Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11019/2020
CPV Kód:42410000-3
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eiffel logisztikai eszközök 2.
Hivatkozási szám: EKR000418492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42410000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Eiffel logisztikai eszközök 2.”
Határidős adásvételi szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma (Eiffel Műhelyház) logisztikai eszközeinek beszerzése
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009325 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 106 - 255911
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. Díszletmozgató kerekes kocsi
Kiírási kategória: Egyedi gép; Darabszám: 150 db; Feladat kategória: tervezés, mintadarab gyártás, elfogadott gyártmányterv alapján gyártás és eszköz szállítás.
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: 3D műszaki terv (Csatolt melléklet) DWG/PDF kiterjesztéssel és/vagy 2D nézetrajzok (3 irányból) felülről és 2 oldalról DWG/PDF kiterjesztéssel, fenti műszaki paraméterek tekintetében ajánlott értékeket
2. 4 utas targonca
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
Teherbírás: 6T névleges 5,5 T maradék h3=7500-on
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
3. Gyalog-kíséretű targonca Stacker
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
4. Gyalog-kíséretű tolóvillás 4 Utas Stacker, vagy ráállós tolóoszlopos oldalvillás targonca
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
5. 3,5T/1250 homlokvillás targonca - elektromos kivitel
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
6. Kiegészítő kézikocsik, molnár kocsik, hidraulikus emelők (béka)
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Feladat kategória: eszközszállítás; Darabszám: Molnárkocsi – 5 db, Kézikocsi – 5 db, Hidraulikus emelő kocsi (béka) – 5 db
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki paraméterek tekintetében ajánlott értékek
A közbeszerzés tárgyát, mennyiséget, a műszaki paramétereket teljes részletességgel a Műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
1. Díszletmozgató kerekes kocsi
Kiírási kategória: Egyedi gép; Darabszám: 150 db; Feladat kategória: tervezés, mintadarab gyártás, elfogadott gyártmányterv alapján gyártás és eszköz szállítás.
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: 3D műszaki terv (Csatolt melléklet) DWG/PDF kiterjesztéssel és/vagy 2D nézetrajzok (3 irányból) felülről és 2 oldalról DWG/PDF kiterjesztéssel, fenti műszaki paraméterek tekintetében ajánlott értékeket
2. 4 utas targonca
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
Teherbírás: 6T névleges 5,5 T maradék h3=7500-on
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
3. Gyalog-kíséretű targonca Stacker
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
4. Gyalog-kíséretű tolóvillás 4 Utas Stacker, vagy ráállós tolóoszlopos oldalvillás targonca
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
5. 3,5T/600 homlokvillás targonca - elektromos kivitel
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Darabszám: 1 db; Feladat kategória: eszközszállítás
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki és garanciális paraméterek tekintetében ajánlott értékek
6. Kiegészítő kézikocsik, molnár kocsik, hidraulikus emelők (béka)
Kiírási kategória: Anyagmozgató gép; Feladat kategória: eszközszállítás; Darabszám: Molnárkocsi – 5 db, Kézikocsi – 5 db, Hidraulikus emelő kocsi (béka) – 5 db
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell: műszaki adatlapokat, műszaki paraméterek tekintetében ajánlott értékek
A közbeszerzés tárgyát, mennyiséget, a műszaki paramétereket teljes részletességgel a Műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kérhet kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani és az ajánlattételi határidőig kell beérkeznie.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg arra tekintettel, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
7. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibájaolyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nemorvosolható.
9. Ajánlatkérő – nem konzultációs jelleggel - helyszíni bejárást tart 2020. június 23. napján 10:00 órakor. Találkozó helye:1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti főbejáratánál.
A helyszín megtekintésekor konzultációra nincs lehetőség.
10. Jelen közbeszerzési eljárás semmilyen formában nem tartalmaz utalást meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékei vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi. A részletes árajánlatként a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott ártáblázatban szereplő képek csupán illusztrációként szolgálnak egy-egy eszköz vonatkozásában.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, melynek mértéke: 1. Rész esetében: 3.000.000,-Ft, 2. Rész esetében: 2.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MÁK-nál vezetett10032000-01714593-20000002 bankszámlájára történő befizetéssel v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v.biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek megfelelően, az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentumot az ajánlathoz kell csatolni.
12. Az alkalmasság minimumkövetelménye (M/1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyházának korszerűsítését célzó beruházásához kapcsolódó eszközbeszerzésekre a forrás biztosításra kerül.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy(projekttársaság) létrehozását.
FOLYT. VI.4.3. PONTBAN
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kérhet kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani és az ajánlattételi határidőig kell beérkeznie.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg arra tekintettel, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
7. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibájaolyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nemorvosolható.
9. Ajánlatkérő – nem konzultációs jelleggel - helyszíni bejárást tart 2020. július 17. napján 10:00 órakor. Találkozó helye:1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti főbejáratánál.
A helyszín megtekintésekor konzultációra nincs lehetőség.
10. Jelen közbeszerzési eljárás semmilyen formában nem tartalmaz utalást meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékei vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi. A részletes árajánlatként a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott ártáblázatban szereplő képek csupán illusztrációként szolgálnak egy-egy eszköz vonatkozásában.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, melynek mértéke: 1. Rész esetében: 3.000.000,-Ft, 2. Rész esetében: 2.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MÁK-nál vezetett10032000-01714593-20000002 bankszámlájára történő befizetéssel v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v.biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek megfelelően, az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentumot az ajánlathoz kell csatolni.
12. Az alkalmasság minimumkövetelménye (M/1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyházának korszerűsítését célzó beruházásához kapcsolódó eszközbeszerzésekre a forrás biztosításra kerül.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy(projekttársaság) létrehozását.
FOLYT. VI.4.3. PONTBAN
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás 1. része vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírását, az árazatlan költségvetését és a szerződéstervezetet is módosította, amelyet az ajánlattevők részére az EKR-ben elérhetővé tett.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ