Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11042/2020
CPV Kód:18931100-5
Ajánlatkérő:Rákóczi Szövetség
Teljesítés helye:Komárom, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Szenc, Galánta, Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Párkány, Zselíz, Léva, Ipolyság, Nagykürtös, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos, továbbá opcionálisan Kisvárda, Szeged, Nagyvárad - Bors
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MIRA OFFICE s r.o.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:határon túli magyar fiatalokkal való kapcsolattartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rákóczi Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18993943
Postai cím: Szász Károly Utca 1. IV/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tárnok-Katona Csilla
Telefon: +36 209822859
E-mail: katona.csilla@rakocziszovetseg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rakocziszovetseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rakocziszovetseg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: határon túli magyar fiatalokkal való kapcsolattartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolatáskák 2019
Hivatkozási szám: EKR001570612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18931100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Rákóczi Szövetség, a határon túli magyar gyerekek támogatása céljából a jelen közbeszerzési eljárás keretében iskolatáskákat kíván beszerezni az alábbi paraméterekkel. Beszerzendő mennyiség: minimum 11 000 db táska, maximum 12 000 db táska, amelyből 50% fiús és 50% lányos minta, az egyes fiús-lányos mintákból 6-6 különböző típusú mintát vár az ajánlatkérő, amelyből ajánlatkérő fogja kiválasztani a végleges mintákat, a benyújtott ajánlatok alapján. Egyéb műszaki feltétele: az egyes iskolatáskák merevített falúak, párnázottak, oldalsó zsebbel és fényvisszaverővel ellátottak, illetve ergonomikusak legyenek. A táska belső zsebében a következő szöveg kerüljön feltüntetésre: „A nevem ______________________ és ezt a táskát a Rákóczi Szövetségtől kaptam, mert magyar iskolába járok!” + logó. Ajánlattevő feladata a táskák helyszínre szállítása is, a pontos helyszínek: Komárom, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Szenc, Galánta, Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Párkány, Zselíz, Léva, Ipolyság, Nagykürtös, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos, továbbá opcionálisan Kisvárda, Szeged, Nagyvárad - Bors. Szállítási határidő: 2020. február 15. Ajánlatkérő előleget biztosít 2020. január 2. napja után, 50%-os mértékben. Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a jelen pontban meghatározott áruk beszerzésére, 11 000 db táska vonatkozásában lehívási kötelezettséget vállal. Az, hogy az egyes helyszínekre milyen típusú és mennyiségű táskát várja az ajánlatkérő, a keretszerződés alapján küldött eseti megrendelésben fogja megjelölni ajánlatkérő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolatáskák beszerzése 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18931100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323,HU333,RO111,SK022,SK023,SK031,SK032,SK042 A teljesítés helye: Komárom, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Szenc, Galánta, Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Párkány, Zselíz, Léva, Ipolyság, Nagykürtös, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos, továbbá opcionálisan Kisvárda, Szeged, Nagyvárad - Bors
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő mennyiség: minimum 11 000 db táska, maximum 12 000 db táska, amelyből 50% fiús és 50% lányos minta, az egyes fiús-lányos mintákból 6-6 különböző típusú mintát vár az ajánlatkérő, amelyből ajánlatkérő fogja kiválasztani a végleges mintákat, a benyújtott ajánlatok alapján. Egyéb műszaki feltétele: az egyes iskolatáskák merevített falúak, párnázottak, oldalsó zsebbel és fényvisszaverővel ellátottak, illetve ergonomikusak legyenek. A táska belső zsebében a következő szöveg kerüljön feltüntetésre: „A nevem ______________________ és ezt a táskát a Rákóczi Szövetségtől kaptam, mert magyar iskolába járok!” + logó. Ajánlattevő feladata a táskák helyszínre szállítása is, a pontos helyszínek: Komárom, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Szenc, Galánta, Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Párkány, Zselíz, Léva, Ipolyság, Nagykürtös, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos, továbbá opcionálisan Kisvárda, Szeged, Nagyvárad - Bors. Szállítási határidő: 2020. február 15. Ajánlatkérő előleget biztosít 2020. január 2. napja után, 50%-os mértékben. Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a jelen pontban meghatározott áruk beszerzésére, 11 000 db táska vonatkozásában lehívási kötelezettséget vállal. Az, hogy az egyes helyszínekre milyen típusú és mennyiségű táskát várja az ajánlatkérő, a keretszerződés alapján küldött eseti megrendelésben fogja megjelölni ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Eseti megrendelés leadásától számított szállítási határidő (max. 10 nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó db ajánlati ár (nettó Ft/db) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Beszerzendő mennyiség: minimum 11 000 db táska, maximum 12 000 db táska. Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a jelen pontban meghatározott áruk beszerzésére, 11 000 db táska vonatkozásában lehívási kötelezettséget vállal.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban a szerződés kezdeti időpontja 2019.11.15., de leghamarabb a szerződés megkötését követő nap.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott iskolatáskák típusát, azok pontos és részletes leírását, ergonómiai
megfelelőséget igazoló tanúsítványát, amelyből megállapítható a megajánlás műszaki leírásnak való megfelelősége.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Iskolatáskák beszerzése 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MIRA OFFICE s r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31945853
Postai cím: Tulipánová 6
Város: Želiezovce
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: 93701
Ország: Szlovákia
E-mail: financie@miraoffice.sk
Telefon: +42 1914373399
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2022354598
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52992000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MIRA OFFICE s r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31945853
Postai cím: Tulipánová 6
Város: Želiezovce
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: 93701
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2022354598

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tárgybeli eljárás keretszerződés megkötésére irányult, min. 11 000, max. 12 000 db iskolatáska műszaki leírásban meghatározottak szerint történő beszerzésére. Felhívott gazdasági szereplők adatai:
TIARA Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1028 Bp, Hunyadi János u. 29. B. ép., adószám: 10655900-2-41, Cg.01-09-161867)
MIRA Office s.r.o. (Tulipánová 6, Zeliezovce 937 01, Szlovákia, adószám: SK2022354598, cégjegyzékszám: 36761176)
ABENYS s.r.o. (Zitnoostrovska 1302/3, 929 01 Dunajska Streda - Dunaszerdahely, Szlovákia, adószám: SK2020273959, cégjegyzékszám: 35763931).
Az eljárás nyertes a MIRA Office s.r.o. egyedüli ajánlattevő. Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Eseti megrendelés leadásától számított szállítási határidő: 5 nap, Nettó ajánlati db ár: 4 800,- Ft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges