Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10996/2020
CPV Kód:79418000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Meditkonzult Kft.;IMPERIAL TENDER Kft.;NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ) www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási, és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni: - közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel, - közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig, - a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan: - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása, - közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés, - a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) - a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása, - jogorvoslati eljárások során történő közreműködés, ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárásokban, - közreműködés a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben, - a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (jogorvoslati eljárásokban és peres eljárásokban történő közreműködés, nem a nyertes ajánlattevő által bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása) A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Várható mennyiség: 150 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ. Az eljárások nagy részének lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 187 - 423205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Meditkonzult Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lház. 3. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 800000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2020.06.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79418000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79418000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási, és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint:
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni: - közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel, - közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig, - a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan: - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása, - közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés, - a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) - a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása, - jogorvoslati eljárások során történő közreműködés, ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárásokban, - közreműködés a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben,
- a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (jogorvoslati eljárásokban és peres eljárásokban történő közreműködés, nem a nyertes ajánlattevő által bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása)
A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Várható mennyiség: 150 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ. Az eljárások nagy részének lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 800000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Meditkonzult Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lház. 3. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): . Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.1. pont szerinti táblázatban a „Kbt. 113 § (5) bek. a)-c) pontok szerinti hirdetménnyel induló eljárás teljes körű lebonyolítása” sor törlésre kerül, a további eljárástípusok tekintetében a Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Megbízott a Szerződésben rögzített feladatai ellátásáért az alábbi megbízási díjra jogosult:
Feladat megjelölése Nettó átalány megbízási díj (alapdíj)
a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása 1.000.000,- Ft/eljárás
a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolgáltatás) 1.800.000,- Ft/eljárás
a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) 2.500.000,- Ft/eljárás
a Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolgáltatás) 1.800.000,- Ft/eljárás
a Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) 2.500.000,- Ft/eljárás
uniós nyílt, a Kbt. II. része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolg. megrendelés) 2.750.000,- Ft/eljárás
uniós nyílt, a Kbt. II. része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) 4.500.000,- Ft/eljárás
keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (1-10 részajánlatig) 350.000,- Ft/részajánlat
egyéb szerződéses feladat ellátása [jogorvoslati eljárásokban és peres eljárásokban történő közreműködés, nem a nyertes ajánlattevő által bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása] (Ft/óra) 20.000,- Ft/óra
2.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.2. pont (v) pontot az alábbiak szerint módosítják:
„(v) a megismételt eljárás során a Megbízott a megismételt eljárás szerződés szerint kalkulált díj 60 %-ának megfelelő összegű megbízási díjra jogosult abban az esetben, ha a megelőző eljárás során keletkezett dokumentumok jelentős átdolgozása (pl.: új alkalmassági követelmények, értékelési szempontok) nem szükséges.
Felek nem jelentős módosításnak tekintik azt az esetet is, amennyiben a megismételt eljárás a megelőző eljáráshoz képest, ugyanabban az eljárásrendben, de más eljárás fajtában kerül lefolytatásra (pl. Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás helyett Kbt. 98. § (2) bekezdés szerinti eljárás). A több alkalommal megismételt eljárás esetén a megbízási díj a közvetlenül megelőző eljárás kalkulált díjához képest kerül megállapításra. Azaz az 1. alkalommal megismételt eljárás díja az eljárásra kalkulált díj 60%-a. A 2. alkalommal megismételt eljárás díja az 1. alkalommal megismételt eljárásra kalkulált díj 60 %-a, majd minden további, megismételt eljárásban az előző eljárásban kalkulált díj 60%-a számítandó.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződés 2.1. pont szerinti módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek betartása mellett kerül sor.Jelen esetben a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) hatályon kívül helyezte a 113. § szerinti eljárást 2020. február 1-jétől, helyette a Kbt. 112. § szerinti eljárást lehet lefolytatni.A jogszabályi környezet változása tehát olyan előre nem látható körülmény, amely indokolttá tette a Megbízó által lebonyolítandó eljárásfajták módosítását a hatályos törvényi rendelkezésnek.A módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott szolgáltatás megvalósítása az ott meghatározott feltételekkel), és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti szerződés jellegéhez.a Szerződés jelen megállapodás 2.2. pont szerinti módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett kerül sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 800000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 800000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben