• A medikai informatikai szoftverrendszer szerver és kliens oldali üzemeltetés támogatása (távoli).
Betegellátási adatok:
• A fekvőbeteg ellátás összes szervezett ágyszáma: 1 253 db + 25 nappali férőhely
• Járó beteg rendelések összes szervezett óraszáma: 3 483 óra/hét
o Ebből tüdőgyógyászat és labor óraszám (nem érintett szoftver) 333 óra/hét
• Betegellátási mennyiségi adatok – fekvőbeteg ellátás 45 118 kiírt fekvőbeteg /év
• Betegellátási mennyiségi adatok – járó beteg ellátás 946 748 eset /év
o Ebből labor: 333 187 eset, tüdőgyógyászat 23 535 eset, MR 1 290 eset
• Betegellátási forgalmi mutatók – fekvőbeteg ellátás: átlagosan 123 kiírt fekvőbeteg (naptári napra számolva)
• Betegellátási forgalmi mutatók – járó beteg ellátás: átlagosan 3 290 eset (SBO és diagnosztikai munkahelyen naptári napra átlagolva, ambulanciák és szakrendelések munkanapra)
A megadott adatok és mutatók tájékoztató jellegűek, a 2018. évi tényleges adatok alapján
kerültek összeállításra.
ÜTEMEZÉS: Feladat meghatározása / Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított
• Rendszer előzetes tesztelése (annak bemutatása, hogy a szakmai ajánlatban foglaltaknak megfelelően valamennyi funkció működik) / 30 nap
• Szükséges hardver eszközök leszállítása, telepítése (amennyiben szükséges) / 30 nap
• Licencek átadása, programok telepítése / 30 nap
• Tesztrendszer telepítése, fejlesztések lezárása, interfészek kialakítása / 45 nap
• Migráció, kulcsfelhasználói oktatások megtartása / 60 nap
• Felhasználói oktatások megtartása / 90 nap
• Tesztelés lezárása, éles indulás / 180 nap
• Éles indulást követően a rendszer működésnek támogatása / Az éles indulástól számított 48 hónap
A szerződés időtartama: az éles indulást követő 48 hónap (mely az előkészítés 6 hónapos időtartamát nem tartalmazza)
Helyesen:
Ajánlattevő feladatai a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés keretén belül
• A medikai informatikai szoftverrendszer és operációs és adatbázis-kezelő szoftver környezetének, valamint a medikai szoftverek licenc biztosítása / teljes körű (500 db egyidejű bejelentkezett felhasználó és korlátlan számú regisztrált felhasználó) használati jogának biztosítása a szerződés teljes futamidejére.
• Medikai informatikai szoftver rendszer telepítése és bevezetése az ajánlatkérőnél, a szükséges adatmigrációs, rendszer-integrációs, oktatási, telepítési, konfigurálási és tesztelési feladatokkal.
• A medikai informatikai szoftverrendszer teljes körű, a hibajavításokon túli, a szükséges módosításokat, bővítéseket és rendszerillesztéseket is tartalmazó szoftver verziója tekintetében a szoftver licenc/teljes körű használati jog biztosítása Megrendelő részére.
• A medikai informatikai szoftverrendszer folyamatos követése, a jogszabályi és az intézményi IT környezet, valamint az alkalmazási feltételeknek való folyamatos megfeleltetéssel.
• A medikai informatikai szoftverrendszer karbantartása a teljes futamidő alatt, garantálva ezzel a hibamentes, teljes körű adatbázisokat és a magas rendelkezésre állást és hibamentes alkalmazásokat.
• A medikai informatikai szoftverrendszer szerver és kliens oldali üzemeltetés támogatása (távoli).
Betegellátási adatok:
• A fekvőbeteg ellátás összes szervezett ágyszáma: 1 253 db + 25 nappali férőhely
• Járó beteg rendelések összes szervezett óraszáma: 3 483 óra/hét
o Ebből tüdőgyógyászat és labor óraszám (nem érintett szoftver) 333 óra/hét
• Betegellátási mennyiségi adatok – fekvőbeteg ellátás 45 118 kiírt fekvőbeteg /év
• Betegellátási mennyiségi adatok – járó beteg ellátás 946 748 eset /év
o Ebből labor: 333 187 eset, tüdőgyógyászat 23 535 eset, MR 1 290 eset
• Betegellátási forgalmi mutatók – fekvőbeteg ellátás: átlagosan 123 kiírt fekvőbeteg (naptári napra számolva)
• Betegellátási forgalmi mutatók – járó beteg ellátás: átlagosan 3 290 eset (SBO és diagnosztikai munkahelyen naptári napra átlagolva, ambulanciák és szakrendelések munkanapra)
A megadott adatok és mutatók tájékoztató jellegűek, a 2018. évi tényleges adatok alapján
kerültek összeállításra.
ÜTEMEZÉS: Feladat meghatározása / Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított
• Rendszer előzetes tesztelése (annak bemutatása, hogy a szakmai ajánlatban foglaltaknak megfelelően valamennyi funkció működik) / 30 nap
• Szükséges hardver eszközök leszállítása, telepítése (amennyiben szükséges) / 30 nap
• Licencek átadása, programok telepítése / 30 nap
• Tesztrendszer telepítése, fejlesztések lezárása, interfészek kialakítása / 45 nap
• Migráció, kulcsfelhasználói oktatások megtartása / 60 nap
• Felhasználói oktatások megtartása / 90 nap
• Tesztelés lezárása, éles indulás / 180 nap
• Éles indulást követően a rendszer működésnek támogatása / Az éles indulástól számított 48 hónap
A szerződés időtartama: az éles indulást követő 48 hónap (mely az előkészítés 6 hónapos időtartamát nem tartalmazza)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Késedelemi kötbér:
Az éles indulást megelőző időszakban:napi 50.000,-Ft.
Az éles indulását követő időszakban:
Kritikus hiba esetén: 2.000,-Ft/óra.
Súlyos hiba esetén: 25.000,-Ft/nap.
Egyéb hiba esetén: 10.000,-Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítéséből még hátralévő időre vetített, havi nettó átalánydíj értékének 15 %-a.
Fizetés: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §, Ptk. 6:155. § (1) bek., a Kbt. 27/A, 135. § (1), (5) és (6) bek. szerint (HUF). Előleg nincs. Fiz.hi.: 60 nap.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
Helyesen:
Késedelemi kötbér:
Az éles indulást megelőző időszakban:50.000,-Ft/naptári nap.
Az éles indulását követő időszakban:
Kritikus hiba esetén: 2.000,-Ft/óra.
Súlyos hiba esetén: 25.000,-Ft/naptári nap.
Egyéb hiba esetén: 10.000,-Ft/naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítéséből még hátralévő időre vetített, havi nettó átalánydíj értékének 15 %-a.
Fizetés: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §, Ptk. 6:155. § (1) bek., a Kbt. 27/A, 135. § (1), (5) és (6) bek. szerint (HUF). Előleg nincs. Fiz.hi.: 60 nap.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívás módosításával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat is módosította .
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ