Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11024/2020
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.);Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.);Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Előadó-művészet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56633256
Postai cím: Állatkerti Krt. 12/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogdán Katalin
Telefon: +36 202962038
E-mail: bogdan.katalin@circus.hu
Fax: +36 13446042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.maciva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.maciva.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Előadó-művészet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fénytechnikai-, hangtechnikai-, LED eszközök
Hivatkozási szám: EKR000211712020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés Fénytechnikai-, hangtechnikai-, LED eszközök beszerzése tárgyában a "Nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló" 1042/2019 (II.18.) Korm. határozata szerinti "Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában" program keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fénytechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
További tárgyak:31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Fénytechnikai eszközök beszerzése tárgyában
A beszerzendő fénytechnikai eszközök:
Fényszabályozó pult és konténer (1 db) - 1 db
Ethernet DMX átalakító - 1 db
Nagyteljesítményű késelhető spot lámpa és konténerek (konténer két lámpához 16 db) - 30 db
Nagyfényerejű Beam lámpa és konténerek (konténer két lámpához 12 db) - 24 db
LED színező lámpa és konténerek (konténer két lámpához 12 db) - 24 db
LED derítő lámpa és konténerek (konténer hat lámpához 3 db) - 22 db
Power 125A Fogadó elosztó és konténer (1 db) - 1 db
Power-32/SCAN – H2 elosztó és konténer (1 db) - 4 db
Harting HT kifejtő boksz - 8 db
125A betápkábel 25m - 1 db
32A betáp kábel 25m - 6 db
Harting harting kábel 20m - 8 db
Erősáramú hosszabbító kábel készlet az áramkörök toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a műszaki leírásban meghatározott összeállításban - 1 klt.
- legalább 3 m hosszú 25 db
- legalább 5 m hosszú 25 db
- legalább 10 m hosszú 15 db
- legalább 15 m hosszú 10 db
3-as elosztó legalább 1,5 m hosszú 30 db
Jel osztás a műszaki leírásban meghatározott összeállításban - 1 klt.
- Ethernet switch 1db
- Ethernet jelkábel min. 30 m 2 db
- Split x 5 db
DMX hosszabbító kábel készlet (gumiköpeny) a DMX vezérlő vonalak toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a műszaki leírásban meghatározott összeállításban 1. klt.
- legalább 2 m hosszú 40 db
- legalább 3 m hosszú 30 db
- legalább 5 m hosszú 30 db
- legalább 10 m hosszú 30 db
Konténer a kábelkészlethez - 10 db
A megajánlott termékek a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja
alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 0 Ft-os megajánlás a Kbt. 73. § (1) bek. alapján érvénytelen ajánlatnak minősül. A nyertes ajánlattevő által szerződés keretében leszállítandó termékeket, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás
tartalmazza. Ajánlattevőnek gyártói igazolást kell benyújtania az ajánlatában a forgalmazási és szervíz jogosultságról az alábbi tételek esetében:
- Nagyteljesítményű késelhető spot lámpa
- Nagyfényerejű Beam lámpa
- LED színező lámpa
- LED derítő lámpa
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015.(X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (minimum 0, maximum 60 hónap)  5
2 Az eszközök leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 30 naptári nap) 10
3 A hiba bejelentésétől számított hiba feltárás megkezdésének határideje (minimum 1, maximum 48 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőn maximum 30 naptári napot ért (értékelési szempont).

II.2.1)
Elnevezés: Hangtechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
További tárgyak:32330000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Hangtechnikai eszközök beszerzése tárgyában
A beszerzendő hangtechnikai eszközök:
Line Array Cardioid Front sugárzó FREKVENCIA TARTOMÁNY min.45 Hz – 20kHz -10dB , szalag sugárzó (ribbon) - 16 db
Line Array Front sugárzó FREKVENCIA TARTOMÁNY min. 70 Hz – 22kHz -10dB, szalag sugárzó (ribbon) - 144 db
Cardioid sub sugárzó FREKVENCIA TARTOMÁNY min. 25 Hz - 250 Hz ± 10 dB, (18”) - 80 db
Kábelek szimmetrikus; min. 20 m hosszú; fekete lépés álló, vízálló gumikábel; csatlakozóval szállító konténerben - 240 db
Kábelek min. 20 m hosszú; fekete lépés álló gumi kábel; min. 230V-os; dugvillával, lengőaljzattal szállító konténerben - 240 db
A megajánlott termékek a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja
alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 0 Ft-os megajánlás a Kbt. 73. § (1) bek. alapján érvénytelen ajánlatnak minősül. A nyertes ajánlattevő által szerződés keretében leszállítandó termékeket, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015.(X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (minimum 0, maximum 60 hónap)  10
2 Az eszközök leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 30 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőn maximum 30 naptári napot ért (értékelési szempont).

II.2.1)
Elnevezés: LED eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
További tárgyak:32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés LED eszközök beszerzése tárgyában
Mobil kültéri interaktív LED padló - 248 db
LED videó kontroller - 4 db
Kábelek a megajánlott termékekhez igazodva:
- 3 db 20-22 kW power box a LED fal meghajtásához 3x32A betáp. 3x32A továbbfűzési lehetőség, amely nincs biztosítva életvédelmi relével vagy egyéb biztosítékkal.
- 8 db 10A kijárat csoportkábellel, melynek kifejtő része kültéri.
- 1 db 10A HT aljat a powerboxon
- Jel és tápátkötők a LED kabinetek közé
- Jelindító kábelek
- Áramátkötő kábel a kabinet és a csoportkábel kifejtő közé

A megajánlott termékek a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja
alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 0 Ft-os megajánlás a Kbt. 73. § (1) bek. alapján érvénytelen ajánlatnak minősül. A nyertes ajánlattevő által szerződés keretében leszállítandó termékeket, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015.(X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (minimum 0, maximum 60 hónap)  10
2 Az eszközök leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 30 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőn maximum 30 naptári napot ért (értékelési szempont).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-3. közbeszerzési rész:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek.-e szerinti, kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Kr. 8. §, 10. §,12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozónyilatkozat(ok) keltezése a Kr. 1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6) és 41/C. § (3) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Az EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: – Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti űrlap – Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti űrlap – Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti űrlap –Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében készült űrlap – EEKD – Meghatalmazás a Kbt. 65.§ (12) és 35. § (2a) szerint (adott esetben) A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1-16. §-ban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-3. rész:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmasságikövetelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön űrlapokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat,alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
P.1.1/2/3 Az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint)
A Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. közbeszerzési rész:
P.1.1.) Ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (fénytechnikai eszközök szállítása) származó nettó árbevétele összesen nem érte el, vagy haladta meg a 225 000 000 HUF-ot.
2. közbeszerzési rész:
P.1.2.) Ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hangtechnikai eszközök szállítása) származó nettó árbevétele összesen nem érte el, vagy haladta meg a 300 000 000 HUF-ot.
3. közbeszerzési rész:
P.1.3.) Ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (LED eszközök szállítása) származó nettó árbevétele összesen nem érte el, vagy haladta meg a 75 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-3. rész:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön űrlapokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat,alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M/1./1/2/3. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 21.§ (1a) bek. alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb szállításainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás,illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen), a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2/1/2/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevőnek, kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott eszközökre (kivéve: kábelek, egyéb kiegészítők esetében, melyekre nem értelmezhető) vonatkozóan gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt.
A Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban), szerződésszerűen teljesített, referenciával, amely
Az 1. rész esetében (M1.1.) legfeljebb 3 szerződésből, legalább 76 db fénytechnikai eszközök szállítását tartalmazta, melyben legalább az alábbi eszközök is leszállításra kerültek:
- nagyteljesítményű késelhető spot lámpa,
- nagyfényerejű Beam lámpa,
- LED színező lámpa,
- LED derítő lámpa.
A 2. rész esetében (M.1.2) legfeljebb 3 szerződésből, legalább 180 db hangtechnikai eszköz szállítását tartalmazta, melyben legalább az alábbi eszközök is leszállításra kerültek:
- cardioid sub sugárzó,
- szalagsugárzós (ribbon sugárzó) cardioid LineArray rendszer.
A 3. rész esetében (M.1.3) legfeljebb 3 szerződésből, legalább 180 db LED eszköz szállítását tartalmazta, melyben legalább az alábbi eszközök is leszállításra kerültek:
- mobil kültéri interaktív LED padló,
- videó kontroller.
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő az 1–3. közbeszerzési rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az általa megajánlott termékekre vonatkozóan gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC ConformityDeclaration) vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-3. közbeszerzési rész:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a vételárat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával. Eladó 1 db végszámlát nyújthat be. Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt. 135. § (1), (6), (11) bek., Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő Ptk 6:155.§ mértékű késedelmi kamatot fizet.
Késedelmi kötbér - mértéke: 1 % naptári naponta, de legfeljebb az összesített nettó ajánlati ár 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér – mértéke: 30 % - kötbér alapja: összesített nettó ajánlati ár.
Az eszközökre vállalt kötelező jótállás: min. 12 hónap. (értékelési szempont). A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
A terjedelmi korlátra tekintettel a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő Felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh. rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az EKR-ben történik.
2. A Közbesz. Dok. (KD) az EKR-ben érhetők el.
3. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tart.
4. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6), 41/C. § (3) szerint történik.
5. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
6. Valamennyi határidő Közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más nyelven nem fogadható el.Fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
10. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nemáll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
11. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja.
12. Benyújtandó dokumentumok: AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést excel és pdf. formátumban. Az árazatlan költségvetéseket AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban. A megajánlott eszközök adatait, műszaki paramétereit tartalmazó kitöltött termék adatlap. Az adatlapon kötelező megadni min. a megajánlott termék típusát, a termék gyártóját, a származási országát, valamint az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétereit, melyből megállapítható, hogy az ajánlat megfelel-e a minimum követelményeknek. (szakmai ajánlat).
13. Benyújtandó további dokumentumok: a megajánlott eszközök CE vagy azzal egyenértékű tanúsítványai (kivéve kábelek, egyéb kiegészítők esetében ahol nem értelmezhető), gyártói igazolás a forgalmazási és szervíz jogosultságról (1. közbeszerzési rész)
14. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
15. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.
16. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019.
17. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0–100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: 1. Értékelési szempont (ár): 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) fordított arányosítás (valamennyi közbeszerzési részben), minőségi értékelési szempontok:
2. A kötelező 12 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (minimum 0, maximum 60 hónap; valamennyi közbeszerzési részben): egyenes arányosítás, 3. Az eszközök leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 30 naptári nap, valamennyi közbeszerzési részben): fordított arányosítás, 4. A hiba bejelentésétől számított hiba feltárás megkezdésének határideje (minimum 1, maximum 48 óra; 1. közbeszerzési rész esetében): fordított arányosítás.
18. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan a Kbt. 81. § (11) bek. alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
19. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) és III.1.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
20.) Ajánlati biztosíték:
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke:
1. közbeszerzési rész: 4.000.000,- Ft;
2. közbeszerzési rész: 3.000.000,- Ft;
3. közbeszerzési rész: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye:
Számlavezető bank: K&H Zrt.
Számlaszám: 10402166-50526857-65751002
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg– azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetésesetében az ajánlatkérő K&H Zrt.-nél vezetett 10402166-50526857-65751002 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérők nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződésalapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására Nem vagy nem megfelelően nyújtja be az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül."
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák