Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11062/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lassu Zoltán
Telefon: +36 14616578
E-mail: lassuz@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák.
Hivatkozási szám: TP-7/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótlóautóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.
A 3-as metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás három Építési Ütemből áll.
(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányítóberendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonaladott szakaszainak leállításáig való elvégzését;
(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányítóberendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, ill. ezek megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 38 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 059 - 098884

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: kozpont@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) https://www.swietelsky.hu/
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.885.464.396 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Rigó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobiztoosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § (2)- (7)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Rigó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobiztoosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótlóautóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.
A 3-as metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás három Építési Ütemből áll:
(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányítóberendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonaladott szakaszainak leállításáig való elvégzését;
(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányítóberendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, ill. ezek megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 77 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2.177.699.016
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: kozpont@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) https://www.swietelsky.hu/
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Befejezési határidő: A budapesti M3 metró rekonstrukciós munkálatainak befejezéséről szóló megrendelői értesítés kézhez vételét követő 90. nap, de legkésőbb 2023. március 31., azzal, hogy a buszpótlás felszíni biztosításnak legkésőbbi időpontja 2022. december 31.
Közbenső határidők módosítása:
Déli szakasz részleges helyreállítása a munkák megkezdésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 48. hónap 28. napja, a munkák műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított 50. hónap 28. napja.
Nagyvárad tér - Lehel tér közti szakasz) buszpótlásának kiépítése a munkák megkezdésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 48. hónap 6. napja a munkák befejezésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 49. hónap 6. napja.
A II. Építési Ütem helyreállítása a buszpótlás befejezését követően a Nagyvárad tér és Astoria között a munkák megkezdésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 65. hónap 1. napja a munkák műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje: 66. hónap 1. napja.
Deák tér - Árpád híd közti szakasz buszpótlásának kiépítése a munkák megkezdésének várható időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 64. hónap 15. napja munkák befejezésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 64. hónap 28. napja.
I-II-III. Építési Ütem teljes visszaépítése, eredeti állapot helyreállítása a munkák megkezdésének várható időpontja: a Szerződés hatályba lépésétől számított 74. hónap utolsó napja, de legkésőbb 2022. december 31. napja.
A Szerződéses Ár: 2.177.699.016 HUF (kettőmilliárd - egyszázhetvenhétmillió - hatszázkilencvenkilencezer - tizenhat Forint), amely nettó átalányárként értendő.
A Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződés szerinti teljesítéséért fizetendő, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a , azaz 108.884.951,-HUF (egyszáznyolcmillió - nyolcszáznyolcvannégyezer - kilencszázötvenegy Forint).
A Hibás Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződés szerinti teljesítéséért fizetendő, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a , azaz 108.884.951,-HUF (egyszáznyolcmillió - nyolcszáznyolcvannégyezer - kilencszázötvenegy Forint).”
Építési Műszaki Ellenőr személyének változása
Pethő Gábor műszaki vezető (MV-KÉ; MMK: 07-51788)
Telefon: +36 20/406-0032, Fax:+36 1 889 6450, Email: petho.gabor@swietelsky.hu
Kuti Attila műszaki vezető (MV-ÉV; MMK:01-57660)
Telefon: +36 30/535-0094, Fax: - Email: kuti.attila@swietelsky.hu”
A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság 1072 Budapest, Rákóczi út 42.”
GDPR adatvédelmi rendelkezések aktualizálása
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítására egyrészt a kbt § 141. § (6) bekezdésére tekintettel került sor (számlázási cím, GDPR)
A Szerződés megvalósítása során elrendelt, m (ITM) által elfogadott Változtatási Utasításokra, valamint a jelen 2. sz. Módosítás 4.2.2. pontjánál hivatkozott, a Szerződéses Árat meghaladó pótmunkák elrendelésére, a Szerződéses Ár változására és az ezen árváltozással közvetlenül összefüggő szerződéses feltételek módosítására a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Szerződő felek a Szerződés megkötésekor az elvárható legnagyobb gondosság mellett sem láthatták előre a fentiek szerint részletezett körülményeket. A módosítások nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét.
Szakember személyének változása a Kbt. 138. § (2) valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdéseire valamint a 307/2015. (X. 27.) korm.r.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1.885.464.396 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2.177.699.016 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben