Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11021/2020
CPV Kód:71323100-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPTOKOM HÁLÓZATTERVEZŐ, KIVITELEZŐ, ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Katalin
Telefon: +36 62565565
E-mail: foldi.katalin@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önálló tervezési munkák - III. verseny újranyitás
Hivatkozási szám: EKR000199982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: C14 munkacsomag - B32181
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
C14 – Makó, 227-133 tr. körzet szolgáltatás képesség javítás (B – 32181)
Vezetékjogi engedéllyel
Határidő: szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától számított 8 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 081 - 192245

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4720000839 Rész száma: 5 Elnevezés: C14 munkacsomag - B32181
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: OPTOKOM HÁLÓZATTERVEZŐ, KIVITELEZŐ, ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18546101
Postai cím: KOSSUTH LAJOS SUGÁRÚT 72
Város: SZEGED
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: hejja.arpad@optokom.hu
Telefon: +36 205446083
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3200000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érintett tervezési munkára vonatkozó szerződés 3.2. pontjában tévesen „vezetékjogi engedély nélkül” lett rögzítve ; helyette a „vezetékjogi engedéllyel”-t kellett volna rögzíteni. A szerződésmódosításban e hiba lett javítva, a vezetékjogi engedélyre vonatkozó helyes megfogalmazás alkalmazásával (elírás javítása volt szükséges).
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bek.
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2020.05.19.
5 munkanapos hirdetményfeladási határidőt nem lehetett tartani, mivel meg kellett várni az előző 2 szerződésmódosítási hirdetmény folyamatának lezárultát (EHR szám: 9705/2020,10423/2020), addig nem volt szerződés módosítása hirdetmény feladási eljárási cselekmény az EKR-en.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Makó
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
C14 – Makó, 227-133 tr. körzet szolgáltatás képesség javítás (B – 32181)
Vezetékjogi engedéllyel
Határidő: szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától számított 8 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3200000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: OPTOKOM HÁLÓZATTERVEZŐ, KIVITELEZŐ, ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18546101
Postai cím: KOSSUTH LAJOS SUGÁRÚT 72
Város: SZEGED
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: hejja.arpad@optokom.hu
Telefon: +36 205446083
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az érintett tervezési munkára vonatkozó szerződés 3.2. pontjában tévesen „vezetékjogi engedély nélkül” lett rögzítve ; helyette a „vezetékjogi engedéllyel”-t kellett volna rögzíteni.
A szerződésmódosításban e hiba lett javítva, a vezetékjogi engedélyre vonatkozó helyes megfogalmazás alkalmazásával.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az érintett tervezési munkára vonatkozó szerződés 3.2. pontjában tévesen „vezetékjogi engedély nélkül” lett rögzítve ; helyette a „vezetékjogi engedéllyel”-t kellett volna rögzíteni.
A szerződésmódosításban e hiba lett javítva, a vezetékjogi engedélyre vonatkozó helyes megfogalmazás alkalmazásával.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3200000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben