Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10997/2020
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56450253
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu
 
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu

Hivatalos név: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65376230
Postai cím: Hegedűs Gyula Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btirt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.btirt.hu

Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kemenysepro.hu

Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662563
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.forkert.hu

Hivatalos név: FŐKERT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75438115
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu/fokert-mernokiroda-kft
A felhasználói oldal címe (URL): www.fokert.hu/fokert-mernokiroda-kft

Hivatalos név: Virágértékesitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96041275
Postai cím: Lehel Utca 4/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.viragert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.viragert.hu

Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu

Hivatalos név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74123102
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhkzrt.hu

Hivatalos név: Tahi Faiskola és Dísznövénytermesztő - Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10833775
Postai cím: Tahi-Nagykert 050/3
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tahi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tahi.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575212020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése 2020-22.
Hivatkozási szám: EKR000575212020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése 2020-22
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése 2020-22
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
1. Könyvvizsgálati szolgáltatások: Ajánlatkérők számára a 2020., 2021, és opcióként a 2022. évekre vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az Ajánlatkérőkre vonatkozó jogszabályok előírásaival összhangban elkészített éves mérlegbeszámolójának, valamint a BVH Zrt. éves konszolidált mérlegbeszámolójának törvényi követelmények szerinti felülvizsgálata, auditálásának elvégzése és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása.
2. Ajánlatkérő társaságok (kivéve DHK Zrt.) 2020., 2021, illetve opcióként a 2022. évi félévente elkészülő mérlegéről és eredménykimutatásáról véleményalkotás, mely nem minősül könyvvizsgálatnak.
3. Ajánlatkérő társaságoknak szükség szerint a 2020., 2021, illetve opcióként a 2022. évi közbenső mérlegbeszámolója törvényi követelmények szerinti felülvizsgálata, auditálásának elvégzése és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása.
4. DHK Zrt. Ajánlatkérő 2020.09.30, 2021.09.30, illetve opcióként 2022.09.30. időpontra vonatkozó évközi mérlegének időközi, helyszíni vizsgálata, a vizsgálatról írásos formában készült vélemény átadása.
5. A FŐKÉTÜSZ Kft. Ajánlatkérő 2020. évi, illetve opcióként 2021. és/vagy 2022. évekre vonatkozóan az 1., 2., illetve 3. pontban megfogalmazott feladatok elvégzése.
6. Tanácsadói szolgáltatások: Ajánlatkérők mérlegbeszámolóival, illetve egyéb speciális számviteli problémák megoldásával, pénzügyi, adózási kérdések megválaszolásával kapcsolatosan, a napi rendszeres munka során felmerülő kérdéseinek körére vonatkozóan konzultációs lehetőség biztosítása az Ajánlatkérők számára.
Az Ajánlatkérő társaságokat, azok társasági azonosítóit az ajánlati felhívás tartalmazza. Ajánlatkérő társaságok száma 11 db., a BVH Zrt. konszolidált mérlegének főösszege 2018-ban 213 Mrd Ft, a DHK Zrt. mérlegfőösszege 2018-ban 1,818 Mrd Ft.
A részleteket a nyilvános cégadatok, és mérlegbeszámolók, illetve jelen közbeszerzéshez kapcsolódó kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. alkalmassági feltételre bemutatott szakember M.2.1) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (0-120 hónap) 10
2 M.2.2. alkalmassági feltételre bemutatott szakember M.2.2) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap)  10
3 Ajánlattevő 5 munkanapos rendelkezésre állásnál rövidebb rendelkezésre állás (0-4 munkanap) 10
4 Ajánlattevő által évente és társaságonként 80 munkaórányi személyes konzultáción felül megajánlott többlet munkaórák száma (0-80 munkaóra) 10
5 Az M/1.1. alkalmassági minimum követelményben meghatározott előírás vonatkozásában az M/1.1. alkalmassági követelményen felüli referencia száma (0-3 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. Az opcionális szerződéses mennyiség felhasználására/lehívására vagy az arra való kötelezettségvállalásra nem feltétlenül kerül sor a 2022. évi mennyiségek tekintetében.
2. Az opcionális szerződéses mennyiség felhasználására/lehívására vagy az arra való kötelezettségvállalásra nem feltétlenül kerül sor a Virágért Kft., illetve a FŐKÉTÜSZ Kft. részéről.
Az opció igénybevétele esetén nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani az alábbi ajánlatkérők részére a 2020-2022. évre vonatkozóan:
Feladatok: A)-D)-ig jelölve
A) Ajánlatkérő társaság neve/negyedéves mérleg és eredmény- kimutatás vizsgálata/átvilágítási jelentés az alábbi időszakok vonatkozásában/III. negyedév
B) Féléves mérleg és eredmény-kimutatás - véleményalkotás (I. félév)
C) Éves beszámoló könyvvizsgálata és könyvvizsgálói jelentés
D) Közbenső Mérleg auditja (csak külön igénybejelentés esetén)
1. opció:
A) 2022. évi könyvvizsgálati szolgáltatás DHK Zrt. esetében igen
B) 2022. évi könyvvizsgálati szolgáltatás Összes ajánlatkérő, kivéve DHK Zrt. igen
C) 2022. évi könyvvizsgálati szolgáltatás Összes ajánlatkérő igen
D) 2022. évi könyvvizsgálati szolgáltatásÖsszes ajánlatkérő igen
2. opció
Virágért Kft.
A) nem B) igen C) igen D) igen
3. opció
FŐKÉTÜSZ Kft. 2021. évi könyvvizsgálati szolgáltatás
A) nem B) igen C) igen D) igen
4. opció
FŐKÉTÜSZ Kft. 2022. évi könyvvizsgálati szolgáltatás
A) nem B) igen C) igen D) igen
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll, — A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód: AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) pontjainak hatálya alá. AK az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az AK által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AT-nek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az AK a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015.(X.30) kormányrendelet 26. §. (1) b) pontja alapján a könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtásához előírja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által nyilvántartott, pénzügyi intézményi minősítésre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján a könyvvizsgálati szolgáltatást végző gazdasági szereplő nem szerepel a pénzügyi intézményi minősítésre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálati szolgáltatásból) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (könyvvizsgálati szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a 100 millió HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra: (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.1-M1.2 AT-nek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel. AK ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – AK felhívására benyújtandó igazolások:
Az AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb könyvvizsgálati szolgáltatásait (megjelölve a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal- és mennyiségét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, a referenciát adó személy megnevezését és elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A M1.1-M1.2 alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
M2.1-M2.2 AT-nek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó ESPD foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel. AK ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – AK felhívására benyújtandó igazolások:
Az AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).
Folytatás a VI.4.3. pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.1 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább egy cégcsoport egy teljes üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény szerint végzett konszolidált éves beszámoló auditjára vonatkozó szolgáltatási referenciával, ahol a cégcsoporton belül a konszolidációba teljeskörűen bevont társaságok száma legalább 6, és a vizsgált társaságok konszolidált mérlegfőösszege meghaladta a 150 Mrd forintot.
M1.2 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább egy szerződés keretén belül, minimum 1,3 Mrd forint mérlegfőösszeggel rendelkező, Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény) hatálya alatt működő pénzügyi intézmény tekintetében ellátott könyvvizsgálati szolgáltatási referenciával.
M2.1 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan szakemberrel, aki legalább 60 hónap aktív könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik a szakmájában a 2007. évi LXXV. törvény 2. § 29. pontja szerint fő könyvvizsgáló partnerként.
M2.2 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan szakemberrel, aki adószakértőként legalább 48 hónapos tapasztalattal rendelkezik a szakmájában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A szolg telj a 2007. évi LXXV tv hatálya alá esik
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
3. AT-nek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (6), 67. § (4) szerinti nyilatkozatokat, az ESPD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései és a Kbt. 41/A. § (4) bekezdése az irányadók.
5. AK a IV.2.6. pontban lévő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8. Az AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0–100. Pontszámítás módszere:
Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás.
Rendelkezésre állásra vonatkozó kritérium: pontkiosztás szerint
Ár: fordított arányosítás. AK az alkalmassági követelmények körében előírt 60, illetve 48 hónapot meghaladó 0-120, illetve 0-48 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott szakemberek többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) alapján a szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
10. AK a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: III.1.1; P1; M1.1, M1.2, M2.1, M2.2
11. AK nem biztosít részajánlattételt, tekintettel arra, hogy a vállalatcsoport tagvállalatai közötti egységes kommunikáció és adatáramlás miatt az azonos könyvvizsgáló által elvégzett munka kedvezőbb feltételekkel történő szerződéskötést tesz lehetővé, a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva.
12. Közös ajánlattevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
13. AT-nek a szerződéskötéskor csatolnia kell a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben meghatározott, minimum 500.000.000,- Ft. éves kárértékű, érvényes (könyvvizsgálatra vonatkozó) szakmai felelősségbiztosítást igazoló kötvényét.
14. Az AT-nek a szerződésben vállalnia kell, hogy a társaságok rendelkezésére kell állnia szakmájával kapcsolatos kérdésekben maximum 5 munkanap alatt.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: III.1.3 pont folytatása
- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen. - Csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum.
Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A VI.3. pont folytatása
15. Az AT-nek a szerződésben meg kell jelölnie, hogy a társaságonkénti elvárt évi 80 munkaórán felül mennyi többlet költségmentes munkaórát fordít a szakmájával kapcsolatos kérdések megválaszolására, amelyet a szerződésben rögzített ár már tartalmaz.
16. Az AT-nek az ajánlata benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző öt, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában nem indult büntetőeljárás a társaságuk könyvvizsgálói tevékenységével összefüggésben az általuk korlátozás nélkül auditált beszámolókkal kapcsolatban.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán; lajstromszám: 00888
18. További információk ld. közbeszerzési dokumentumok.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák