Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10986/2020
CPV Kód:64100000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000474432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000474432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-917 Ügyirat kézbesítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000474432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64100000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem dokumentum és ügyirat-kezelési feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni Egyetem dokumentum és ügyirat-kezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64110000-0
További tárgyak:64112000-4
64113000-1
64122000-7
64100000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó feladatok:
1. Központi Iratkezelőségek üzemeltetése
a) Központi Postázás - Beérkező és Kimenő postai küldemények kezelése a Debreceni Egyetem és
a Magyar Posta Zrt. szerződése szerint
b) Központi küldemény-érkeztetői feladatok ellátása
c) Egyetemi belső intézményi kézbesítés feladatok ellátása
d) Diszpécserközpont üzemeltetése
e) Sürgős ’Ad-Hoc’ futárpostai kézbesítési szolgáltatás
f) Vizsgálati mintaszállítás
g) Városi kézbesítés, egyéb ügyintézés, általános „eljárói” vagy hivatalsegéd feladatok ellátása,
azonnali futárszolgálattal történő kézbesítés
2. Központi Irattár üzemeltetése
a) Irattározás, levéltári kezelés
b) Iratkölcsönzés
c) Iratmegsemmisítés
3. A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Központi Irattártól elkülönülő iratanyagának csökkentett szolgáltatást tartalmazó irattározása és sürgős „Ad-Hoc” (eseti) dokumentumkölcsönzés és kézbesítés feladatai
Éves mennyiségi jellemzők:
A Papírusz nyilvántartási rendszerekben vonalkóddal érkeztetett küldemények: 393 000 db
Egyéb nyilvántartási rendszerekben vonalkóddal érkeztetett küldemények: 46 000 db
Belső feladott küldemények (belső irodai kézbesítés): 302 000 db
Kézbesítési pontok száma: 221 db
Belső kézbesítések száma: 104 290 kézbesítés
Magyar Postától átvett küldemények: 131 022 db
Magyar Postának átadott küldemények: 243 593 db
Vonalkód címkék száma: 439 000 db
Ad-hoc küldemények: 5 151 db
Városi kézbesítés, egyéb ügyintézés: 940 db
Irattár üzemeltetése (kezelt köziratok mennyisége iratfolyóméter):
szerződéskötés időpontjában várhatóan: 16 500 (ifm)
KEK belépését követően (nov.01-től): 23 500 (ifm)
A Központi Irattárból kölcsönzött iratok száma: 16 535 db
Központi Irattári logisztika: 1 384 db
Iratmegsemmisítés: 24 133 kg
Gépjárműfutás (km-ek száma) 133 009 km
A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
IV.1.11. folytatása:
1.4 A DE KEK Iratanyagának csökkentett szolgáltatásra vonatkozó irattározási díja (Ft/iratfolyóméter/hó) / súlyszám 7.
1.5 A DE KEK sürgős ’Ad-Hoc’(eseti) dokumentumkölcsönzés és kézbesítés feladatainak díja (Ft/db)/ súlyszám 2.
2. Az alkalmassági szempontnál megadott gépjárművek közül hány felel meg az EURO-6 káros anyag kibocsájtási norma előírásoknak (db) (min: 0 db, legkedvezőbb szintje: 3 db) súlyszám: 10.
Ajánlattevőknek csatolniuk szükséges az ajánlatuk részeként a forgalmi engedélyt.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 1., Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bek., a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1)-(2) bek. szerint.
2., Szakmai alkalmasság igazolási módok:
M.1.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből dokumentum és ügyirat-kezelés (iratkézbesítés, iratérkeztetés, irattár üzemeltetés)] szerinti szolgáltatásainak ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint(min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és mennyisége)
Folyt.VI.4.3.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes Ajánlattevő a telj.igazolás alapján jogosult számlát kiállítani. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított
30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján teljesíti a kifizetést.
Mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a teljesítés megkezdésére előírt határidő olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, 2%-a/nap mértékű, órákban meghatározott határidő esetén 0,1%/óra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérszámítás alapja a késedelemmel érintett vállalkozói díj.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési részszempontok: 1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám: 90.
1.1 Ajánlati ár Központi Iratkezelőségek üzemeltetése („sürgős ’Ad-Hoc’ futárpostai kézbesítés” nélkül) (Ft/hó) / súlyszám 46.
1.2 A Központi Iratkezelőségek üzemeltetése kapcsán a sürgős ’Ad-Hoc’ futárpostai kézbesítés díja (Ft/db) / súlyszám 2.
1.3 A Központi Irattár üzemeltetésének kapcsán az Iratfolyóméter (ifm) díja (Ft/iratfolyóméter/hó) / súlyszám 33.
Folytatás: II.2.4.pontban
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat,stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
8.Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.35.§)
9. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B§ (2) bek alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
10. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot. 11.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
13. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (4) (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
15. Az ajánlati kötöttség 60 nap
16. AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő felelősségbiztosítás megkötését, melynek mértéke: 10 MFt/kár, 50MFt/év.
18. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányértékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár és a a min. szempont vonatkozásában
19. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő Lajstromszám: 00681
20.Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbi körülmények miatt zárja ki: A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet egységes szerkezetben kezeli a közfeladatot ellátó szervek dokumentum- és ügyirat kezelését. A dokumentum és ügyirat-kezelési feladatainak ellátása, a szükséges tevékenység egységes rendszerben való megvalósítása, az egyes feladatok egymással összefüggő komplex jellege a részajánlattétel kizárásának indoka. Az irattárból jelentős és folyamatos iratanyag kerül kikérésre. Az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából (irányítás, végrehajtás, ellenőrzés) nehezen kivitelezhető, illetve a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva Ajánlatkérő álláspontja szerint a részajánlattétel biztosítása a minőség és szakmai szolgáltatás színvonalát veszélyezteti, továbbá az is, hogy az eljárás tárgyát képező szolgáltatás megbontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését eredményezné.
Folytatás VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Folyt. III.1.4.
M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
— képzettségüket vagy végzettségüket igazoló okiratok másolata,
— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,
— a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződésteljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak.
M3) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, illetve műszaki felszereltségről azok leírásával, azok típusának, megnevezésének, ismertetésével, valamint a rendelkezési jog megjelölésének megadásával.
Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt vagy lízingelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása.
Alkalmassági feltételek: M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, legalább egy darab legalább 12 hónapos időtartamban végzett, legalább 200.000 postai küldeményt kezelt vonalkódos azonosítást alkalmazó dokumentum és/vagy ügyirat-kezelésre vonatkozó referenciával
- legalább egy darab legalább 12 hónapos időtartamban végzett, legalább 5000 iratfolyóméter iratanyagra vonatkozó irattár üzemeltetési referenciával
- legalább egy darab legalább 12 hónapos időtartamban végzett, legalább 100.000 db küldeményt kezelt és legalább 100 kézbesítési pontot tartalmazó belső intézményi és/vagy kézbesítési referenciával. A fenti kritériumoknak
AT. több referenciával is megfelelhet.
M2) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- legalább 1 fő 36 hónapos iratkezelői szakmai gyakorlattal rendelkező olyan szakemberrel, akik rendelkeznek (OKJ 52345203) iratkezelő, irattáros szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű képzettséggel,
- legalább 1 fő 36 hónapos segédlevéltáros szakmai gyakorlattal rendelkező olyan szakemberrel, akik rendelkeznek (OKJ 5432202 vagy 52 322 02) segédlevéltáros szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű képzettséggel,
- legalább 1 fő, 36 hónapos postaforgalmi szakmai gyakorlattal rendelkező olyan szakemberrel, akik rendelkeznek postaforgalmi szakképesítéssel (postaforgalmi szakközépiskolai érettségi) vagy azzal egyenértékű képzettséggel.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
M3) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi
üzemképes és a teljesítésre alkalmas eszközökkel és berendezésekkel:
- legalább 10 000 iratfolyóméter mennyiségű irat tárolására alkalmas helyiséggel/raktárhelyiséggel,
- legalább 1 db DIN 66399 szabvány szerinti P-2 besorolású ipari iratmegsemmisítő berendezéssel,
melynek óránkénti áteresztő képessége meghaladja a 300 kg-ot,
- legalább 4 db gépjárművel, melyből 3 db legalább 3000 l űrtartalom szállításra alkalmas gépjármű
- legalább 6 db segédmotorral és/vagy elektromos robogóval
Folyt.VI.3.
21. Nyertes AT-nek szerződéskötési feltételként rendelkeznie és csatolnia kell az MSZ EN ISO 9001:2015 v.azzal egyenértékű dokumentum és ügyirat kezelésre vonatkozó minőségirányítási rendszerének-bármely nemzeti rendszerben akkreditált-tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát v. a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását
22. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként be kell nyújtania a szolgáltatás részletes működési tervét.
23. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
24. Az ajánlatok bontása:2020.07.03. 13:00
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az EKR-ben történik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)