Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11008/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az ajánlattevő üzemeltetési területe, azaz H-7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. szám alatt található fürdőkomplexum.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet
Ajánlatkérő típusa:Gadasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32994793
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Lázár Éva
Telefon: +36 304630550
E-mail: katonane.eva@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gadasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szerződés diákmunka közvetítésre
Hivatkozási szám: EKR000410072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Keretszerződés diákmunka közvetítésére a Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére” tárgyában, a dokumentációban részletesen meghatározott, műszaki tartalom, mennyiség és minőség szerint, nevezetesen az Ajánlatkérő kezelésében lévő Virágfürdőben:
- uszodamester,
- vízi csúszda kezelő/ medenceőr,
- öltözőkezelő,
munkakörök ellátására iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok közvetítése az Ajánlatkérő részére a nyári strandszezonban (tervezetten: 2020. június 1. – 2020. augusztus 31. között) és ezt meghaladóan, 2021. május 31. napjáig a keretszerződés alapján 15.456 munkaóra mennyiségben azzal, hogy mennyiségtől +30%-os eltérés lehetséges, azonban megrendelő nem vállal kötelezettséget jelen szerződés alapján a teljes mennyiség igénybevételére azzal, hogy a nyári strandszezont követő időszakban a Megrendelő az adott tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig írásban jelzi a Vállalkozó részére az esetlegesen uszodamesteri feladatok ellátására igénybe venni kívánt iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok létszámát.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A megrendelésre kerülő mennyiség az ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól a Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti pozitív irányban 30% mértékben opcionálisan eltérhet.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16859869 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerződés diákmunka közvetítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Az ajánlattevő üzemeltetési területe, azaz H-7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. szám alatt található fürdőkomplexum.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Keretszerződés diákmunka közvetítésére a Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére” tárgyában, a dokumentációban részletesen meghatározott, műszaki tartalom, mennyiség és minőség szerint, nevezetesen az Ajánlatkérő kezelésében lévő Virágfürdőben:
- uszodamester,
- vízi csúszda kezelő/ medenceőr,
- öltözőkezelő,
munkakörök ellátására iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok közvetítése az Ajánlatkérő részére a nyári strandszezonban (tervezetten: 2020. június 1. – 2020. augusztus 31. között) és ezt meghaladóan, 2021. május 31. napjáig a keretszerződés alapján 15.456 munkaóra mennyiségben azzal, hogy mennyiségtől +30%-os eltérés lehetséges, azonban megrendelő nem vállal kötelezettséget jelen szerződés alapján a teljes mennyiség igénybevételére azzal, hogy a nyári strandszezont követő időszakban a Megrendelő az adott tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig írásban jelzi a Vállalkozó részére az esetlegesen uszodamesteri feladatok ellátására igénybe venni kívánt iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok létszámát.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A megrendelésre kerülő mennyiség az ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő a diákmunka iránti igény bejelentése és az az alapján közvetített diákmunkások munkakezdése között sürgős esetben (óra) 10
2 Állandóan rendelkezésre álló úszómesterek száma (db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A megrendelésre kerülő mennyiség az ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól a Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti pozitív irányban 30% mértékben opcionálisan eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (III.1.3. pont) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III. szakaszban foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08000 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szerződés diákmunka közvetítésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35233145
Postai cím: Petőfi Utca 3.
Város: Nagypeterd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7912
Ország: Magyarország
E-mail: kaposvar@melodiak.hu
Telefon: +36 202607233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12466139202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16862496
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16859869
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43099395
Postai cím: Fő Utca 38
Város: Tápszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9094
Ország: Magyarország
E-mail: szucs.robert@beszerzesi.info
Telefon: +36 204199944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11698050208
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 17743488 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pannon-Work Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42710154
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13577634208

Hivatalos név: MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35233145
Postai cím: Petőfi Utca 3.
Város: Nagypeterd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7912
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12466139202

Hivatalos név: Fürge Diák Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51046303
Postai cím: Belsikátor Sikátor 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011011218

Hivatalos név: Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43099395
Postai cím: Fő Utca 38
Város: Tápszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11698050208

Hivatalos név: Pensum Diákmunka Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30476073
Postai cím: Angyalföld Tér 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13298560209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges