Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11059/2020
CPV Kód:45233252-0
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Katalin
Telefon: +36 309981719
E-mail: katalin.emodi@rvi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Molnár u. útrekonstrukciós munkáinak kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000102502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 2030 Érd, Molnár utca 24460 hrsz.-ú (egyéb kivitelezéssel érintett hrsz. a teljesítés helye pontban felsorolva) ingatlanon útrekonstrukciós munkák elvégzése a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és a Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek részletes forgalomkorlátozási tervet kell készítenie, amelyet jóváhagyás céljából be kell nyújtania Érd Önkormányzata részére. A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a kiviteli tervek és a költségvetések tartalmazzák.
Útrekonstrukció:
A teljes rekonstrukciós szakaszon 5,50 m széles 1 km hosszú aszfalt burkolat épül teljes pályaszerkezettel. A szakasz végén, a Duna partjára történő levezetésnél, egy 10 férőhelyes párhuzamos parkoló létesítendő térkő burkolatból. A közlekedési folyosó is térkő burkolatból épül 4,50 m-es szabványos szélességgel, a parkolók 2,00 x 5,25 m-es szabványos méretűek.
Térkő burkolattal épülnek a járdák 1,5 m szélességben cca. 855 fm hosszon és a kapubehajtók teljes pályaszerkezettel, valamint a parkolók és a forgalomcsillapító küszöbök is, ugyanakkor eltérőek a rétegrendek. Azon oldalon, ahol nem épül járda, ott 1,0 m széles füvesített padka létesítendő 5,00 %-os lejtéssel. Az útpálya végig baloldali lejtésű.
A szakaszon építendő 11 db körszelet keresztmetszetű menetdinamikai küszöb térkő burkolattal, süllyesztett szegéllyel elválasztva a tervezett aszfaltburkolattól.
Vízépítés:
A Molnár utca csapadékvíz elvezetése kiemelt vízvezető szegély, víznyelők és aknák (ø120, ø80) illetve zárt csapadék-csatorna építése, lokális árok és folyóka elemekkel épül ki. Az út bal oldala a 0+731-0+850 km szelvények között magaspart szerű ezért ezen a szakaszon a rézsű védelmére RENO matrac építendő. Az utca végén befogadó hiányában a zárt csapadékcsatornából érkező víz fogadására a 0+860-0+977 km szelvények között az út bal oldalán tározó, 142 m3 kapacitású párologtató árkot létesítendő. A helyi adottságok miatt a tározó párologtató árok út felöli oldalán a padka biztosítására Georács építése szükséges a 0+892 – 0+980 km szelvények között. A Duna árterületének védelmére - a T-1-0 jelű tervezett csapadékcsatorna kivételével, melynek befogadója a Római út árka - a csapadékcsatorna víznyelőibe Bárczy-féle olajfogó elhelyezése szükséges, a burkolt felületről érkező esetlegesen olajos szennyeződésű csapadékvíz megtisztítására. A tározó, párologtató árok szerkezete terméskővel alakítandó ki.
Pályaszerkezet víztelenítése
A pályaszerkezetben esetlegesen szivárgó vizek elvezetésére, a fagyvédő védőréteg víztelenítésére hossz-szivárgók, illetve keresztszivárgók építendők az út, illetve a parkoló esetében a szükséges hosszokon.
Közvilágítás
Kiépítendő 14 db a közműgenplánon feltüntetett meglévő oszlopokra telepítendő lámpakarok és LED lámpatestek valamint az új napelemes 5 db közvilágítási oszlopok a részletes műszaki leírásban foglaltak szerinti paraméterekkel, katalógusadatokkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
az ajánlattételi határidő meghosszabbítása a Kbt. 52.§ (4) bekezdésnek a) pontja és a Kbt. 55.§ (2) bekezdésnek megfelelően történt. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításán kívül a felhívás egyéb pontjai változatlanul fennállnak. A közbeszerzési dokumentumok és az felhívás nem kerültek módosításra.
az eljárást megindító hirdetmény száma: 09087/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben